Wykonywanie analiz przy użyciu notatników

Edytor notatnika zawiera panel Analiza umożliwiający przeglądanie i dodawanie ekstraktów kodu do narzędzi analizy dostępnych w instytucji ArcGIS Online. Standardowe narzędzia analizy obiektowej są zawsze dostępne na panelu. Aby uzyskać dostęp do panelu, kliknij opcję Analiza na górnej wstążce edytora notatnika.

Dodanie narzędzia do notatnika powoduje wstawienie składni ArcGIS API for Python dla tego narzędzia do nowej komórki.

Poznawanie panelu Analiza

Po otwarciu panelu Analiza każdy dostępny zestaw narzędzi widoczny jest w postaci karty. Narzędzia na każdej karcie są pogrupowane w kategorie, identycznie jak w przypadku instytucji ArcGIS Online.

Aby wyświetlić narzędzia dostępne w określonej kategorii, rozwiń lub zwiń ją za pomocą przycisku umieszczonego obok tej kategorii. Kliknij przycisk Informacje dla kategorii lub narzędzia, aby wyświetlić ich szczegóły. Po znalezieniu narzędzia analizy, którego chcesz używać, kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby w nowej komórce notatnika dodać fragment kodu w języku Python odpowiadający temu narzędziu.

Narzędzia analizy obiektowej

Narzędzi analizy obiektowej można używać do wykonywania typowych funkcji analitycznych, takich jak znajdowanie lokalizacji skupień hot spot, lokalizacja ulic i adresów, wyszukiwanie miejsc, wyznaczanie trasy i uzyskiwanie dostępu do geobaz. Analizy ułatwiają znalezienie odpowiedzi na pytania i podejmowanie decyzji, korzystając z większej ilości danych niż w przypadku analizy wizualnej.

Dowiedz się więcej na temat narzędzi analizy obiektowej

Narzędzia analizy rastrowej

Narzędzia analizy rastrowej służą do analizowania i przetwarzania zestawów danych zobrazowań i rastrów, takich jak zestawy danych wielospektralnych zobrazowań satelitarnych i lotniczych, wysokościowych i naukowych. Narzędzia te umożliwiają analizowanie zobrazowań w oparciu o algorytmy, analizowanie zależności przestrzennych, analizowanie ukształtowania terenu w celu wyznaczania powierzchni, podsumowywanie danych oraz zarządzanie nimi. Tworzenie i uruchamianie modeli analizy przestrzennej oraz łańcuchów przetwarzania obrazów jest wspomagane przez mechanizmy rozproszonego przetwarzania i przechowywania. Pozwalają na wykonywanie skalowalnej analizy rastrowej i przetwarzanie obrazów na dużych ilościach danych rastrowych pochodzących z wielu źródeł oraz na zarządzanie tymi operacjami.

Dowiedz się więcej na temat narzędzi analizy rastrowej