Zarządzanie aplikacjami w galerii aplikacji App Launcher

Aplikacja App Launcher ma postać wygodnego okna, w którym członkowie instytucji mogą uruchamiać udostępnione im aplikacje internetowe. Członkowie mogą otworzyć aplikację App Launcher przy użyciu przycisku Aplikacje Aplikacje dostępnego w witrynie.

Aplikacja App Launcher automatycznie uwzględnia aplikacje ArcGIS członków instytucji, którzy mają odpowiednią licencję. Do aplikacji App Launcher można dodawać aplikacje internetowe, aby były dostępne dla członków instytucji. Dla członków uzyskujących dostęp do aplikacji internetowych dodanych do aplikacji App Launcher nie jest wyświetlany monit Wniosek o dostęp.

Po ich dodaniu można edytować ikony i etykiety aplikacji internetowych, a także usuwać aplikacje internetowe z aplikacji App Launcher.

Licencjonowane aplikacje internetowe

Jeśli w instytucji istnieją licencjonowane aplikacje internetowe (dodane z przy użyciu typów użytkowników lub licencji aplikacji dodatkowych), są one automatycznie wyświetlane w aplikacji App Launcher dla użytkowników, którzy mają odpowiednie licencje. Jeśli później unieważnisz licencję aplikacji dodatkowej członka lub zmienisz jego typ użytkownika na taki, który nie obejmuje danej aplikacji, aplikacja nie będzie już dostępna w aplikacji App Launcher tego członka.

Dodawanie aplikacji internetowych do aplikacji App Launcher.

Aby uczynić aplikacje internetowe łatwo dostępnymi dla członków instytucji, można dodać do 50 zatwierdzonych aplikacji internetowych do aplikacji App Launcher.

Aby dodać aplikację, z którą nie jest powiązany żaden element, przed wykonaniem czynności związanych z dodawaniem jej do aplikacji App Launcher należy dodać adres URL tej aplikacji jako element w instytucji.

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania zabezpieczeniami i infrastrukturą.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Bezpieczeństwo z boku strony i kliknij opcję Aplikacje, aby przejść do sekcji Aplikacje strony.
 4. W obszarze Zatwierdzone aplikacje kliknij opcję Dodaj zatwierdzoną aplikację.
 5. Wyszukaj aplikację internetową, którą chcesz dodać do aplikacji App Launcher, korzystając z jednej z następujących metod:
  • Przejdź do aplikacji na liście.
  • Wyszukaj według nazwy — podczas wyszukiwania według nazwy aplikacji możesz znaleźć tylko te aplikacje, które są hostowane w Twojej instytucji.
  • Wyszukaj według adresu URL elementu — gdy szukasz według adresu URL elementu, możesz znaleźć tylko aplikacje udostępnione publicznie. Adres URL elementu znajduje się na karcie Przegląd (sekcja URL) strony elementu aplikacji.
  • Wyszukaj według identyfikatora aplikacji — jeśli jesteś właścicielem lub masz dostęp do elementu aplikacji, możesz znaleźć identyfikator aplikacji na karcie Ustawienia (Ustawienia aplikacji > Zarejestrowane informacje) na stronie elementu aplikacji. Innym sposobem na znalezienie identyfikatora aplikacji jest otwarcie aplikacji w prywatnym oknie przeglądarki, kliknięcie łącza logowania do aplikacji i poszukanie wartości client_id w adresie URL wyświetlonym w pasku adresu przeglądarki.
   Notatka:

   Jeśli szukasz według identyfikatora aplikacji, opcja włączenia jej do aplikacji App Launcher jest dostępna tylko wtedy, gdy powiązany z nią identyfikator elementu będzie dostępny publicznie.

 6. Wybierz aplikację internetową, którą chcesz dodać do aplikacji App Launcher.
 7. Włącz przełącznik Wyświetl w aplikacji App Launcher.
 8. Wprowadź etykietę aplikacji.

  Jest to nazwa, która jest wyświetlana w aplikacji App Launcher.

 9. W aplikacji App Launcher jest wyświetlana ikona reprezentująca każdą aplikację. Dla ikony wybierz jedną z następujących opcji:
  • Domyślnie — jeśli zostanie wybrana ta opcja, tekst wprowadzony w polu Tekst ikony jest wyświetlany w aplikacji App Launcher. Tekst ikony musi zawierać maksymalnie cztery znaki alfanumeryczne.
  • Obraz niestandardowy — jeśli zostanie wybrana ta opcja, prześlij obraz niestandardowy, który będzie reprezentować aplikację w aplikacji App Launcher.
 10. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać aplikację do aplikacji App Launcher.

  Nowo dodane aplikacje są oznaczone zieloną kropką dla członków instytucji, którzy będą używać aplikacji App Launcher w przyszłości.

  Notatka:

  Po dodaniu aplikacji internetowych do aplikacji App Launcher członkowie widzą tylko te aplikacje, do których mają dostęp. Jeśli element aplikacji internetowej dostępny wcześniej dla użytkownika przestaje być dostępny, ponieważ nie istnieje lub nie jest już mu udostępniany, zmiana ta zostaje odzwierciedlona w galerii aplikacji App Launcher w ciągu 10 minut. Jeśli aplikacja dodana do aplikacji App Launcher przestaje być później dostępna dla instytucji lub adres URL tej aplikacji ulega zmianie, aplikacja App Launcher powiadamia użytkownika, że niektóre aplikacje należy zaktualizować. Aby usunąć niedostępne aplikacje lub przejrzeć zmiany adresów URL, użyj przycisku Więcej opcji Więcej opcji obok tej aplikacji i kliknij opcję Usuń albo Edytuj.

Zarządzanie niestandardowymi aplikacjami internetowymi

W aplikacji App Launcher można zmienić etykiety lub ikony aplikacji internetowych, jak również można usuwać aplikacje internetowe z tej aplikacji. Aplikację można usunąć, jeśli nie jest ona już przydatna w instytucji, albo w celu udostępnienia innej, bardziej popularnej aplikacji internetowej.

 1. Zaloguj się do instytucji jako administrator domyślny.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Bezpieczeństwo z boku strony i kliknij opcję Aplikacje, aby przejść do sekcji Aplikacje strony.
 4. Aby edytować informacje dotyczące istniejącej aplikacji, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji obok danej aplikacji, a następnie kliknij opcję Edytuj.
  • Aby zmienić tekst wyświetlany w aplikacji App Launcher dla danej aplikacji, wprowadź nową etykietę i kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby zmienić ikonę wyświetlaną w aplikacji App Launcher dla danej aplikacji, wprowadź skrót lub wczytaj prosty plik graficzny. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.
 5. Aby usunąć aplikację z aplikacji App Launcher, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji obok aplikacji do usunięcia, a następnie kliknij opcję Usuń.

  Aplikacje usunięte z aplikacji App Launcher będą identyfikowane jako usunięte, gdy użytkownicy korzystają z aplikacji App Launcher w przyszłości.