Udostępnianie scen

Dowolną scenę utworzoną przez siebie lub inne osoby możesz udostępnić, wysyłając wiadomość e-mail z łączem, umieszczając ją na swoim koncie Facebook lub Twitter, osadzając ją w witrynie internetowej lub na blogu lub tworząc aplikację na podstawie tej sceny.

Udostępnianie sceny

Aby udostępnić scenę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Udostępnij Udostępnij i wybierz jedną z poniższych opcji, aby udostępnić scenę:
  • Aby wysłać scenę w wiadomości e-mail, kliknij przycisk e-mail.
  • Aby udostępnić scenę w portalu społecznościowym, kliknij przycisk Facebook lub Twitter.
  • Skopiuj skrócony adres URL i wklej go na blog lub do adresu witryny internetowej.
  • Osadź scenę w witrynie internetowej.

Po udostępnieniu sceny wraz ze sceną udostępnione będą ustawienia warstwy i mapa bazowa sceny w stanie po ostatnim zapisaniu oraz położenie kamery w stanie sprzed kliknięcia przycisku Udostępnij Udostępnij. Umożliwia to udostępnianie i osadzanie scen, które otwierane są dla określonych miejsc. Jeśli na przykład istnieje scena przedstawiająca miasto z podziałem na strefy, można udostępnić łącze, które umożliwia otwarcie tej lokalizacji z tymi samymi ustawieniami warstwy i pozycją kamery.

Notatka:

Możesz nie widzieć wszystkich opcji udostępniania w zależności od sposobu konfiguracji witryny przez administratora, a także jeżeli nie masz uprawnień do udostępniania zasobów. Na przykład, jeśli masz uprawnienia do udostępniania poza instytucję, będziesz widzieć tylko opcje odnoszące się do portali Facebook i Twitter.

Osadzanie sceny

Aby osadzić mapę publiczną otwartą w przeglądarce scen Scene Viewer, skopiuj gotowy kod HTML i wklej go w witrynie internetowej. Widok osadzony sceny możesz skonfigurować przed skopiowaniem kodu, wyborem rozmiaru sceny oraz wyborem jej opcji.

 1. W przeglądarce scen Scene Viewer otwórz zapisaną scenę i kliknij przycisk Udostępnij Udostępnij.
 2. Wybierz i skopiuj podany kod formatu HTML.
 3. Wklej kod w witrynie internetowej, w której chcesz, aby wyświetlana była scena.

  Scena jest wbudowana.

Uwagi dotyczące udostępniania scen

Przy udostępnianiu scen należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli wybrana scena lub któraś z warstw w scenie nie będzie udostępniona publicznie, w przeglądarce scen Scene Viewer wyświetli się ostrzeżenie. Jeśli chcesz, aby scena była dostępna publicznie, musisz publicznie udostępnić jej warstwy i scenę.
 • Większość warstw atlasu ArcGIS Living Atlas można wykorzystywać w scenach bezpłatnie. Mogą być także wyświetlane przez wszystkich. Jednak do przeglądania niektórych wymagane jest konto instytucji, a w pewnych przypadkach konieczne jest posiadanie kredytów oraz uprawnień. Informacje na temat tego typu warstw znaleźć można w szczegółach elementu.
 • Aby udostępnić publicznie scenę, która zawiera treści subskrybenta lub treści premium, możesz utworzyć aplikację opartą na scenach i skonfigurować ją tak, aby umożliwiać dostęp do tych treści w ramach subskrypcji instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).
 • Jeśli instytucja nie zezwala na dostęp anonimowy, udostępnij publiczny adres URL sceny (https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=<scene_id>), a nie adres URL zawierający nazwę instytucji (https://<organization_name>/home/webscene/viewer.html?webscene=<scene_id>).