Wprowadzenie do aplikacji

Usługa ArcGIS obejmuje różne aplikacje, które pomagają pracować z mapami i danymi w instytucji. Członkowie instytucji mogą używać gotowych aplikacji Esri lub tworzyć własne aplikacje.

Niektóre z aplikacji Esri są licencjonowane i dostępne z poziomu witryny ArcGIS Online, a inne aplikacje niestandardowe i witryny Esri są dostępne w aplikacji App Launcher. Kliknij przycisk Aplikacje Aplikacje w nagłówku witryny, aby zobaczyć dostępne dla Ciebie aplikacje. Gdy zalogujesz się w Twojej instytucji, uzyskasz dostęp do następujących zasobów w aplikacji App Launcher:

Po kliknięciu aplikacji lub witryny w aplikacji App Launcher zostanie ona otwarta w nowej karcie przeglądarki.

Notatka:

Nowo dodane aplikacje są oznaczone zieloną kropką.

Możesz zmieniać kolejność aplikacji i witryn w aplikacji App Launcher przez przeciąganie ich ikon do różnych lokalizacji w oknie tej aplikacji. Mając dostęp do większej liczby aplikacji i witryn niż wykorzystuje się na co dzień, można kliknąć przycisk Pokaż więcej u dołu okna, a następnie przeciągnąć niektóre aplikacje i witryny do obszaru dodatkowego. W tym obszarze można umieścić aplikacje, których używa się rzadziej, gdyż będą one niewidoczne w otwartym oknie aplikacji App Launcher.

Czasem może się zdarzyć, że z poziomu galerii aplikacji App Launcher nie można uzyskać dostępu do aplikacji, z której korzystało się wcześniej. Może to wynikać z jednej z następujących przyczyn:

  • Administrator usunął aplikację z aplikacji App Launcher.
  • Aplikacja nie jest już udostępniana bieżącemu użytkownikowi.
  • Właściciel aplikacji lub administrator usunął element aplikacji.
  • W przypadku licencjonowanych aplikacji została unieważniona licencja.

Aplikacje wyświetlane wcześniej w galerii aplikacji App Launcher, które później przestały być dostępne dla użytkownika, są wyświetlane w postaci szarego prostokąta z symbolem x w narożniku.. Aby usunąć niedostępną aplikację z galerii aplikacji App Launcher, należy kliknąć ten symbol x na aplikacji. Jeśli uważasz, że potrzebujesz mieć dostęp do aplikacji, która zniknęła z galerii aplikacji App Launcher, skontaktuj się z domyślnym administratorem w instytucji.

Notatka:

Gdy jedna lub większa liczba dodanych aplikacji przestaje być dostępna lub zmianie ulega adres URL aplikacji, domyślny administrator otrzymuje wiadomość informującą, że niektóre aplikacje wymagają uwagi. Po kliknięciu opcji Ustawienia w wiadomości można odtworzyć lub zmodyfikować dostępność aplikacji w aplikacji App Launcher.