Mierzenie odległości i pola powierzchni (Map Viewer)

Podczas używania mapy można mierzyć odległość liniową lub powierzchnię (oraz jej obwód) za pomocą narzędzia Pomiar. Aplikacja Map Viewer oblicza najkrótszą odległość (używając obliczenia geodezyjnego opartego na elipsoidzie) nawet wtedy, gdy w danych używany jest układ współrzędnych odwzorowanych.Aplikacja Można zmienić jednostki domyślne, aktualizując profil. Jednostki miary można także zmienić podczas wykonywania pomiaru.

Wykonywanie pomiaru

Aby zmierzyć odległość lub powierzchnię, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę w aplikacji Map Viewer.
 2. Na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Narzędzia mapy Map tools i wybierz opcję Pomiar Measurement.

  Na mapie zostanie wyświetlony pasek narzędzi pomiarowych.

 3. Na pasku narzędzi pomiarowych wybierz opcję pomiaru w następujący sposób:
  • Pomiar odległości Measure distance — mierzenie odległości liniowej. Kliknij mapę w miejscu, gdzie chcesz rozpocząć pomiar, a następnie kliknij raz w każdym wierzchołku linii, którą chcesz zmierzyć. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię.
  • Pomiar pola powierzchni Measure area — mierzenie pola powierzchni i obwodu. Kliknij mapę w miejscu, gdzie chcesz rozpocząć pomiar, a następnie kliknij raz w każdym wierzchołku obszaru, który chcesz zmierzyć. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć pomiar obszaru.

  Wyniki zostaną wyświetlone u dołu okna pomiaru.

 4. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu rozwijanego Jednostka wybierz inną jednostkę miary. Wyniki pomiarów zostaną przeliczone na nowo wybraną jednostkę.
  • Kliknij przycisk Wyczyść pomiar Clear measurement, aby wyczyścić pomiar.
  • Kliknij opcję Nowy pomiar, aby rozpocząć nowy pomiar.

Przesuwanie mapy podczas pomiaru

Może się okazać, że podczas pomiaru zachodzi konieczność przesunięcia mapy, np. ulica lub działka może sięgać poza krawędź ekranu. Aby przesunąć mapę podczas pomiaru, zachowując łączną całkowitą odległość lub pole powierzchni, naciśnij przycisk myszy (lub element nawigacyjny będący jego odpowiednikiem) i przeciągnij mapę w pożądanym kierunku. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć pomiar.