Konfiguracja galerii

Członkowie domyślnej roli administratora lub członkowie ról niestandardowych z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą wybierać zasoby, które mają być wyróżnione w galerii. Możesz zdecydować, że mają być wyświetlane zasoby udostępnione określonej grupie lub wszystkie elementy w instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub członek roli niestandardowej z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij łącze Galeria znajdujące się po lewej stronie ekranu.
 4. W sekcji Pokaż w galerii wybierz jedną z następujących opcji:
  • Brak grupy (lista wszystkich elementów instytucji) — wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie w galerii wszystkich elementów w instytucji. Domyślnie na stronie galerii zostanie wyświetlonych 60 elementów instytucji. Wszystkie elementy w instytucji są dostępne za pomocą wyszukiwania na stronie galerii.
  • Grupa — prezentowanie zasobów określonej grupy. Po wybraniu grupy możesz zmienić sposób sortowania elementów. Aby zmienić opcje sortowania, wybierz opcję na liście rozwijanej Kolejność sortowania i w celu zmiany kolejności sortowania wybierz opcję Rosnąco albo Malejąco. Jeśli zmienisz pole sortowania lub kolejność wyświetlania, elementy na stronie grupy oraz w osadzonych galeriach i aplikacjach do prezentacji zasobów również zostaną zmodyfikowane.
   Wskazówka:

   Właściciele grup mogą dodawać publiczne elementy do swoich grup. To oznacza, że jako właściciel grupy możesz umieścić mapy i aplikacje w galerii udostępnianej w usłudze ArcGIS Online przez firmę Esri i innych użytkowników. Jeśli użytkownicy publiczni mają mieć dostęp do zasobów w galerii, upewnij się, że grupa jest skonfigurowana w sposób umożliwiający każdemu jej przeglądanie i że dla instytucji włączono dostęp anonimowy.

  Sposób udostępnienia elementów również ma wpływ na elementy wyświetlane w galerii.