Wyświetlanie legendy (Map Viewer)

Na legendzie wyświetlane są informacje o znaczeniu symboli, kolorów i stylów używanych do prezentacji danych geograficznych na mapie. Legenda składa się z elementów symboli na mapie wraz z etykietami zawierającymi opis. Legendy mają elementy odpowiadające symbolom mapy, którymi często są punkty, linie proste, prostokąty lub skale barw. Autor warstwy może dostosować elementy legendy. Na przykład pewne obszary są reprezentowane przez elementy innego kształtu lub rzeki są rysowane raczej za pomocą linii krzywych, a nie prostych.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Aby wyświetlić legendę mapy, wykonaj poniższe czynności:

 1. W przeglądarce map Map Viewer znajdź i otwórz mapę, której legendę chcesz wyświetlić.
 2. Na pasku narzędzi Zasoby (ciemny) kliknij opcję Legenda Legend.

  Legenda zostanie wyświetlona na nowym panelu i będzie zawierała informacje o każdej warstwie widocznej przy bieżącej skali mapy. Nie wszystkie warstwy zawierają informacje legendy.

Ukrywanie warstwy w legendzie

W legendzie nie trzeba wyświetlać wszystkich warstw mapy. Na przykład, gdy mapa dotyczy stopy bezrobocia w danym kraju, w legendzie powinny znajdować się symbole związane z zatrudnieniem, a niekoniecznie symbole dotyczące ulic ani inne dane znajdujące się na mapie.

Aby ukryć warstwę w legendzie, wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź i otwórz mapę z legendą, w której chcesz ukryć warstwę.
 2. Na pasku narzędzi Zasoby (ciemny) kliknij opcję Warstwy Layers.
 3. Przejdź do warstwy, którą chcesz ukryć i wybierz ją.

  Zostanie otwarty panel Właściwości warstwy.

 4. W sekcji Symbolizacja panelu Właściwości wyłącz przełącznik Pokaż w legendzie mapy.
 5. Na pasku narzędzi Zasoby kliknij opcję Legenda Legend.

  Warstwa zostanie ukryta w legendzie. Legendę można wyświetlić ponownie, wybierając warstwę na panelu Warstwy, otwierając panel Właściwości na pasku narzędzi Ustawienia (jasny) i włączając przełącznik Pokaż w legendzie mapy.

Kwestie do rozważenia podczas wyświetlania legendy

Przy wyświetlaniu legendy należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Mapy bazowe, warstwy rastrowe mapy, warstwy notatek mapy i warstwy niedostępne z zewnątrz nie zawierają informacji legendy. Warstwy zobrazowań obsługują informacje legendy.
 • Legendy warstw mapy mogą nie być zgodne z legendą w przeglądarce map Map Viewer. Taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, gdy legenda w przeglądarce map Map Viewer nie jest zsynchronizowana z symbolami w warstwie. Na przykład autor warstwy zmienił symbole w usłudze, ale przeglądarka map Map Viewer nadal wyświetla stare symbole. W przeglądarce map Map Viewer najnowsza legenda jest zwykle wyświetlana dopiero po 30 minutach. Autorzy warstw powinni wyczyścić pamięć podręczną REST usługi mapowej, aby zobaczyć aktualizacje legendy w przeglądarce map Map Viewer. Autor warstwy może wywołać aktualizację legendy, zmieniając warstwy na przykład poprzez zmianę nazwy warstwy lub ich kolejności.