Przeglądanie map czasowych (Map Viewer)

Suwak czasu widoczny w dolnej części mapy oznacza to, że na mapie umieszczono co najmniej jedną warstwę czasową oraz istnieje możliwość przesunięcia suwaka w celu wyświetlenia zmian zachodzących w informacjach w zależności od czasu. Za pomocą suwaka można kontrolować animację danych: przyciskami odtwarzanie i pauza, przejścia do poprzedniego okresu i przejścia do następnego okresu. Dla mapy można skonfigurować ustawienia czasu, aby dostosować szybkość odtwarzania, interwały i inne parametry.

Aby użyć na mapie warstw z danymi czasowymi, wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
  2. Zwróć uwagę na suwak czasu u dołu mapy. Jeśli suwak czasu nie jest wyświetlany, oznacza to, że mapa nie zawiera żadnych warstw obejmujących zmiany w czasie lub że te warstwy są aktualnie niewidoczne.
  3. Kliknij przycisk Odtwórz Play, aby rozpocząć animację mapy.
  4. Opcjonalnie możesz ręcznie ustawić suwakiem przedział czasu wyświetlany na mapie.

    Przesuwanie suwaka powoduje dynamiczną zmianę daty odzwierciedlającą wybrany przedział czasu.

  5. Kliknij przycisk Wstrzymaj Pause, aby wstrzymać animację mapy.
  6. Kliknij przycisk Poprzedni Previous, aby powrócić do danych z ostatniego przedziału czasu.
  7. Kliknij przycisk Następny Next, aby przejść do danych z następnego przedziału czasu.
  8. Opcjonalnie kliknij ikonę Czas Time na pasku narzędzi Ustawienia (jasny), aby ukryć suwak czasu.