Wprowadzenie do usługi ArcGIS Online

Dzięki subskrypcji usługi ArcGIS Online instytucje mogą zarządzać wszystkimi zasobami geograficznymi w bezpiecznym środowisku Esri w chmurze. Członkowie instytucji mogą korzystać z map w celu przeglądania danych, tworzyć i udostępniać mapy i aplikacje, a także publikować swoje dane w postaci hostowanych warstw internetowych. Zadaniem administratorów usługi ArcGIS Online jest dostosowywanie witryny internetowej, zapraszanie i dodawanie członków do instytucji oraz zarządzanie zasobami.

Na początek zapoznaj się z poniższymi materiałami: