Wyznaczanie wskazówek dojazdu (przeglądarka map Map Viewer)

Jako członek instytucji z uprawnieniami do wykonywania analiz sieciowych, możesz użyć przeglądarki map Map Viewer do uzyskania zestawu szczegółowych informacji dotyczących odcinków trasy przejazdu lub marszu. Możesz ustawić tryb podróżowania, dodać wiele miejsc docelowych i wybrać własny czas odjazdu.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do wykonywania analiz sieciowych.
 2. W aplikacji Map Viewer na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Narzędzia mapy Map tools i wybierz opcję Wskazówki dojazdu Directions.
 3. W oknie Wskazówki dojazdu określ początek oraz jeden lub więcej celów podróży w następujący sposób:
  Wskazówka:

  Jeśli obok pól z punktami docelowymi znajdują się strzałki listy rozwijanej, oznacza to, że jest wiele zasobów, w których można wyszukać punkty docelowe. Te zasoby mogą obejmować lokalizatory skonfigurowane przez instytucję oraz warstwy włączone przez autora mapy w celu wyszukiwania obiektów na mapie. Domyślnie wyszukiwanie jest wykonywane we wszystkich dostępnych zasobach. Można również wybrać zasoby, które mają zostać użyte do znalezienia punktów docelowych dla swojej trasy.

  1. Wprowadź początek trasy i punkt docelowy.

   Trasa zostaje wyświetlona na mapie po dodaniu celu podróży.

   Wskazówka:

   Aby użyć bieżącej lokalizacji jako początku lub celu podróży, kliknij w polu i wybierz z menu rozwijanego opcję Użyj bieżącej lokalizacji.

  2. Aby dodać cel podróży, kliknij opcję Dodaj przystanek i wprowadź adres w nowym polu.

   Trasa może obejmować maksymalnie 49 punktów docelowych (oraz punkt początkowy).

 4. Aby zmodyfikować dowolny ze wskazanych punktów docelowych, wykonaj jedną z poniższych operacji:
  • Kliknij przycisk Odwróć wskazówki dojazdu Reverse stops, aby zamienić kolejnością początek trasy i punkt docelowy.
  • Przeciągnij pola adresów za pomocą uchwytów Zmień kolejność Reorder, aby zmienić kolejność elementów trasy składającej się z początku trasy i co najmniej dwóch celów podróży.
  • Kliknij opcję Usuń przystanek Remove obok początku trasy lub celu podróży, który chcesz usunąć, jeśli trasa składa się z początku trasy i co najmniej dwóch celów podróży.
 5. Aby zmienić tryb podróżowania, można wybrać nowy tryb z menu rozwijanego. Domyślny tryb podróżowania: jest konfigurowany przez instytucję. Dostępne są następujące opcje:

  TrybOpis

  Czas przejazdu

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie ta funkcja jest dostępna.

  Długość trasy

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

  Czas przejazdu w obszarach wiejskich

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie ta funkcja jest dostępna.

  Długość trasy w obszarach wiejskich

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

  Czas przejazdu samochodem ciężarowym

  Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie ta funkcja jest dostępna, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

  Odległość dla samochodu ciężarowego

  Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

  Czas pokonania trasy pieszej

  Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

  Odległość pieszo

  Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

 6. Wybierz opcję odjazdu w następujący sposób:
  1. Wybierz z menu rozwijanego opcję Opuść teraz lub Odjazd z.
  2. W przypadku wybrania opcji Odjazd z wybierz datę i czas wyjazdu.
 7. Czas odjazdu jest ustawiany w strefie czasowej miejsca odjazdu. Czasy przyjazdu i odjazdu wyświetlane w szczegółowych wskazówkach dojazdu są określone w strefie czasowej celu podróży.

Korzystanie z trasy

Po wyznaczeniu wskazówek dojazdu możesz wykonać następujące czynności:

 • Aby wyświetlić określony segment trasy, kliknij go w panelu Wskazówki dojazdu. Mapa zostanie wyśrodkowana na danym segmencie.
 • Aby wydrukować mapę trasy, na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Drukuj (mapa trasy nie obejmuje wskazówek dojazdu).

W tym temacie
 1. Korzystanie z trasy