Przykładowe notatniki

W kilku przykładowych notatnikach zaprezentowano zakres funkcji i aplikacji dostępnych w aplikacji ArcGIS Notebooks. Każdy przykładowy notatnik przedstawia procedurę wykonywania zadań w kategorii funkcjonalnej, na przykład dane naukowe, analizy przestrzenne, zarządzanie zasobami lub administrowanie systemem GIS. W przykładowych notatnikach możesz wprowadzić zmiany, a następnie zapisać te notatniki do własnych.

Uzyskiwanie dostępu do biblioteki przykładowych notatników

Aby uzyskać dostęp do biblioteki przykładowych notatników Esri, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami do tworzenia notatników.
 2. Na pasku nawigacyjnym instytucji kliknij Notatnik.

  Zostanie otwarta strona główna Notebooks.

 3. Kliknij kartę Przykładowe notatniki Esri.
 4. Aby wyświetlić podgląd przykładowego notatnika, kliknij Podgląd.
 5. Aby otworzyć przykładowy notatnik, kliknij Otwórz.

Dostępne notatniki przykładowe

W instytucji ArcGIS Online dostępne są następujące notatniki przykładowe (według kategorii):

 • Administrowanie: wdrażanie powiadomień automatycznych
 • Administrowanie: zarządzanie nieaktywnymi użytkownikami
 • Administrowanie: przydzielanie kredytów i zarządzanie nimi
 • Administrowanie: weryfikowanie profili użytkowników
 • Analiza agregacji: w których okręgach szkolnych występuje najmniej rodzin o niskich dochodach
 • Zarządzanie zasobami: sprawdzanie uszkodzonych adresów URL
 • Zarządzanie zasobami: identyfikowanie niezabezpieczonych elementów
 • Zarządzanie zasobami: weryfikowanie metadanych elementu
 • Analiza kryminalna: bostońska policja
 • Podsumowanie danych: pozwolenia na budowę, część 2/2
 • Wizualizacja danych: pozwolenia na budowę, część 1/2
 • Deep Learning: zmniejszanie modeli klimatu
 • Deep Learning: przewidywanie oscylacji zjawiska El Niño na południu
 • Regresja EBK: identyfikacja miejskich wysp ciepła
 • Klasyfikacja oparta na danych leśnych: przewidywanie wskaźników zapadalności na astmę
 • Analiza sieciowa: badanie powodzi w Cennaju
 • Analiza sieciowa: śledzenie zanieczyszczeń rzeki
 • Wyznaczanie tras: znajdowanie najbliższego szpitala
 • Wybór lokalizacji: przychodnie lekarskie
 • Wybór lokalizacji: skoncentrowanie restauracji