Przeglądaj warstwy

Aby dodać informacje do mapy, wyszukaj warstwy w zasobach, ulubionych, grupach, do których należysz, instytucji, zasobach subskrypcji, atlasie ArcGIS Living Atlas of the World lub usłudze ArcGIS Online w następujący sposób:

 • Moje zasoby — warstwy należące do użytkownika.
 • Moje ulubione — warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
 • Moje grupy — warstwy z grup, do których należysz.
 • Moja instytucja — warstwy pochodzące z instytucji użytkownika.
 • Zasoby subskrypcji — gotowe do użycia warstwy i usługi zakupione przez instytucję w witrynie ArcGIS Marketplace.
 • Living Atlas — wybrane warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, w tym warstwy ruchu drogowego, warstwy danych demograficznych i pokrycia terenu.

  Większość warstw atlasu ArcGIS Living Atlas można wykorzystywać na mapach bezpłatnie. Mogą one być także wyświetlane przez wszystkich. Niektóre warstwy zawierają zasoby posiadacza subskrypcji lub zasoby premium, co oznacza, że wykorzystują kredyty (są one wskazane w opisach elementów) i nie mogą być wyświetlane publicznie. Jeśli jednak mapa zawiera jedną lub większą liczbę takich warstw i ma być udostępniona publicznie, można utworzyć aplikację opartą na mapie i skonfigurować ją w taki sposób, aby zezwolić na dostęp do zasobów przy użyciu Twojej subskrypcji w instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).

 • ArcGIS Online — warstwy dodane przez użytkownika, warstwy z grup, do których należy użytkownik i warstwy publiczne.
Notatka:

Użytkownik niezalogowany lub użytkownik zalogowany przy użyciu konta publicznego będzie widział tylko niektóre z tych opcji.

Przy wyszukiwaniu warstw do dodania do mapy można zmienić sposób wyświetlania wyników, można sortować i filtrować wyniki, aby ułatwić znalezienie potrzebnych warstw, a także dodawać wyniki do listy ulubionych. Ponadto można wyświetlać szczegóły dotyczące poszczególnych warstw, aby uzyskać więcej informacji na ich temat przed dodaniem warstw do mapy.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Aby wyszukać i dodać warstwy w aplikacji Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędziowym Zawartość (ciemny) wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Dodaj Dodaj, a następnie kliknij opcję Przeglądaj warstwy Przeglądaj warstwy, aby wyszukać warstwy przestrzenne.
  • Kliknij opcję Tabele Tabele, a następnie opcję Dodaj tabelę, aby wyszukać warstwy tabelaryczne.

   Panel Dodaj tabelę jest wstępnie filtrowany i wyświetla tylko warstwy tabelaryczne.

 2. Wybierz, gdzie chcesz szukać warstw: Moje zasoby, Moje ulubione, Moje grupy, Moja instytucja, Zasoby dla subskrypcji, Living Atlas lub usługa ArcGIS Online.

  Dla użytkownika niezalogowanego będą dostępne tylko opcje ArcGIS Online i Living Atlas. Dla użytkownika zalogowanego przy użyciu konta publicznego będą dostępne wszystkie opcje, oprócz opcji Moja instytucja.

 3. Opcjonalnie, aby znaleźć warstwy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Wyniki wyszukiwania warstw możesz wyświetlać na różne sposoby za pomocą przycisków widoku (Tabela Tabela lub Lista Lista).
  • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i zmienić kierunek sortowania.
  • Kliknij opcję Filtruj Filtr, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

   To, które opcje filtrowania są dostępne, zależy od miejsca, w którym wyszukiwane są warstwy, a także od tego, czy i w jaki sposób użytkownik jest zalogowany.

   Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Ponadto można filtrować wyniki zawierające warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Region. Użyj filtru Status, aby zwracać tylko te warstwy, które zostały oznaczone przez administratora jako wiarygodne.

   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego zasięgu mapy, włącz przełącznik Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Jeżeli na przykład mapa jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na zasięgu mapy. Zmiana zasięgu mapy na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na bieżący zasięg mapy (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Kliknij tytuł warstwy, aby wyświetlić jej szczegóły. Na panelu szczegółów warstwy kliknij opcję Wyświetl pełne szczegóły elementu Udostępnij mapę, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 4. Kliknij opcję Dodaj Dodaj w wynikach zawierających warstwy, aby dodać warstwę do mapy.
 5. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać.
  Wskazówka:

  Aby do ulubionych dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, kliknij opcję Dodaj do ulubionych znajdującą się poniżej miniatury warstwy na panelu szczegółów warstwy. Aby wyświetlić pełną listę ulubionych, wybierz opcję Moje ulubione podczas wyszukiwania warstw w aplikacji Map Viewer lub na karcie Moje ulubione na stronie Zasoby.

  Po dodaniu warstw do przeglądarki map Map Viewer można skonfigurować każdą z tych warstw. Na każdej warstwie dodanej do mapy można na przykład zmienić styl, utworzyć etykiety i skonfigurować okna podręczne.

 6. Kliknij opcję Usuń Usuń na warstwie na liście wyników wyszukiwania, aby usunąć warstwę z mapy.
 7. Kliknij przycisk Wstecz, aby zamknąć panel wyszukiwania.