Aktywacja subskrypcji

Aktywacja subskrypcji to pierwszy etap konfigurowania instytucji ArcGIS Online. Po wysłaniu prośby o subskrypcję usługi ArcGIS Online otrzymuje się wiadomość e-mail z łączem aktywacyjnym od działu obsługi klienta firmy Esri. Aktywacji subskrypcji musi dokonać osoba, która będzie administrować instytucją.

 1. Otwórz aktywacyjną wiadomość e-mail od działu obsługi klienta firmy Esri i kliknij łącze aktywacyjne.
 2. Jeśli masz już konto publiczne, kliknij opcję Przekształć konto publiczne w subskrypcję instytucji. W przeciwnym razie kliknij opcję Utwórz nową instytucję ArcGIS.
  Notatka:

  Podczas przekształcania konta publicznego w subskrypcję instytucji konto publiczne staje się kontem instytucji i wszystkie Twoje zasoby zostaną przeniesione do instytucji.

 3. Wprowadź nazwę instytucji.

  Nazwa instytucji jest wyświetlana na stronie głównej i stronie instytucji, w tytule galerii oraz w całej korespondencji z członkami instytucji. W razie potrzeby nazwę instytucji można zmienić w późniejszym czasie.

 4. Podaj nazwę skróconą instytucji, na przykład akronim lub skrót.
  Notatka:

  Nazwa skrócona jednoznacznie określa adres URL instytucji, dlatego należy dokładnie przemyśleć wybór nazwy. Ważne są również kwestie dotyczące zmiany nazwy skróconej, jeśli jest to wymagane.

  Nazwa skrócona może zawierać maksymalnie 16 znaków, w tym następujące:

  • Litery (a–z) — litery alfabetu łacińskiego, które nie zawierają znaków diakrytycznych, takich jak umlaut.
  • Cyfry (0-9)
  • Łączniki (-)
   Notatka:

   Łączników nie można używać na początku ani na końcu adresu URL nazwy skróconej.

 5. Wybierz region Twojej instytucji.

  Region określa domyślną mapę bazową i zasięg instytucji. Region instytucji można zmienić w dowolnym czasie.

  Wskazówka:

  Mapy bazowe instytucji i ich zasięg można również określić w ustawieniach map instytucji.

 6. W obszarze Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri włącz przełącznik Wysyłaj anonimowe dane o wykorzystaniu, aby zezwolić usłudze ArcGIS Online na zbieranie informacji o użytkowaniu pochodzących od członków instytucji w celu ulepszenia środowiska użytkownika.

  Pracując nad usługą ArcGIS Online, stale pracujemy nad udoskonalaniem swoich produktów, a najlepszym sposobem uzyskania informacji o tym, co można poprawić, jest zbieranie opinii klientów. Program poprawy satysfakcji użytkowników (EUEI) produktów firmy Esri umożliwia Twojej instytucji udział w projektowaniu i opracowywaniu usługi ArcGIS Online. W programie gromadzone są informacje o sposobie używania usługi ArcGIS Online (w tym właściwości sprzętu i przeglądarek), nie przeszkadzając użytkownikom w pracy. Program jest dobrowolny i anonimowy. Żadne ze zgromadzonych informacji nie pozwalają na identyfikację osób należących do instytucji ani na kontaktowanie się z nimi.

 7. Aby przekształcić konto publiczne w subskrypcję instytucji, kliknij przycisk Zakończ konfigurację. W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do następnego kroku.
 8. Podaj szczegóły konta w następujący sposób:
  1. Wpisz swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Ponownie wpisz adres e-mail, aby go potwierdzić.
  2. Przejrzyj umowę ramową i politykę prywatności firmy Esri. Zaznacz pola, aby zaakceptować umowę i wyrazić zgodę na politykę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Podaj szczegóły logowania w następujący sposób:
  1. Wpisz nazwę użytkownika.

   Nazwa użytkownika ArcGIS musi zawierać od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak hasło.

   Notatka:

   Następujących znaków nie można używać na początku ani na końcu nazwy użytkownika: . (kropka), _ (podkreślenie), - (myślnik) i @.

  2. Wprowadź hasło, które zawiera co najmniej osiem znaków oraz co najmniej jedną literę i jedną cyfrę.

   W haśle jest rozróżniana wielkość liter i nie może być ono takie same jak nazwa użytkownika.

   Notatka:

   Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

  3. Ponownie wpisz hasło, aby je potwierdzić.
  4. Wybierz pytanie weryfikacyjne i podaj odpowiedź.

   Ta informacja jest używana do weryfikacji tożsamości w przypadku zapomnienia hasła.

  5. Kliknij przycisk Zakończ konfigurację.

   Zostaje wyświetlona strona profilu. Można kliknąć opcję Wyświetl moje ustawienia, aby zaktualizować ustawienia konta, lub wrócić do niego później.

 10. W tym momencie można skonfigurować witrynę internetową instytucji oraz zaprosić lub dodać członków. Więcej informacji ułatwiających rozpoczęcie pracy można znaleźć na stronie Wprowadzenie do administrowania.