Tworzenie kooperacji partnerskiej

Aby udostępniać zasoby innej instytucji ArcGIS Online, można utworzyć kooperację partnerską. Utworzenie kooperacji oznacza ustanowienie relacji zaufania między instytucjami, dzięki czemu można udostępniać zasoby. W kooperacji partnerskie instytucje wyznaczają członków, którzy mają ich reprezentować, jako koordynatorów kooperacji. Po utworzeniu kooperacji uczestniczące instytucje mogą wyświetlać szczegóły kooperacji i zarządzać nimi.

Po ustanowieniu kooperacji partnerskiej można utworzyć grupy, które będą używane do udostępniania zasobów między instytucjami. Można również użyć istniejących grup własnych, które umożliwiają dołączenie członkom dowolnej instytucji. Koordynatorzy kooperacji także mogą tworzyć grupy używane w kooperacji, a także zapraszać członków swoich instytucji do grup kooperacji.

Wskazówka:

Więcej informacji o zaletach kooperacji partnerskiej i konfigurowaniu tego procesu w usłudze ArcGIS Online znajduje się w artykule Możliwości kooperacji partnerskiej w usłudze ArcGIS Online na blogu.

Rozpoczynanie kooperacji

Rozpoczęcie kooperacji ustanawia relację między dwiema instytucjami.

 1. Zaloguj się do instytucji z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij opcję Rozpocznij kooperację.
 5. W oknie Rozpoczynanie kooperacji wprowadź Adres URL strony głównej instytucji, z którą rozpoczynasz kooperację.

  Należy wprowadzić prawidłowy adres URL HTTPS w formacie https://orgurl.maps.arcgis.com/home/index.html, gdzie orgurl to skrócona nazwa instytucji.

 6. Za pomocą przełącznika wybierz, czy instytucja współpracująca ma mieć możliwość wyszukiwania członków Twojej instytucji.
 7. Opcjonalnie zmodyfikuj wiadomość e-mail, która jest wysyłana z zaproszeniem do kooperacji.

  Notatka:
  Do kooperacji partnerskiej możesz zaprosić jednocześnie wiele instytucji, przesyłając plik CSV z ich listą. Kliknij kartę Wiele zaproszeń w oknie Rozpoczynanie kooperacji i prześlij plik CSV zawierający adresy URL stron głównych instytucji, a także informacje o tym, czy mają mieć dostęp do wyszukiwania członków Twojej instytucji.

 8. Kliknij opcję Rozpocznij kooperację.

  Wniosek dotyczący kooperacji zostanie wysłany do zaproszonych instytucji.

 9. Kliknij opcję Skonfiguruj koordynatorów kooperacji, aby wyznaczyć członków do reprezentowania Twojej instytucji.
 10. Wybierz do 20 członków, którzy zostaną dodani do kooperacji w celu reprezentowania Twojej instytucji.

  Notatka:
  Koordynatorami kooperacji mogą zostać tylko członkowie o roli Administrator lub Facylitator, których widoczność profilu jest skonfigurowana jako Wszyscy (publiczne) lub Instytucja.

 11. Kliknij przycisk Zapisz.

Dołączanie do kooperacji

Jeśli instytucja została zaproszona do uczestnictwa w kooperacji, przed uaktywnieniem tej kooperacji konieczne jest zaakceptowanie wniosku jej dotyczącego i wyznaczenie członków, którzy będą reprezentować instytucję w kooperacji.

 1. Zaloguj się do instytucji z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się z boku strony.
 4. W sekcji Partnerskie kliknij opcję Przejrzyj wnioski dotyczące kooperacji.
 5. Kliknij opcję Akceptuj i konfiguruj.
 6. Wybierz opcję Udziel dostępu, aby zezwolić instytucji zapraszającej wyszukiwanie Twoich członków, lub wybierz opcję Nie udzielaj dostępu, aby odrzucić dostęp.
 7. Kliknij opcję Skonfiguruj koordynatorów kooperacji, aby wyznaczyć członków do reprezentowania Twojej instytucji.
 8. Wybierz do 20 członków, którzy zostaną dodani do kooperacji w celu reprezentowania Twojej instytucji.

  Notatka:
  Koordynatorami kooperacji mogą zostać tylko członkowie o roli Administrator lub Facylitator, których widoczność profilu jest skonfigurowana jako Wszyscy (publiczne) lub Instytucja.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.