Udostępnianie grup

Grupę można udostępnić na karcie Przegląd strony grupy, korzystając z dowolnej z poniżej przedstawionych metod:

Jeśli instytucja jest skonfigurowana do wyświetlania łączy do sieci społecznościowych na stronach elementów i grup, strona grupy zawiera również przyciski portali Facebook i Twitter, które umożliwiają udostępnianie grupy za pośrednictwem kont Facebook i Twitter.

Udostępnianie swoich grup wszystkim

Aby inni użytkownicy mogli wyszukać należące do Ciebie grupy, jeśli masz uprawnienia do udostępniania grup poza instytucją, musisz skonfigurować grupy w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich osób. W tym celu podczas tworzenia grupy lub aktualizowania jej ustawień wybierz wartość Wszyscy (publiczne) w opcji Kto może wyświetlać tę grupę?. Osadzać można tylko grupy z zaznaczoną tą opcją.