Konfiguracja grup

Domyślni administratorzy i użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą wybierać grupy do umieszczenia na stronach Grupy i Instytucja, a także wybierać aplikacje konfigurowalne do użycia w celu utworzenia aplikacji grupowych.

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek roli administratora domyślnego lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
  2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  3. Kliknij opcję Grupy.
  4. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień grupy:
Wskazówka:

Właściciele grup mogą dodawać publiczne elementy do swoich grup. To oznacza, że jako właściciel grupy możesz umieścić elementy udostępniane w usłudze ArcGIS Online przez firmę Esri w Twoich polecanych grupach i w galerii grup aplikacji konfigurowalnych.

Polecane grupy

Wybierz grupy, które będą wyświetlane na karcie Polecane grupy strony Grupy. Kliknij przycisk Zarządzaj wyróżnionymi grupami i wybierz jedną lub większą liczbę grup z listy wszystkich grup należących do członków instytucji.

Aplikacje konfigurowalne

Wybierz grupę zawierającą szablony aplikacji, które chcesz wyświetlić w galerii aplikacji, gdy członkowie tworzą aplikację ze strony grupy.

Jeśli wybierzesz grupę inną niż domyślna, możesz skonfigurować następujące opcje:

  • Zmień sposób sortowania aplikacji w galerii, wybierając pole Kolejność sortowania, a następnie opcję Rosnąco lub Malejąco. Jeśli zmienisz tutaj pole sortowania lub kolejność sortowania, będzie to miało wpływ na elementy na stronie grupy.
  • Uwzględnij bieżące aplikacje domyślne Esri w galerii z elementami grupy, klikając opcję Udostępnij grupie domyślne aplikacje Configurable Apps Esri. Można również dodawać publiczne konfigurowalne aplikacje Esri nieuwzględnione w zestawie domyślnym (na przykład aplikacje wycofane) poprzez udostępnienie elementów własnej grupie. (Aby usunąć konfigurowalne aplikacje, otwórz grupę i usuń niechciane elementy, które nie mają już być wyświetlane w galerii aplikacji).
  • Aby dodać więcej domyślnych konfigurowalnych aplikacji Esri (np. po aktualizacji witryny), kliknij opcję Udostępnij grupie domyślne aplikacje Configurable Apps Esri.

Notatka:

W każdym szablonie aplikacji w grupie musi znajdować się plik .zip do pobrania zawierający kod źródłowy oraz wersję do podglądu, którą można wyświetlić w przeglądarce internetowej. Dodaj wersję do podglądu jako element aplikacji tworzenia map internetowych, a następnie dołącz do niej kod źródłowy.