Włącz Open Data

Usługa ArcGIS Online umożliwia instytucjom użycie systemu ArcGIS w celu zapewnienia publicznego dostępu do ich wiarygodnych danych. Po włączeniu funkcji Open Data skonfiguruj własny wygląd i działanie witryny oraz określ grupy Open Data w celu udostępnienia swoich wiarygodnych danych w witrynie. Użytkownicy publiczni używają witryny Open Data do interakcji z danymi za pośrednictwem diagramów, tabel i map, co pozwala im zdobywać informacje o Twojej społeczności. Mogą oni wykrywać dane, eksplorować je, pobierać i komentować. Domyślni administratorzy i użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą włączać funkcję Open Data.

Wskazówka:

Open Data jest funkcją usługi ArcGIS Online. Zarządzanie funkcją Open Data po jej włączeniu odbywa się w Centrum ArcGIS. Pomoc dla Centrum ArcGIS Hub zawiera więcej informacji dotyczących zarządzania funkcjami Open Data, w tym na temat opcji służących do zarządzania witrynami, tworzenia grup Open Data, przypisywania członków do grup Open Data oraz wyświetlania istniejących witryn, grup i zasobów.

Aby włączyć funkcje Open Data, wykonaj poniższe instrukcje.

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
  2. Kliknij przycisk Instytucja się u góry witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  3. Kliknij łącze Open Data znajdujące się po lewej stronie ekranu.
  4. Włącz przełącznik Włącz Open Data.

    Teraz Twoja instytucja może tworzyć witryny Open Data.

  5. Aby wyłączyć funkcje Open Data, wyłącz przełącznik Włącz Open Data.