Co to jest grupa?

Grupa to zbiór elementów zwykle dotyczących określonego obszaru zainteresowań. Możesz tworzyć grupy w celu organizowania i udostępniania własnych elementów. Jako właściciel grupy decydujesz, kto może znajdować grupę, kto może do niej dołączyć i kto może dodawać do niej zasoby. Masz również kontrolę nad elementami udostępnianymi grupie i możesz zapraszać inne osoby mające ten sam typ konta co Ty — instytucji lub publiczne — do dołączania do grupy, nawet jeśli Twoja grupa nie przyjmuje wniosków o członkostwo. Właściciele grup mogą również awansować innych członków grupy na menedżerów grupy, co umożliwia im wykonywanie wielu zadań wykonywanych przez właściciela grupy.

Grupy, które zezwalają innym użytkownikom na przyłączenie się do grupy i udostępniają zasoby, stanowią wygodny sposób prowadzenia współpracy. Na przykład, jesteś biologiem pracującym nad szablonem międzynarodowej mapy siedlisk ptaków. Szukasz grup, których członkowie udostępniają dane dotyczące lokalnych siedlisk ptaków. Możesz przyłączyć się do jednej ze znalezionych grup i udostępnić w niej szablon, nad którym pracujesz. Współpraca z taką grupą może zaowocować utworzeniem znormalizowanej międzynarodowej mapy siedlisk z bogatymi informacyjnie warstwami danych lokalnych.

Grup można także używać do organizowania określonych typów danych i użytkowników. Na przykład grupa przeznaczona do przeprowadzania analiz zobrazowań może zawierać tylko hostowane warstwy zobrazowań. Do tej grupy będą zapraszani tylko członkowie mający uprawnienia do przeprowadzania analiz zobrazowań.

Administratorzy mogą wykorzystywać grupy w celu konfiguracji witryny poprzez użycie ich do promowania zawartości na stronie głównej i w galerii oraz tworzenia niestandardowych galerii map bazowych i aplikacji.

W ramach instytucji można używać grup, aby umożliwić członkom ścisłą współpracę nad projektami. Administratorzy mogą tworzyć grupy umożliwiające ich członkom aktualizowanie elementów udostępnianych grupie. Te grupy udostępnionych aktualizacji są użyteczne dla pracowników zmianowych w centrach operacyjnych, którzy muszą aktualizować mapy stanowiące podstawę ich aplikacji oraz interfejsów, a także w innych sytuacjach, w których wiele osób musi uaktualnić ten sam element. Członkowie tych grup mogą edytować hostowane warstwy obiektowe, które zostały udostępnione grupie z pełną kontrolą edycji, nawet jeżeli warstwa nie jest edytowalna. Na przykład, publiczną hostowaną warstwę obiektową, która nie jest edytowalna, można udostępniać grupie, a członkowie tej grupy będą mieli pełną kontrolę edycji nad warstwą.

Jeśli Twoja instytucja jest w kooperacji partnerskiej, możesz używać grup do bezproblemowego udostępniania zasobów innym instytucjom. Grupy, które umożliwiają członkom z innych instytucji dołączanie do nich, mogą promować członków instytucji partnerskich na menedżerów grup. Menedżerowie grupy mogą dodawać do grupy innych członków swojej instytucji.

Możliwe jest udostępnianie grupy publicznej poprzez umieszczenie informacji o niej w portalu społecznościowym, wysłanie łącza w wiadomości e-mail, osadzenie jej w witrynie internetowej lub utworzenie aplikacji grupowej.