Konfigurowanie elementów

Domyślni administratorzy i użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą konfigurować komentarze i metadane elementów należących do instytucji. Istnieje również możliwość skonfigurowania kategorii dla instytucji.

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami do zarządzania ustawieniami instytucji.
  2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  3. Kliknij opcję Elementy znajdującą się po lewej stronie ekranu.
  4. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień elementów:

Komentarze

Pozostaw włączony przełącznik Pokazuj i zezwalaj na komentarze do elementów w instytucji, aby pokazywać i zezwalać na komentarze do elementów w instytucji. Gdy ten przełącznik jest wyłączony, to nie można dodawać komentarzy i nie są one wyświetlane dla elementów należących do instytucji.

Metadane

Pozostaw włączony przełącznik Włącz metadane dla instytucji, aby włączyć metadane dla instytucji i wybrać styl z listy rozwijanej — Metadane FGDC CSDGM, Dyrektywa metadanych INSPIRE, Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139 GML3.2, Specyfikacja wdrażania metadanych ISO 19139, Profil północnoamerykański ISO19115 2003 lub Implementacja schematu ISO 19115-3 XML.

Aby umożliwić członkom instytucji korzystanie z nowego edytora i przeglądarki metadanych, włącz przycisk przełączania obok opcji Włącz wersję beta edytora metadanych. Jeśli edytor w wersji beta nie jest włączony dla instytucji, członkowie nadal używają istniejącego edytora metadanych do przeglądania i edytowania metadanych elementów.

Styl steruje sposobem wyświetlania metadanych i dostępnymi polami pozwalającymi na ich tworzenie. Dzięki włączeniu metadanych członkowie instytucji mogą dołączać do swoich elementów oparte na standardach metadane przy użyciu wbudowanego edytora metadanych. Po dołączeniu metadanych każdy użytkownik z dostępem do elementu będzie mógł wyświetlić metadane w stylu skonfigurowanym dla instytucji.

Kategorie instytucji

Kliknij opcję Konfiguruj kategorie, aby skonfigurować hierarchiczne kategorie dla zasobów instytucji. Jeśli zostanie wybrana opcja konfigurowania kategorii dla instytucji, można utworzyć własne kategorie niestandardowe lub użyć jako punktu wyjścia zestawów kategorii standardowych z systemu ArcGIS (które przedstawia atlas ArcGIS Living Atlas of the World), organizacji International Organization for Standardization (ISO) lub kategorii INSPIRE. Po skonfigurowaniu kategorii można ich używać do organizowania elementów w instytucji, aby jej członkowie mogli łatwo znajdować potrzebne im zasoby podczas wyszukiwania lub przeglądania.

Notatka:

W każdym momencie można dodawać kategorie, usuwać je, a także zmieniać ich kolejność, klikając opcję Konfiguruj kategorie. Wprowadzone zmiany są stosowane do wszystkich elementów, które wcześniej zostały rozmieszczone w kategoriach.

Szukaj przy użyciu powiązanych terminów (beta)

Włącz przełącznik, aby wyświetlać wyniki wyszukiwania na podstawie synonimów i innych terminów powiązanych wprowadzonych przez członków instytucji. To ustawienie beta jest obecnie dostępne tylko dla instytucji, które jako język domyślny mają ustawiony angielski.