Zarządzanie zasobami w przestrzeni roboczej użytkownika

W edytorze notatników można pracować z zasobami w przestrzeni roboczej w instytucji ArcGIS Online, aby dodawać pliki do notatnika lub pobierać je na komputer. Kliknij przycisk Pliki, aby otworzyć panel Pliki.

Przeglądanie zasobów w przestrzeni roboczej

Panel Pliki udostępnia przeglądarkę plików w przestrzeni roboczej. Folderami domyślnymi są home i samplesdata (ten drugi jest przeznaczony dla danych używanych w notatnikach przykładowych).

Przesyłanie zasobów do przestrzeni roboczej

Aby pracować z zasobami z komputera, należy najpierw przesłać plik do przestrzeni roboczej notatników. Po przesłaniu plików można odwoływać się do ich ścieżki w otwartym notatniku i innych posiadanych notatnikach za pomocą filepath = /arcgis/home/folder/filename.

Aby przesłać pliki, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Pliki przejdź do folderu /arcgis/home.

  Notatka:
  /arcgis/home to katalog przestrzeni roboczej inny niż katalog główny home/arcgis.

 2. Opcjonalnie kliknij przycisk Nowy folder, aby utworzyć nowy folder w przestrzeni roboczej /arcgis/home w celu przesłania do niego zasobów.
 3. Kliknij opcję Wybierz plik i przejdź do tego pliku.
 4. Wybierz plik.
 5. Kliknij Prześlij.

  Plik zostanie przesłany do przestrzeni roboczej.

Pliki przesłane do przestrzeni roboczej notatnika nie są przechowywane jako elementy w instytucji i nie są usuwane po usunięciu notatnika. Aby usunąć pliki, zaznacz je w panelu Pliki i kliknij przycisk Usuń. Jeśli użytkownik zostanie usunięty z instytucji, wszystkie zasoby z przestrzeni roboczej notatnika zostaną trwale usunięte.

Pobieranie zasobu z przestrzeni roboczej

Aby zapisać plik z przestrzeni roboczej na komputerze lokalnym, na panelu Pliki przejdź do tego pliku i wybierz go. Plik zostanie automatycznie pobrany na komputer.

Konfigurowanie środowiska tymczasowej przestrzeni roboczej do użycia z modułem ArcPy

Tymczasowa przestrzeń robocza jest przeznaczona na dane wynikowe, które nie mają być zachowane.

Aby utworzyć środowisko tymczasowej przestrzeni roboczej i go użyć, wykonaj następujące czynności:

 1. Skorzystaj z poniższego kodu, aby utworzyć tymczasową geobazę plikową w katalogu przestrzeni roboczej użytkownika, jeśli jeszcze taka nie istnieje i skonfiguruj geobazę tymczasową jako tymczasową przestrzeń roboczą.

  import arcpy
  if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch.gdb'):
    arcpy.management.CreateFileGDB('/arcgis/home','scratch.gdb')
  arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch.gdb'

 2. Skorzystaj z poniższego kodu, aby sprawdzić, czy geobaza została skonfigurowana jako środowisko tymczasowej geobazy.

  print(arcpy.env.scratchGDB)

Tworzenie folderu do użycia jako tymczasowa przestrzeń robocza

Wykonaj te czynności, aby utworzyć folder, który będzie używany jako tymczasowa przestrzeń robocza:

 1. Użyj poniższego kodu, aby utworzyć folder w przestrzeni roboczej użytkownika, jeśli jeszcze nie istnieje i ustaw ten folder jako przestrzeń roboczą użytkownika.
  import arcpy
  if not arcpy.Exists('/arcgis/home/scratch'):
    arcpy.management.CreateFolder('/arcgis/home', 'scratch')
  arcpy.env.scratchWorkspace = '/arcgis/home/scratch'
 2. Skorzystaj z poniższego kodu, aby sprawdzić, czy folder został skonfigurowany jako środowisko tymczasowego folderu.
  print(arcpy.env.scratchFolder)