Praca z zasobami w przestrzeni roboczej użytkownika

W edytorze notatników można pracować z zasobami w przestrzeni roboczej w instytucji ArcGIS Online, aby dodawać elementy do notatnika lub pobierać je na komputer. Kliknij przycisk Pliki, aby otworzyć panel Pliki.

Przeglądanie zasobów w przestrzeni roboczej

Panel Pliki udostępnia przeglądarkę plików w przestrzeni roboczej. Folderami domyślnymi są home i samplesdata (ten drugi jest przeznaczony dla danych używanych w notatnikach przykładowych).

Przesyłanie zasobów do przestrzeni roboczej

Aby pracować z zasobami z komputera, należy najpierw przesłać plik do przestrzeni roboczej notatników. Po przesłaniu plików można odnosić się do ich ścieżek w notatniku przy użyciu zmiennej filepath = /arcgis/home/filename.

Aby przesłać pliki, wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu Pliki przejdź do folderu /arcgis/home.

    Notatka:
    /arcgis/home to katalog przestrzeni roboczej inny niż katalog główny home/arcgis.

  2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz dany plik.
  3. Wybierz plik.
  4. Kliknij Prześlij.

    Plik zostanie przesłany do przestrzeni roboczej.

Pobieranie zasobu z przestrzeni roboczej

Aby zapisać plik z przestrzeni roboczej na komputerze lokalnym, na panelu Pliki przejdź do tego pliku i wybierz go. Plik zostanie automatycznie pobrany na komputer.