Łączenie strumieni

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Łączenie strumieni przypisuje unikalne wartości sekcjom liniowej sieci rastrowej między przecięciami.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa zobrazowań.

Dowiedz się więcej o identyfikacji sieci strumieni

Przykłady

Poniżej przedstawiono następujące przykładowe zastosowania narzędzia Łączenie strumieni:

 • Analiza sieci strumieni przez przypisywanie unikalnych identyfikatorów do odcinków strumienia.
 • Utworzenie wyniku połączenia strumieni w celu użycia jako dane wejściowe dla narzędzia Zlewnia, co umożliwia szybkie tworzenie zlewni na podstawie węzłów strumienia.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Łączenie strumieni zawiera konfiguracje warstw wejściowych i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Parametr Wejściowy raster strumieniowy określa liniową sieć strumieniową, która ma być używana na potrzeby analizy. Można ją utworzyć, przypisując wartość progową do wyników działania narzędzia Przepływ zbiorczy.

  Liniowa sieć strumieniowa powinna być reprezentowana jako wartości większe lub równe jeden na tle wartości Brak danych.

 • Wejściowy raster kierunku przepływu definiuje kierunek przepływu od każdej komórki.

  Kierunek przepływu musi być ustalony metodą D8.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa rastra wynikowego określa nazwę rastra wynikowego, który zawiera wynik łączenia strumieni.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Ograniczenie

Narzędzie Łączenie strumieni obsługuje tylko wejściową warstwę rastrową kierunku przepływu typu D8.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Dane wynikowe to raster z liniową siecią strumieniową po przypisaniu unikalnych wartości do sekcji między przecięciami.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: