Konfiguracja witryny

Administrator instytucji może skonfigurować witrynę ArcGIS Online tak, aby wyświetlane były w niej informacje geograficzne ważne z punktu widzenia danej instytucji. Można skonfigurować ustawienia ogólne, dodając na przykład logotyp lub określając, czy użytkownicy mogą wyszukiwać zasoby poza instytucją. Można także skonfigurować stronę główną, galerię, mapę, szczegóły elementu, grupy, usługi narzędziowe, typy i role użytkowników, kredyty, a także zabezpieczenia. Ponadto można włączyć funkcję Open Data. Część ustawień jest konfigurowana w ramach procesu aktywacji subskrypcji, np. ustalanie adresu URL instytucji. Tylko domyślni administratorzy mogą konfigurować witrynę; role niestandardowe nie obejmują tego uprawnienia.

Wskazówka:

Konkretne ustawienia można wyszukać za pomocą paska wyszukiwania na karcie Ustawienia instytucji.

Używanie grup do konfiguracji witryny

Grupy umożliwiają organizację i udostępnianie zasobów związanych z konkretnym projektem lub wspólnym działaniem. Można ich także używać do konfiguracji polecanych zasobów instytucji, map bazowych oraz galerii aplikacji. Po aktywowaniu subskrypcji i skonfigurowaniu ogólnych ustawień dla instytucji warto określić grupy, które zostaną użyte do konfiguracji pozostałej części witryny.

Pierwszym etapem jest utworzenie grup zawierających własne zasoby dla każdego obszaru witryny. Może to być grupa dla strony głównej, galerii, map bazowych, galerii aplikacji przeglądarki Map Viewer Classic i galerii aplikacji grup. Należy nadać grupom status instytucji lub publiczny, tak aby były one wyświetlane na listach grup przy każdym ustawieniu konfiguracyjnym. Grupy prywatne nie będą wyświetlane na listach.

Kolejnym etapem jest udostępnienie elementów utworzonej grupie. Każdy element powinien być udostępniony w obrębie instytucji, a jeżeli możliwy jest anonimowy do nich dostęp, powinien być udostępniony wszystkim (publicznie). Można tworzyć i udostępniać własne mapy, mapy bazowe, aplikacje itp. Można także udostępniać publiczne elementy znalezione w usłudze ArcGIS Online, w tym zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas.

Ostatnim etapem jest wybranie grupy, która ma być użyta w poszczególnych częściach konfiguracji witryny; można na przykład skonfigurować mapę tak, aby wykorzystywała grupy map bazowych. W ramach konfiguracji można dodać do grupy domyślne mapy bazowe lub aplikacje firmy Esri oraz zaktualizować pole sortowania i kolejność wyświetlania elementów w grupie (są one wstępnie wybierane w czasie tworzenia grupy). Po wprowadzeniu zmian w zakresie grup służących do konfiguracji strony można za ich pomocą zarządzać zasobami, np. dodawać i usuwać określone mapy internetowe i aplikacje polecane na stronie głównej.