Drukowanie map (Map Viewer)

Używaj narzędzia Drukuj przeglądarki Map Viewer, aby eksportować przystosowaną do wydruku stronę mapy w różnych formatach, w tym w formacie PDF, PNG, JPEG, GIF, EPS i SVG. Możesz wydrukować kompozycję mapy lub samą mapę.

Drukowanie kompozycji mapy

Kompozycja mapy zawiera tytuł dokumentu, podziałkę liniową i datę. Aby utworzyć kompozycję mapy przystosowaną do wydruku, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Map Viewer otwórz mapę, którą chcesz wydrukować.
 2. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij przycisk Drukuj Print.
 3. Kliknij kartę Kompozycja.
 4. Wpisz tytuł dokumentu mapy.
 5. Z menu rozwijanego Ustawienia strony wybierz kompozycję.
 6. Notatka:
  Jeśli w instytucji skonfigurowano niestandardowe kompozycje wydruku, możesz kliknąć przycisk Wybierz szablon, aby dokonać wyboru spośród tych kompozycji wydruku.
 7. Z menu rozwijanego Format pliku wybierz typ pliku do wyeksportowania.

  Do typów plików należą: PDF, PNG8, PNG32, JPG, AIX, GIF, EPS, SVG i SVGZ.

 8. Opcjonalnie kliknij opcję Opcje zaawansowane i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Skonfiguruj skalę mapy.
  • Dodaj informacje o autorze i prawach autorskich.
  • Zmień wartość DPI mapy.
  • Dodaj legendę mapy.
 9. Kliknij przycisk Eksportuj, aby utworzyć plik mapy.

Eksportowane pliki są wymienione w panelu Drukowanie. Możesz kliknąć plik, aby otworzyć go na nowej karcie przeglądarki i wydrukować z użyciem opcji drukowania przeglądarki. Zamknięcie panelu Drukowanie nie powoduje usunięcia eksportowanych plików. Eksportowane pliki są usuwane podczas zamykania mapy lub odświeżania przeglądarki.

Drukuj mapę

Aby utworzyć dokument przystosowany do wydruku, który zawiera tylko mapę, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Map Viewer otwórz mapę, którą chcesz wydrukować.
 2. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij przycisk Drukuj Print.
 3. Kliknij kartę Tylko mapa.
 4. Wprowadź nazwę pliku dokumentu mapy.
 5. Z menu rozwijanego Format pliku wybierz typ pliku do wyeksportowania.

  Do typów plików należą: PDF, PNG8, PNG32, JPG, AIX, GIF, EPS, SVG i SVGZ.

 6. Wprowadź szerokość i wysokość dokumentu mapy.
 7. Opcjonalnie kliknij opcję Opcje zaawansowane i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Skonfiguruj skalę mapy.
  • Zmień wartość DPI mapy.
  • Uwzględnij atrybuty mapy bazowej.
 8. Kliknij przycisk Eksportuj, aby utworzyć plik mapy.

Eksportowane pliki są wymienione w panelu Drukowanie. Możesz kliknąć plik, aby otworzyć go na nowej karcie przeglądarki i wydrukować z użyciem opcji drukowania przeglądarki. Zamknięcie panelu Drukowanie nie powoduje usunięcia eksportowanych plików. Eksportowane pliki są usuwane podczas zamykania mapy lub odświeżania przeglądarki.