Wprowadzenie do tworzenia grup

Etap 1
1Definiowanie celu grupy
Etap 2
2Konfigurowanie grupy
Etap 3
3Dodawanie członków
Etap 4
4Udostępnianie elementów

1. Definiowanie celu grupy

Grupa to zbiór elementów często powiązanych z konkretnym regionem, tematem lub projektem. Posiadacz uprawnień do tworzenia grup może utworzyć grupę w celu uporządkowania elementów i udostępniania ich. Ważną czynnością właściciela grupy jest zdefiniowanie celu grupy przed jej skonfigurowaniem. W jaki sposób grupa będzie używana?

 • Czy chcesz współużytkować zasoby z inną instytucją czy w obrębie własnej instytucji?
 • Czy członkowie zespołu będą używać grupy do współtworzenia treści w projekcie czy do organizowania treści tematycznych?
 • Czy masz elementy, które chcesz udostępniać prywatnie?
 • Czy masz miarodajne dane, które chcesz udostępnić publicznie przy użyciu platformy Open Data?
 • Czy grupa będzie używana do pomocy w konfigurowaniu strony głównej instytucji, polecanych zasobów itp.?
 • Czy grupa będzie używana do pracy zespołowej, w której wielu członków musi aktualizować ten sam element?
 • Czy chcesz udostępnić galerię map i aplikacji publicznie?

2. Konfigurowanie grupy

Mając na uwadze cel grupy, utwórz grupę.

 • Opisz grupę, nadając jej nazwę, wpisując podsumowanie, opis i znaczniki.
 • Zdecyduj, kto będzie mógł znajdować grupę i uzyskiwać do niej dostęp: tylko członkowie grupy, każdy w instytucji czy wszyscy (grupa publiczna).
 • Zdecyduj, kto może dołączyć do grupy: każda osoba w instytucji, członkowie instytucji partnerskich lub członkowie dowolnej instytucji.
 • Jeśli jesteś administratorem, zdecyduj czy dać członkom grupy możliwość zezwalania innym członkom na aktualizowanie elementów udostępnianych w grupie.
 • Wybierz, kto może dodawać zasoby do grupy: wszyscy członkowie grupy czy tylko Ty (właściciel) i menedżerowie grupy.
 • Jeśli chcesz udostępnić miarodajne dane przy użyciu witryny Open Data, udostępnij grupę platformie Open Data.

3. Dodawanie członków

Dodaj członków do swojej grupy, zapraszając ich w celu dołączenia. Jeśli grupa ma skonfigurowane wnioski o przystąpienie do grupy, zatwierdzaj lub odrzucaj wnioski odpowiednio do potrzeb. Lista członków grupy znajduje się na karcie Członkowie na stronie grupy; tam można w razie potrzeby usuwać członków.

4. Udostępnianie elementów

Udostępnij swoje elementy w grupie, aby mogli z nich korzystać inni członkowie grupy. W grupie można udostępniać mapy, aplikacje, sceny i inne typy elementów. Jeśli zdecydujesz się zezwolić członkom na współtworzenie zasobów, będą oni mogli udostępniać własne elementy w grupie. Jako właściciel grupy możesz także usuwać wszelkie zasoby współtworzone przez członków, jeśli czujesz, że nie są one odpowiednie dla grupy. Możesz nawet udostępnić swoją grupę przy użyciu łącza, osadzając je na stronie internetowej lub w aplikacji.

Kolejne etapyKolejne etapy

Dowiedz się więcej o grupach i udostępnianiu: