Znajdź według atrybutów i lokalizacji

Notatka:

Narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji jest odpowiednikiem narzędzi Znajdź istniejące lokalizacje i Wyznacz nowe lokalizacje w przeglądarce Map Viewer Classic.

Narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji tworzy nową warstwę obiektów lub części obiektów, które spełniają określone kryteria przestrzenne bądź atrybutowe.

Danymi wynikowymi jest hostowana warstwa obiektowa.

Dowiedz się więcej o tym, jak działa narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji

Przykłady

Przykłady użycia tego narzędzia:

 • Firma deweloperska szuka odpowiednich obszarów do zabudowy o charakterze mieszanym. Budynek będzie znajdować się na obszarze zamieszkiwanym przez wielu młodych ludzi (20- i 30-latków) z łatwym dostępem do systemu kolejki podmiejskiej. Narzędzia Znajdź według atrybutów i lokalizacji można użyć do utworzenia obiektów w obszarach przeznaczonych do zabudowy mieszanej znajdujących się w granicach miasta. Obiekty te będą także spełniać określone kryteria wyboru.
 • Pracownicy parku narodowego są zaniepokojeni możliwymi kontaktami człowieka z pumą i w związku z tym podjęli decyzję o utworzeniu mapy potencjalnych siedlisk pumy w parku. Siedliska zostaną wyznaczone na podstawie kryteriów takich jak roślinność, nachylenie terenu i odległość od dróg. Narzędzia Znajdź według atrybutów i lokalizacji można użyć do utworzenia obszarów siedlisk spełniających odpowiednie kryteria.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji zawiera konfiguracje kryteriów i warstwy wynikowej.

Kryteria

Grupa Kryteria zawiera następujące parametry:

 • Parametr Zapytania przestrzenne i atrybutowe definiuje kryteria używane do wyszukiwania obiektów. Obiekty lub części obiektów, które spełniają wszystkie kryteria, zostaną zapisane w warstwie wynikowej. Aby zdefiniować zapytanie, kliknij opcję Utwórz nowe zapytanie. Można tworzyć zapytania tylko przy użyciu warstw na mapie.
 • Uwzględnij tylko części obiektów, które spełniają kryteria określa, w jaki sposób obiekt jest zwracany, gdy tylko jego część spełnia kryteria.
  • Gdy ta opcja będzie zaznaczona, zwracane będą tylko części obiektu, które spełniają wszystkie kryteria.
  • Gdy ta opcja będzie niezaznaczona, zwracany będzie cały obiekt, pod warunkiem, że co najmniej część tego obiektu spełnia kryteria. Jest to opcja domyślna.
  Poniższe obrazy pokazują różnicę w wynikach z wykorzystaniem parametru Uwzględnij tylko części obiektów, które spełniają kryteria, biorąc pod uwagę następujące dane wejściowe:
  • Warstwa poligonowa pokolorowana na niebiesko, czerwono i zielono.
  • Warstwa poligonowa, która jest przezroczysta i ma różowy obrys.

  Wejściowe kolorowe poligony w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym oraz pojedynczy przezroczysty poligon z różowym obrysem

  W tym przykładzie znajdowane są poligony o kolorze niebieskim, które przecinają się z przezroczystymi poligonami o różowym obrysie. Poniższe dwa obrazy wynikowe pokazują różnicę w wynikach, gdy opcja Uwzględnij tylko części obiektów, które spełniają kryteria jest zaznaczona (pierwszy obraz) i niezaznaczona (drugi obraz):

  Wyniki zwracania tylko części obiektów (po lewej) i zwracania tylko całych obiektów (po prawej)

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa danych wynikowych określa nazwę warstwy, która zostanie utworzona i dodana do mapy. Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

 • Wynikowy układ współrzędnych
 • Zasięg przetwarzania
  Notatka:

  Domyślny zasięg przetwarzania w przeglądarce map Map Viewer to Pełny zasięg. To ustawienie domyślne jest inne niż w przeglądarce map Map Viewer Classic, w której domyślnie włączona jest opcja Użyj zasięgu bieżącej mapy.

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Narzędzie Znajdź według atrybutów i lokalizacji tworzy wynikową hostowaną warstwę obiektową z tymi samymi typami geometrii, co warstwa, która została użyta do znalezienia wyników.

Dane wynikowe zawierają atrybuty obiektu wejściowego, w którym znaleziono obiekty. Mogą istnieć dodatkowe pola z obiektów, które zostały wykorzystane w operacjach przestrzennych. Nazwy niektórych pól mogą zostać zmienione, jeśli są one zduplikowane.

Wymagania dotyczące licencjonowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: