Nadawanie stylu warstwom punktowym

Można tworzyć niestandardowe wizualizacje w scenach , stosując względem danych style inteligentnego tworzenia map. Style punktów w panelu Styl warstwy pozwalają zmienić wygląd obiektu lub warstwy sceny z danymi punktowymi. Możesz wybrać style, które używają atrybutów, aby zastosować kolory ciągłe lub poszczególne kolory do punktów, albo wybrać style, które zastosują jeden kolor do wszystkich punktów.

Sygnatura 2D

Styl Sygnatura 2D powinien być używany wtedy, gdy priorytetem jest lokalizacja obiektów. Ten styl jest odpowiedni do prezentowania lokalizacji sklepów detalicznych w całym kraju lub lokalizacji parków w mieście. Jeśli na przykład użytkownik dysponuje danymi dotyczącymi lokalizacji szpitali w mieście i obraz zostanie pomniejszony tak, aby wyświetlany był widok regionalny, rozmiar sygnatur na ekranie pozostanie bez zmian, a użytkownik będzie mógł łatwo zidentyfikować lokalizacje szpitali w mieście.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W polu Sygnatura wybierz sygnaturę z galerii ikon i kształtów.
  • Wybierz z menu rozwijanego Kształty podstawowe lub Ikony. Na przykład sygnatury w obszarze mogą służyć do przedstawiania różnych punktów w scenie, takich jak lotniska lub stacje benzynowe.
  • Można także przesłać sygnaturę niestandardową z komputera. Informacje na ten temat zawiera sekcja Przesyłanie sygnatury niestandardowej.
 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Kolor obrysu, aby zobaczyć opcje koloru obrysu.
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory obrysu.

   Aby wybrać brak koloru obrysu, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienia Przezroczystość obrysu i Szerokość obrysu zostaną wyłączone.

   Notatka:

   Sygnatury w obszarze Ikony nie zawierają opcji obrysu.

  4. Kliknij opcję Przezroczystość obrysu, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  5. Kliknij opcję Szerokość obrysu, aby skonfigurować szerokość obrysu za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. W polu Rozmiar zmień rozmiar sygnatury, ręcznie wprowadzając rozmiar w pikselach.
 5. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 6. Aby uzyskać informacje o opcji Objaśnienie, zapoznaj się z tematem Wstawianie objaśnień.
 7. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 8. Aby zwiększyć przejrzystość, kliknij przełącznik w celu usunięcia nakładających się obiektów podczas przeglądania sceny.
 9. Aby ulepszyć perspektywę, kliknij przełącznik w celu włączenia lub wyłączenia skalowania perspektywy dla sygnatur punktowych dopasowywanych do ekranu.

  Kiedy opcja Ulepsz perspektywę jest włączona, obiekty takie jak ikony, etykiety i objaśnienia lepiej integrują się ze sceną 3D, ponieważ mają tym mniejszy rozmiar im bardziej są oddalone od położenia kamery.

Obiekt 3D

Używając stylu Obiekt 3D, można przypisać symbole rzeczywistym obiektom dopasowywanym w scenie. Można ustawić atrybut zawierający rzeczywisty rozmiar tych obiektów. Dobrym przykładem jest wyświetlanie drzew w parku miejskim, gdzie można zmienić rozmiar poszczególnych obiektów drzew za pomocą atrybutu wysokości.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W polu Sygnatura wybierz jeden z obiektów znajdujących się w galerii obiektów 3D.
  Wybierz obiekt spośród obiektów 3D pogrupowanych w motywy. Na przykład sygnatury Roślinność pozwalają przedstawiać różne rośliny i drzewa. Jeśli instytucja skonfigurowała style internetowe, można wybrać niestandardowe sygnatury w oknie style utworzone w aplikacji ArcGIS Pro.
 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. W polu Rozmiar zmień rozmiar obiektów 3D.
  1. Wybierz atrybut z menu rozwijanego, aby ustalić rozmiar obiektów 3D. Wybierz opcję <Wartość stała>, aby ręcznie wprowadzić jednolity rozmiar.
  2. Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
  3. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj symbol do widoku , aby dostosować rozmiar obiektów 3D w bieżącym widoku.
 5. Opcjonalnie kliknij menu rozwijane Obracanie, aby obrócić obiekty 3D w zależności od atrybutu.

  Obróć obiekty 3D, korzystając z metody Geograficzna (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od pozycji godziny dwunastej) lub Arytmetyczna (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, począwszy od pozycji godziny trzeciej). Jeśli nie chcesz obracać obiektów, z menu rozwijanego wybierz opcję <brak>.

 6. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 7. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.

Liczności i ilości 2D

Stylu Liczności i ilości 2D można używać w przypadku np. danych demograficznych, gdy dane mają być wyświetlane przy użyciu sygnatur 2D. Na przykład można wyświetlić średni poziom dochodu w społecznościach za pomocą sekwencji kolorów lub obiektów, od jasnego koloru i małego rozmiaru do ciemnego koloru i dużego rozmiaru. Spośród dostępnych skal barw i pełnych kolorów można wybrać kolory najlepiej pasujące do danej sceny.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Liczności i ilości 2D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym wybrany atrybut.

 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania koloru i rozmiaru według wybranego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. W polu Sygnatura wybierz sygnaturę z galerii ikon i kształtów 2D.

  Można także przesłać sygnaturę niestandardową z komputera. Informacje na ten temat zawiera sekcja Przesyłanie sygnatury niestandardowej.

 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij przycisk Kolor obrysu, aby zobaczyć opcje koloru obrysu.
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory obrysu.

   Aby wybrać brak koloru obrysu, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienia Przezroczystość obrysu i Szerokość obrysu zostaną wyłączone.

   Notatka:

   Sygnatury w obszarze Ikony nie zawierają opcji obrysu.

  3. Kliknij opcję Przezroczystość obrysu, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  4. Kliknij opcję Szerokość obrysu, aby skonfigurować szerokość obrysu za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  5. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.

   W sekcji Kolor wypełnienia wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
   • Kliknij jeden z ostatnio używanych kolorów wypełnienia.
   • Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.
   • Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. W polu Wielkość (minimalna - maksymalna), wybierz sposób zmiany rozmiaru sygnatur.

  Przeglądarka scen Scene Viewer automatycznie udostępnia domyślny zakres rozmiarów pikseli. W polach Wielkość (minimalna - maksymalna) wyświetlany jest minimalny i maksymalny rozmiar dla zakresu sygnatur w pikselach.

 6. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 7. Aby uzyskać informacje o opcji Objaśnienie, zapoznaj się z tematem Wstawianie objaśnień.
 8. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 9. Aby ulepszyć perspektywę, kliknij przełącznik w celu włączenia lub wyłączenia skalowania perspektywy dla sygnatur punktowych dopasowywanych do ekranu.

  Kiedy opcja Ulepsz perspektywę jest włączona, obiekty takie jak ikony, etykiety i objaśnienia lepiej integrują się ze sceną 3D, ponieważ mają tym mniejszy rozmiar im bardziej są oddalone od położenia kamery.

Liczności i ilości 3D

Stylu Liczności i ilości 3D można używać, gdy dane punktowe mają zostać oznaczone symbolami z rzeczywistymi wymiarami. Na przykład dane dotyczące miejskich hydrantów przeciwpożarowych można prezentować w postaci walców, których wysokość odpowiada maksymalnej wydajności hydrantów. W konsekwencji hydranty o większej wydajności będą wyświetlane jako większe walce w ciemniejszym kolorze niż te o mniejszej wydajności.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Liczności i ilości 3D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym wybrany atrybut.

 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania koloru i rozmiaru według wybranego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. W polu Sygnatura wybierz model 3D o prostym kształcie geometrycznym (np. stożek lub walec).
 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.

   W sekcji Kolor wypełnienia wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
   • Kliknij jeden z ostatnio używanych kolorów wypełnienia.
   • Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. W polu Wielkość (minimalna - maksymalna), wybierz sposób zmiany rozmiaru obiektów 3D.
  Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj do widoku, aby dostosować rozmiar obiektów 3D do bieżącego widoku. W polach Wielkość (minimalna - maksymalna) wyświetlane są minimalne i maksymalne rzeczywiste rozmiary obiektów.
  • Na przykład jeśli w warstwie punktowej informacje o ruchu na skrzyżowaniach prezentowane są za pomocą wysokich walców, może być konieczne modyfikowanie ich wysokości w miarę powiększania i pomniejszania widoku. W tym celu najpierw kliknij przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj do widoku, aby dopasować rozmiar walców do bieżącego widoku. Następnie precyzyjnie dostosuj rozmiary walców, zmieniając wartości Wielkość (minimalna - maksymalna).
 6. W polu Obracanie możesz obracać obiekty według atrybutu.

  Obróć obiekty 3D, korzystając z metody Geograficzna (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od pozycji godziny dwunastej) lub Arytmetyczna (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, począwszy od pozycji godziny trzeciej). Jeśli nie chcesz obracać obiektów, z menu rozwijanego wybierz opcję <brak>.

 7. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 8. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.

Typy 2D

Styl Typy 2D jest używany w przypadku danych punktowych z atrybutami tekstowymi lub liczbowymi. Możesz przedstawiać wartości atrybutów za pomocą różnych sygnatur, kolorów i rozmiarów. Na przykład stylu Typy 2D możesz użyć do wyświetlania punktów zainteresowania (POI) w mieście przy użyciu unikalnych symboli.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy 2D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym wybrany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutu są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. W polu Sygnatura wybierz jedną z sygnatur z galerii.
  • Wybierz z menu rozwijanego Kształty podstawowe lub Ikony. Na przykład sygnatury w obszarze Ikony mogą służyć do przedstawiania różnych punktów w scenie, takich jak lotniska lub stacje benzynowe.
  • Można także przesłać sygnaturę niestandardową z komputera. Informacje na ten temat zawiera sekcja Przesyłanie sygnatury niestandardowej.
 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Kolor obrysu, aby zobaczyć opcje koloru obrysu.
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.

   Pojawią się ostatnio używane kolory obrysu.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienia Przezroczystość obrysu i Szerokość obrysu zostaną wyłączone.

   Notatka:

   Sygnatury w obszarze Ikony nie zawierają opcji obrysu.

  4. Kliknij opcję Przezroczystość obrysu, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  5. Kliknij opcję Szerokość obrysu, aby skonfigurować szerokość obrysu za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. W polu Rozmiar zmień rozmiar sygnatury, ręcznie wprowadzając rozmiar w pikselach.
 6. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 7. Aby uzyskać informacje o opcji Objaśnienie, zapoznaj się z tematem Wstawianie objaśnień.
 8. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 9. Aby zwiększyć przejrzystość, kliknij przełącznik w celu usunięcia nakładających się obiektów podczas przeglądania sceny.
 10. Aby ulepszyć perspektywę, kliknij przełącznik w celu włączenia lub wyłączenia skalowania perspektywy dla sygnatur punktowych dopasowywanych do ekranu.

  Kiedy opcja Ulepsz perspektywę jest włączona, obiekty takie jak ikony, etykiety i objaśnienia lepiej integrują się ze sceną 3D, ponieważ mają tym mniejszy rozmiar im bardziej są oddalone od położenia kamery.

Typy 3D

Styl Typy 3D jest używany w przypadku danych punktowych z atrybutami tekstowymi lub liczbowymi. Za pomocą różnych obiektów 3D, kolorów i rozmiarów możesz pokazywać indywidualną symbolizację. Stylu Typy 3D można na przykład używać do unikalnego wyświetlania obiektów 3D dla różnych typów elementów ulicznych.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy 3D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym wybrany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutu są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. W polu Sygnatura wybierz jeden z obiektów znajdujących się w galerii obiektów 3D.
  Wybierz obiekt spośród obiektów 3D pogrupowanych w motywy. Na przykład sygnatury Roślinność pozwalają przedstawiać różne rośliny i drzewa. Jeśli instytucja skonfigurowała style internetowe, można wybrać niestandardowe sygnatury w oknie style utworzone w aplikacji ArcGIS Pro.
 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. W polu Rozmiar zmień rozmiar obiektów 3D.
  • Możesz wprowadzić rozmiar samodzielnie lub wybrać atrybut, dla którego ma zostać zmieniony rozmiar obiektów 3D. Wybierz jednostkę rozmiaru z menu rozwijanego. Podczas powiększania i pomniejszania możesz kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj do widoku, aby dopasować obiekty 3D do odpowiedniego rozmiaru w bieżącym widoku.
  • Jeśli atrybut zostanie wybrany z listy Wszystkie sygnatury, rozmiar sygnatur zostanie zmieniony automatycznie na podstawie wybranego atrybutu, a pole Rozmiar jest niedostępne.
 6. W polu Wszystkie sygnatury dopasuj rozmiar i obrót wszystkich sygnatur.
  1. Wybierz atrybut i jednostkę, aby zdefiniować rozmiar dla wszystkich wartości atrybutów.
  2. Ustawianie opcji Obracanie wg atrybutu.
   • Kliknij menu rozwijane Obracanie i wybierz atrybut, na którym ma się opierać obrót.
   • Obróć obiekty 3D, korzystając z metody Geograficzna (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od pozycji godziny dwunastej) lub Arytmetyczna (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, począwszy od pozycji godziny trzeciej). Jeśli nie chcesz obracać obiektów, z menu rozwijanego wybierz opcję <brak>.
 7. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.
 8. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.

Zmiana trybu wysokościowego

Można zmienić tryb danych wysokościowych, aby dostosować rozmieszczenie warstw. Kliknij strzałkę menu rozwijanego Tryb danych wysokościowych Strzałka menu rozwijanego. Zostaną wyświetlone opcje decydujące o położeniu pionowym warstwy oraz jej danych.

Na ziemi

Pozwala ułożyć warstwę na powierzchni terenu.

Względem ziemi

Pozwala rozmieścić dane jako wyrównane względem powierzchni terenu. Do powierzchni terenu dodawane są wartości Z, jeśli są dostępne.

Względem sceny

Pozwala rozmieścić dane w warstwach sceny obiektów 3D i zintegrowanych warstwach sceny siatki w zależności od tego, które są usytuowane wyżej. Jeśli grafika nie znajduje się bezpośrednio nad obiektem 3D lub innym obiektem, jest ustawiana względem wysokości powierzchni terenu.

Notatka:

Wartość Z geometrii, jeśli istnieje, jest dodawana do wysokości.

Wysokość bezwzględna

Pozwala rozmieścić dane pionowo względem pozycji wartości Z geometrii obiektu. Jeśli geometria nie zawiera wartości Z, domyślną wysokością jest poziom morza.

<niestandardowe>

Rozmieszcza dane pionowo względem niestandardowej wysokości zdefiniowanej w warstwie, np. pochodzącej z wyrażenia opartego na atrybutach. Opcja <niestandardowe> jest widoczna tylko wtedy, gdy warstwa ma niestandardową wysokość.

Przesunięcie

Dodatnia lub ujemna wartość całkowita w metrach umożliwiająca pionowe przesunięcie danych wysokościowych w zależności od wybranego trybu danych wysokościowych.

 • Względem ziemi — warstwa jest wyrównywana względem ziemi i odsuwana pionowo od ziemi w oparciu o wprowadzoną wartość wysokości.
 • Względem sceny — warstwa jest wyrównywana względem górnej warstwy sceny i odsuwana pionowo od warstwy sceny w oparciu o wprowadzoną wartość wysokości.
 • Wysokość bezwzględna — warstwa jest wyrównywana zgodnie z przypisaną pozycją wartości Z lub jest domyślnie ustawiana zgodnie z poziomem morza i przesuwana pionowo na podstawie wprowadzonej wartości wysokości.

Notatka:

Opcja Przesunięcie nie jest dostępna dla trybu danych wysokościowych Na ziemi .

Wstawianie objaśnień

W przypadku stylów punktów 2D użyj opcji Objaśnienie, aby polepszyć widoczność lokalizacji ikon w scenie 3D. Pionowe linie objaśnień łączą sygnatury punktów z położeniem obiektu, który opisują. Na przykład może istnieć scena z liniami objaśnień łączącymi sygnatury ikon posterunków policji ze szczytami budynków posterunków policji znajdujących się poniżej tych ikon.

Aby użyć opcji Objaśnienie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Kliknij przełącznik Objaśnienie, aby włączać i wyłączać objaśnienia na warstwie.
 2. Wykonaj następujące czynności dotyczące opcji objaśnień:
  • W polu Rozmiar wybierz długość linii objaśnień i wysokość, na którą są unoszone ikony względem ich oryginalnego położenia. Można wybrać duże lub małe linie objaśnień. Ustaw także odpowiednią skalę danych: skalę miasta, skalę regionalną lub skalę świata. Skale decydują o tym, jak długo linie objaśnień są widoczne podczas powiększania.
  • Za pomocą ustawienia Kolor można sprawić, że linie objaśnień będą jasne lub ciemne.

Stosowanie etykiet

Jeśli w warstwie są dostępne etykiety, widoczny będzie przełącznik Etykiety. Wyświetlając etykiety na scenie, można szybko przekazać informacje dotyczące sceny w oparciu o atrybut w warstwie.

 1. Kliknij przełącznik Etykiety, aby włączać i wyłączać etykiety na warstwie.
 2. Etykiety można skonfigurować, wykonując dowolne z poniższych czynności:
  • W przypadku ustawienia Tekst kliknij menu rozwijane, aby wybrać atrybut służący do oznaczania etykietami. Opcję <niestandardowe> można wybrać, gdy niestandardowe wyrażenia etykiet są zapisywane w innej aplikacji, np. przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic. Wybierz pozycje etykiet dookoła sygnatury.
  • Wybierz wartość mała, średnia lub duża określającą rozmiar etykiety w polu Rozmiar.
  • Za pomocą ustawienia Kolor można sprawić, że tekst będzie jasny lub ciemny.
  • W przypadku stylów punktów 3D kliknij przełącznik Ulepsz perspektywę, aby wyświetlić bardziej intuicyjnie etykiety (etykiety znajdujące się dalej od opisywanych przez nie obiektów są mniejsze).

Przesyłanie sygnatury niestandardowej

W przypadku stylów punktów 2D możesz przesłać sygnaturę niestandardową z komputera. Najpierw zapisz scenę, aby można było przesłać ikony.

 1. Kliknij opcję Sygnatura.
 2. Kliknij opcję Niestandardowe.
 3. Kliknij opcję + Prześlij obraz, aby dodać ikonę niestandardową.
 4. Znajdź obraz, który chcesz przesłać.
 5. Kliknij opcję + Prześlij obraz, aby dodać więcej ikon.
 6. Kliknij w galerii niestandardowej ikonę, która ma zostać dodana do sceny.
 7. Kliknij Gotowe.

  Wymagania dotyczące obrazu:

  • Co najwyżej 256 na 256 pikseli
  • Co najwyżej 1 MB
  • Format obrazu: PNG lub JPEG

  Notatka:

  Przesłane ikony są dostępne tylko w Twojej scenie. Scenę można udostępnić z ikonami niestandardowymi, ale nie można zapisać kopii tej sceny.