Wprowadzenie do wykonywania analiz

Etap 1
1Zadawanie pytań i eksplorowanie
Etap 2
2Modelowanie i obliczanie
Etap 3
3Badanie i interpretowanie
Etap 4
4Podejmowanie decyzji
Etap 5
5Udostępnianie wyników

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w przeglądarce map Map Viewer Classic. Będzie ona dostępna w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer.

1. Zadawanie pytań i eksplorowanie

Rozwiązanie problemu przestrzennego rozpoczyna się od zadania dobrze sformułowanego pytania na podstawie własnego rozeznania problemu. Zadanie właściwego pytania jest kluczem do uzyskania przydatnych wyników. Poniżej zamieszczono pytania, na które można znaleźć odpowiedzi przy użyciu narzędzi do analizy przestrzennej:

  • Jak wiele obiektów znajduje się na danej powierzchni?
  • Jakie witryny spełniają moje kryteria?
  • Jakie są właściwości powierzchni?
  • Jak jest rozpowszechniana?
  • Co znajduje się w pobliżu czego?
  • Jakie obiekty na siebie nachodzą?
  • Jakie występują powiązania?
  • Co znajduje się na obrazie?

Po sformułowaniu pytania należy zbadać i zwizualizować dane w celu doprecyzowania zakresu pytania. Istnieje wiele danych przestrzennych dostępnych publicznie. Internetowy system GIS ułatwia znalezienie potrzebnych danych — od warstw z atlasu ArcGIS Living Atlas firmy Esri przez dane udostępniane publicznie przez użytkowników po własne pliki shape, zobrazowania i warstwy obiektowe. Możesz udostępniać dane z aplikacji ArcMap lub ArcGIS Pro na stronie Moje zasoby, dodawać obsługiwane pliki z komputera lub z Internetu, a także wyszukiwać w ramach instytucji lub większej społeczności usługi ArcGIS Online. Eksplorowanie danych rzuci światło na te aspekty pytania, które być może nie zostały uwzględnione, zachęcając do doprecyzowania pytania.

Po uzyskaniu satysfakcjonującego pytania i zgromadzeniu danych geograficznych, które mają być używane, należy dodać dane do mapy i wprowadzić wszelkie zmiany potrzebne do lepszego ich zwizualizowania i przygotowania do analizy.

2. Modelowanie i obliczanie

Analizy są wykonywane przez ludzi, a nie przez komputery. System ArcGIS oferuje zestaw narzędzi analizy, których można używać do manipulowania i oznaczania ilościowego danych obiektowych oraz zarządzania nimi, aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie dotyczące zagadnień przestrzennych. Narzędzi analizy rastrowej można używać do udzielania odpowiedzi na pytania przestrzenne na podstawie danych rastrowych i zobrazowań.Panel Wykonaj analizę zawiera okna podręczne ułatwiające planowanie i wybieranie właściwych narzędzi analizy.

3. Sprawdzanie i interpretowanie

Po przetworzeniu danych za pomocą narzędzi analizy zwizualizuj wyniki analizy przez sprawdzenie mapy. Można zmieniać wartości domyślne mapy w celu lepszego zwizualizowania danych. Można między innymi zmienić styl i przezroczystość danych, odfiltrować niepotrzebne dane i zmienić mapę bazową. Przyjrzyj się wzorcom na mapie i rozważ, co one mogą oznaczać z perspektywy przestrzennej lub perspektywy uwzględniającej upływ czasu. Zdecyduj, czy wyniki dają adekwatną odpowiedź na zadane pytanie. Jeśli tak nie jest, może okazać się konieczna korekta zastosowanego podejścia. Czy zadane pytanie jest zbyt szerokie, czy zbyt zawężone? Czy wymagane jest uzyskanie większej ilości lub innych danych? Czy należy użyć większej liczby, czy innych narzędzi analizy? Czy należy użyć innych parametrów?

Określ, czy przyjęte założenia dotyczące danych, metod analizy i metod tworzenia map zmieniłyby wyniki. Ponadto zastanów się, które artefakty dotyczące danych, analizy i procesów tworzenia map zasługują na szczególną uwagę.

4. Podejmowanie decyzji

Po zinterpretowaniu wyników analizy udokumentuj zastosowaną interpretację i podejmij decyzję co do sposobu reakcji. W niektórych sytuacjach możesz podjąć działania na podstawie własnej interpretacji wyników analizy. Możesz zaimplementować rozwiązanie, skorygować sytuację, stworzyć możliwości lub złagodzić okoliczności. W innych sytuacjach nie są wymagane żadne działania, ponieważ celem było zdobycie wiedzy i lepsze zrozumienie. Często pojawiają się nowe pytania, na które należy udzielić odpowiedzi. Może to prowadzić do kolejnych analiz.

5. Udostępnij wyniki

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie, gdy wykonano satysfakcjonującą analizę, zidentyfikuj odbiorców, którym uzyskane wyniki przyniosą korzyść i określ osoby, na które chcesz wpłynąć. Wyniki możesz udostępnić innym członkom instytucji lub je upublicznić. Uzyskane wyniki można udostępnić przy użyciu map lub aplikacji. Utworzenie aplikacji, takiej jak narracja, jest efektywnym sposobem udostępniania swoich wniosków i informacji innym osobom.

Kolejne etapyKolejne etapy

Wypróbuj te oparte na scenariuszach lekcje, aby dowiedzieć się więcej o wykonywaniu analiz: