Przykładowe notatniki

W kilku przykładowych notatnikach zaprezentowano zakres funkcji i aplikacji dostępnych w aplikacji ArcGIS Notebooks. Każdy przykładowy notatnik przedstawia procedurę wykonywania zadań w kategorii funkcjonalnej, na przykład dane naukowe, analizy przestrzenne, zarządzanie zasobami lub administrowanie systemem GIS. W przykładowych notatnikach możesz wprowadzić zmiany, a następnie zapisać te notatniki do własnych.

Uzyskiwanie dostępu do biblioteki przykładowych notatników

Aby uzyskać dostęp do biblioteki przykładowych notatników Esri, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami do tworzenia notatników.
 2. Na pasku nawigacyjnym instytucji kliknij Notatnik.

  Zostanie otwarta strona główna Notebooks.

 3. Kliknij kartę Przykładowe notatniki Esri.
 4. Aby wyświetlić podgląd przykładowego notatnika, kliknij Podgląd.
 5. Aby otworzyć przykładowy notatnik, kliknij Otwórz.

Dostępne notatniki przykładowe

W instytucji ArcGIS Online dostępne są następujące notatniki przykładowe (według kategorii):

 • Administrowanie — wdrażanie powiadomień automatycznych
 • Administrowanie — przydzielanie kredytów i zarządzanie nimi
 • Administrowanie — zarządzanie nieaktywnymi użytkownikami
 • Administrowanie — weryfikowanie profili użytkowników
 • Analiza agregacji — znajdowanie okręgu szkolnego, w którym jest najmniej rodzin o niskich dochodach
 • Zarządzanie zasobami — sprawdzanie uszkodzonych adresów URL
 • Zarządzanie zasobami — identyfikowanie niezabezpieczonych elementów
 • Zarządzanie zasobami — weryfikowanie metadanych elementu
 • Analiza kryminalna — analiza incydentów związanych z przestępstwami w Bostonie
 • Deep Learning — przewidywanie oscylacji zjawiska El Niño na południu
 • Wskazówki dojazdu i wyznaczanie tras — znajdowanie najbliższego szpitala
 • Regresja EBK — identyfikacja miejskich wysp ciepła
 • Klasyfikacja oparta na danych leśnych — przewidywanie wskaźników zapadalności na astmę
 • Uczenie maszynowe — zmniejszanie modeli klimatu
 • Analiza sieciowa — badanie powodzi w Cennaju
 • Analiza sieciowa — śledzenie zanieczyszczeń rzeki
 • Analiza rastrowa — liczenie obiektów na zobrazowaniach satelitarnych
 • Wybór lokalizacji — znajdowanie przychodni lekarskich
 • Wybór lokalizacji — znajdowanie koncentracji restauracji
 • Analiza przestrzenna — analiza wzorców pozwoleń handlowych (część 1/2)
 • Analiza przestrzenna — analiza wzorców pozwoleń handlowych (część 2/2)