Zastąp najbliższym sąsiadem

Dostępne z aplikacją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Narzędzie Zastąp najbliższym sąsiadem zastępuje komórki rastra odpowiadające masce wartościami najbliższych sąsiadujących komórek.

Przykład

Tego narzędzia można użyć do edycji obszarów rastra, w których dane mogą być błędne.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Zastąp najbliższym sąsiadem uwzględnia konfiguracje warstw wejściowych, ustawień Brak danych i warstwy wynikowej.

Warstwy wejściowe

Grupa Warstwy wejściowe zawiera następujące parametry:

 • Raster wejściowy określa raster z zamaskowanymi lokalizacjami, które zostaną zastąpione wartością ich najbliższego sąsiada.

  Raster może być typu całkowitoliczbowego lub zmiennoprzecinkowego.

 • Wejściowy raster maski identyfikuje lokalizacje w rastrze wejściowym, które zostaną zastąpione. Komórki o wartości Brak danych są uważane za znajdujące się w zamaskowanym obszarze. W rastrze wynikowym te lokalizacje są zastępowane wartością ich najbliższego sąsiada.

  Raster może być typu całkowitoliczbowego lub zmiennoprzecinkowego.

Grupa Opcjonalna warstwa strefy zawiera następujący parametr:

 • Wejściowy raster stref określa raster do zdefiniowania stref wejściowych. W przypadku każdej strefy komórki wejściowe znajdujące się w obrębie maski zostaną zastąpione tylko wartościami najbliższych komórek znajdujących się w tej samej strefie.

  Strefa to wszystkie komórki w rastrze, które mają tę samą wartość, niezależnie od tego, czy są to komórki ciągłe. Wejściowa warstwa strefy definiuje kształt, wartości i lokalizacje stref. Raster strefy może być liczbą całkowitą lub zmiennoprzecinkową.

Ustawienia Brak danych

Grupa Ustawienia Brak danych zawiera następujące parametry:

 • Zezwól komórkom najbliższych sąsiadów na wartość Brak danych określa, czy komórki o wartości Brak danych w rastrze wejściowym mogą zastępować komórki w zamaskowanych obszarach, jeśli są najbliższym sąsiadem.

  • Zaznaczony — zarówno wartości Brak danych, jak i wartości z danymi mogą zastępować komórki w maskowanym obszarze. Oznacza to, że wartości Brak danych w rastrze wejściowym mogą zastępować obszary zdefiniowane w masce, jeśli są one najbliższymi sąsiadami. Jest to opcja domyślna.

  • Niezaznaczony — tylko wartości z danymi mogą zastępować komórki w maskowanym obszarze. Wartości Brak danych w rastrze wejściowym nie mogą zastępować wartości komórek w obszarach zamaskowanych, nawet jeśli są one najbliższymi sąsiadami.

 • Przetwarzaj zamaskowane komórki o wartości Brak danych określa, czy komórki o wartości Brak danych w rastrze wejściowym znajdujące się w zamaskowanym obszarze zostaną zachowane czy zastąpione.

  • Niezaznaczony — żadne komórki o wartości Brak danych w rastrze wejściowym, które znajdują się w zamaskowanym obszarze, nie zostaną zachowane (pozostaną jako komórki o wartości Brak danych) w danych wynikowych. Jest to opcja domyślna.

  • Zaznaczony — komórki o wartości Brak danych w rastrze wejściowym znajdujące się w zamaskowanym obszarze zostaną zastąpione wartością najbliższego sąsiada, który znajduje się poza zamaskowanym obszarem.

Warstwa wynikowa

Grupa Warstwa wynikowa zawiera następujące parametry:

 • Nazwa rastra wynikowego określa nazwę wynikowej warstwy rastrowej, która zawiera dane wynikowe po operacji zastąpienia najbliższym sąsiadem.

  Nazwa musi być unikalna. Jeśli w instytucji istnieje już warstwa o tej samej nazwie, działanie narzędzia zakończy się niepowodzeniem i wyświetlona zostanie prośba o wybór innej nazwy.

 • Typ warstwy wynikowej określa typ rastra wynikowego, który zostanie utworzony. Dane wynikowe mogą być warstwą zobrazowań kafelkowych lub dynamiczną warstwą zobrazowań.
 • Opcja Zapisz w folderze określa nazwę folderu na stronie Moje zasoby, w którym zostaną zapisane dane wynikowe.

Środowiska

Ustawienia środowiskowe dotyczące analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiskowych narzędzia dotyczących analiz można uzyskać z poziomu grupy parametrów Ustawienia środowiskowe.

Narzędzie to obsługuje następujące środowiska analiz:

Kredyty

To narzędzie zużywa kredyty.

Użyj opcji Szacuj liczbę kredytów, aby obliczyć liczbę kredytów potrzebnych do uruchomienia narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o kredytach na potrzeby analizy przestrzennej.

Dane wynikowe

Raster wynikowy rejestruje wynik operacji zastępowania najbliższym sąsiadem. Wartości komórek w zidentyfikowanych lokalizacjach wejściowych zostaną zastąpione wartością ich najbliższego sąsiada.

Wymagania dotyczące użytkowania

To narzędzie wymaga następujących licencji i konfiguracji:

 • Typ użytkownika Creator lub GIS Professional
 • Rola Publikujący, Facylitator lub Administrator albo rola niestandardowa odpowiadająca tym rolom
 • ArcGIS Image for ArcGIS Online

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: