Włącz Open Data

Usługa ArcGIS Online umożliwia instytucjom użycie systemu ArcGIS w celu zapewnienia publicznego dostępu do ich wiarygodnych danych. Po włączeniu funkcji ArcGIS Open Data skonfiguruj własny wygląd i działanie witryny oraz określ grupy Open Data w celu udostępnienia swoich wiarygodnych danych w witrynie. Użytkownicy publiczni używają witryny Open Data do interakcji z danymi za pośrednictwem diagramów, tabel i map, co pozwala im zdobywać informacje o Twojej społeczności. Mogą oni wykrywać dane, eksplorować je, pobierać i komentować. Członkowie z rolą domyślnego administratora i członkowie ról niestandardowych z uprawnieniami administracyjnymi do witryny internetowej instytucji mogą włączać funkcję Open Data.

Wskazówka:

Open Data jest funkcją usługi ArcGIS Online. Zarządzanie funkcją Open Data po jej włączeniu odbywa się w ArcGIS Hub. Pomoc dla ArcGIS Hub zawiera więcej informacji dotyczących zarządzania funkcjami Open Data, w tym na temat opcji służących do zarządzania witrynami, tworzenia grup Open Data, przypisywania członków do grup Open Dataoraz wyświetlania istniejących witryn, grup i zasobów.

Aby włączyć funkcje Open Data, wykonaj poniższe instrukcje.

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako członek roli administratora domyślnego lub masz przypisaną rolę niestandardową z uprawnieniami administracyjnymi do zarządzania witryną instytucji.
  2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
  3. Kliknij łącze Open Data znajdujące się z boku ekranu.
  4. Włącz opcję Włącz Open Data.

Teraz Twoja instytucja może tworzyć witryny Open Data.

Jeśli później zdecydujesz się usunąć funkcje Open Data z instytucji, możesz wyłączyć opcję Włącz Open Data.