Zarządzanie zasobami w przestrzeni roboczej użytkownika

W edytorze notatników można pracować z zasobami w przestrzeni roboczej w instytucji ArcGIS Online, aby dodawać pliki do notatnika lub pobierać je na komputer. Kliknij przycisk Pliki, aby otworzyć panel Pliki. Możesz także pracować z plikami, przechodząc do karty Notatnik i klikając przycisk Zarządzaj, a następnie klikając opcję Zarządzaj plikami.

Przeglądanie zasobów w przestrzeni roboczej

Panel Pliki udostępnia przeglądarkę plików w przestrzeni roboczej. Folderami domyślnymi są home i samplesdata (ten drugi jest przeznaczony dla danych używanych w notatnikach przykładowych). Strona Zarządzaj plikami udostępnia przeglądarkę wszystkich plików w folderze macierzystym, gdzie możesz tworzyć foldery, przesyłać pliki, usuwać zasoby oraz zmieniać ich nazwy.

Przesyłanie zasobów do przestrzeni roboczej

Aby pracować z zasobami z komputera, należy najpierw przesłać plik do przestrzeni roboczej notatników za pomocą edytora notatników lub na stronie Zarządzaj plikami. Po przesłaniu plików można odwoływać się do ich ścieżki w otwartym notatniku i innych posiadanych notatnikach za pomocą filepath = /arcgis/home/folder/filename.

Aby przesłać pliki za pomocą edytora notatników, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Pliki przejdź do folderu /arcgis/home.

  Notatka:
  /arcgis/home to katalog przestrzeni roboczej inny niż katalog główny home/arcgis.

 2. Opcjonalnie kliknij przycisk Nowy folder, aby utworzyć folder w przestrzeni roboczej /arcgis/home w celu przesłania do niego zasobów.
 3. Kliknij opcję Wybierz plik do przesłania i przejdź do tego pliku.
 4. Wybierz plik.

  Plik zostanie przesłany do przestrzeni roboczej.

Aby przesłać pliki na stronie Zarządzaj plikami, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do karty Notatnik, kliknij przycisk Zarządzaj, a następnie kliknij opcję Zarządzaj plikami.
 2. Kliknij przycisk Prześlij plik Przekazanie.
 3. Przeciągnij i upuść plik z komputera do okna Nowe elementy lub kliknij przycisk urządzenia, aby przejść do pliku na komputerze.

  Plik zostanie przesłany do przestrzeni roboczej.

Pliki przesłane do przestrzeni roboczej notatnika nie są przechowywane jako elementy w instytucji i nie są usuwane po usunięciu notatnika. Aby usunąć pliki, zaznacz je w panelu Pliki i kliknij przycisk Usuń. Opcjonalnie wybierz plik na stronie Zarządzaj plikami i kliknij opcję Usuń. Jeśli użytkownik zostanie usunięty z instytucji, wszystkie zasoby z przestrzeni roboczej notatnika zostaną trwale usunięte.

Pobieranie zasobu z przestrzeni roboczej

Plik z przestrzeni roboczej można zapisać na komputerze lokalnym. W panelu Pliki edytora notatników przejdź do pliku i wybierz go. Plik zostanie automatycznie pobrany na komputer. Opcjonalnie znajdź plik na stronie Zarządzaj plikami, kliknij przycisk Więcej opcji Opcje i kliknij opcję Pobierz. Plik zostanie pobrany na komputer.

Konfigurowanie środowiska tymczasowej przestrzeni roboczej do użycia z modułem ArcPy

Tymczasowa przestrzeń robocza jest przeznaczona na dane wynikowe, które nie mają być zachowane.

Aby utworzyć środowisko tymczasowej przestrzeni roboczej, wykonaj następujące czynności:

 1. Skorzystaj z poniższego kodu, aby utworzyć tymczasową geobazę plikową w katalogu przestrzeni roboczej użytkownika, jeśli jeszcze taka nie istnieje i skonfiguruj geobazę tymczasową jako tymczasową przestrzeń roboczą.

  import arcpy
  if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'):
    arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb')
  arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'

 2. Skorzystaj z poniższego kodu, aby sprawdzić, czy geobaza została skonfigurowana jako środowisko tymczasowej geobazy.

  print(arcpy.env.scratchGDB)

Tworzenie folderu do użycia jako tymczasowa przestrzeń robocza

Aby utworzyć folder, który będzie używany jako tymczasowa przestrzeń robocza, wykonaj następujące czynności:

 1. Użyj poniższego kodu, aby utworzyć folder w przestrzeni roboczej użytkownika, jeśli jeszcze nie istnieje i ustaw ten folder jako przestrzeń roboczą użytkownika.
  import arcpy
  if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'):
    arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch')
  arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'
 2. Skorzystaj z poniższego kodu, aby sprawdzić, czy folder został skonfigurowany jako środowisko tymczasowego folderu.
  print(arcpy.env.scratchFolder)