Zarządzanie zasobami w przestrzeni roboczej użytkownika

W edytorze notatników można pracować z zasobami w przestrzeni roboczej w instytucji ArcGIS Online, aby dodawać elementy do notatnika lub pobierać je na komputer. Kliknij przycisk Pliki, aby otworzyć panel Pliki.

Przeglądanie zasobów w przestrzeni roboczej

Panel Pliki udostępnia przeglądarkę plików w przestrzeni roboczej. Folderami domyślnymi są home i samplesdata (ten drugi jest przeznaczony dla danych używanych w notatnikach przykładowych).

Przesyłanie zasobów do przestrzeni roboczej

Aby pracować z zasobami z komputera, należy najpierw przesłać plik do przestrzeni roboczej notatników. Po przesłaniu plików można odnosić się do ich ścieżek w notatniku przy użyciu zmiennej filepath = /arcgis/home/filename.

Aby przesłać pliki, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Pliki przejdź do folderu /arcgis/home.

  Notatka:
  /arcgis/home to katalog przestrzeni roboczej inny niż katalog główny home/arcgis.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz dany plik.
 3. Wybierz plik.
 4. Kliknij Prześlij.

  Plik zostanie przesłany do przestrzeni roboczej.

Pobieranie zasobu z przestrzeni roboczej

Aby zapisać plik z przestrzeni roboczej na komputerze lokalnym, na panelu Pliki przejdź do tego pliku i wybierz go. Plik zostanie automatycznie pobrany na komputer.

Konfigurowanie środowiska tymczasowej przestrzeni roboczej do użycia z modułem ArcPy

Tymczasowa przestrzeń robocza jest przeznaczona na dane wynikowe, które nie mają być zachowane.

Aby utworzyć środowisko tymczasowej przestrzeni roboczej i go użyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Skorzystaj z poniższego kodu, aby utworzyć tymczasową geobazę plikową w katalogu przestrzeni roboczej użytkownika, jeśli jeszcze taka nie istnieje i skonfiguruj geobazę tymczasową jako tymczasową przestrzeń roboczą.

  import arcpy
  if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'):
    arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb')
  arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'

 2. Skorzystaj z poniższego kodu, aby sprawdzić, czy geobaza została skonfigurowana jako środowisko tymczasowej geobazy.

  print(arcpy.env.scratchGDB)

Podobnie wykonaj te czynności, aby utworzyć folder, który będzie używany jako tymczasowa przestrzeń robocza:

 1. Użyj poniższego kodu, aby utworzyć folder w przestrzeni roboczej użytkownika, jeśli jeszcze nie istnieje i ustaw ten folder jako przestrzeń roboczą użytkownika.
  import arcpy
  if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'):
    arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch')
  arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'
 2. Skorzystaj z poniższego kodu, aby sprawdzić, czy folder został skonfigurowany jako środowisko tymczasowego folderu.
  print(arcpy.env.scratchFolder)