Wyświetlanie okien podręcznych (Map Viewer)

Okna podręczne zawierają informacje o obiektach i obrazach w warstwach mapy, takich jak szlaki piesze, typy pokrycia terenu i wskaźniki bezrobocia. Okna podręczne mogą zawierać załączniki, obrazy, diagramy, tekst, listy pól i powiązane rekordy. Mogą one również zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych.

Okno podręczne w przeglądarce map Map Viewer

Wskazówka:
Zapoznaj się z przykłademZapoznaj się z przykładem okien podręcznych na mapie Jakie są najpopularniejsze alternatywy dojazdu do pracy?. Po wybraniu obszaru zostanie wyświetlone okno podręczne z diagramami przedstawiającymi najpopularniejsze możliwości dojazdu do pracy alternatywne względem jazdy samochodem.

Domyślny widok okien podręcznych w przypadku warstwy obiektowej, jeżeli właściciel warstwy nie skonfigurował tej opcji, to tabela atrybutów i wartości. Właściciel warstwy może zapisać nową konfigurację, dzięki czemu okna podręczne na mapie mogą wyświetlać istotne informacje bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez autora mapy. Domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie zobrazowań przy użyciu wyglądu Wartości pikseli.

Wskazówka:

W oknie podręcznym można kliknąć przycisk Dokuj Zadokuj, który umożliwia zadokowanie okna podręcznego u góry mapy. Kliknij przycisk Wyłącz dokowanie Wyłącz dokowanie, aby wyświetlić okna podręczne obok powiązanych z nimi obiektów lub pikseli.

Właściciel konkretnej mapy może zmienić konfigurację okien podręcznych warstwy obiektowej. Autorzy map określają listę pól widocznych i ukrytych oraz sposób przedstawiania tych informacji. Mogą na przykład wyświetlić prostą listę atrybutów lub udostępnić środowisko interaktywne, używając tekstu sformatowanego przez użytkownika, diagramów i obrazów. Więcej informacji o projektowaniu i konfigurowaniu okien podręcznych warstw obiektowych zawiera temat Konfigurowanie okien podręcznych.

Wskazówka:

Możesz kliknąć ikonę Powiększ do w oknie podręcznym obiektu, aby powiększyć do wybranego obiektu na mapie. Jeśli skonfigurowano powiązane rekordy, możesz kliknąć znajdującą się obok nich strzałkę w oknie podręcznym obiektu. Kliknij opcję Wybierz obiekt Wybierz obiekt aby powiększyć, a następnie wybierz powiązany obiekt i wyświetl jego okno podręczne.

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz dodać informacje o lokalizacji z okna podręcznego obiektu do warstwy trasy. Kliknij opcje Wskazówki dojazdu, aby dodać lokalizację jako przystanek na trasie.