Tworzenie warstw tras

Jako członek instytucji z uprawnieniami do wykonywania analiz sieciowych, możesz użyć przeglądarki map Map Viewer do uzyskania zestawu szczegółowych informacji dotyczących odcinków trasy przejazdu lub marszu i zobaczyć trasę na mapie. Możesz ustawić tryb podróżowania, dodać wiele przystanków i wybrać własny czas odjazdu. Możesz także skonfigurować trasę oraz, jeśli masz odpowiednie uprawnienia, zapisać ją i udostępnić innym użytkownikom.

Tworzenie warstwy trasy

Aby utworzyć warstwę trasy na mapie, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i posiadasz uprawnienia do wykonywania analiz sieciowych.
 2. W aplikacji Map Viewer na jasnym pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Narzędzia mapy Narzędzia mapy i wybierz opcję Wskazówki dojazdu Wskazówki dojazdu.
 3. W oknie Wskazówki dojazdu określ punkt początkowy oraz jeden lub więcej przystanków w następujący sposób:
  Wskazówka:

  Jeśli obok przystanków znajdują się strzałki listy rozwijanej, oznacza to, że jest wiele zasobów, w których można wyszukać punkty docelowe. Te zasoby mogą obejmować lokalizatory skonfigurowane przez instytucję oraz warstwy włączone przez autora mapy w celu wyszukiwania obiektów na mapie. Domyślnie wyszukiwanie jest wykonywane we wszystkich dostępnych zasobach. Można również wybrać zasoby, które mają zostać użyte do znalezienia przystanków dla swojej trasy.

  1. Na panelu Wskazówki dojazdu wprowadź punkt początkowy trasy i przystanek.

   Na panelu Wskazówki dojazdu wyświetlane jest podsumowanie trasy i szczegółowe wskazówki dojazdu; trasa jest wyświetlana na mapie, a na panelu Warstwy pojawia się warstwa trasy.

   Wskazówka:

   Aby użyć bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub przystanku, kliknij w pustym polu i kliknij opcję Użyj bieżącej lokalizacji.

  2. Opcjonalnie, aby dodać przystanek do trasy, kliknij opcję Dodaj przystanek i wprowadź adres w nowym polu. Powtórz poprzedni etap dla każdego przystanku, który chcesz uwzględnić.

   Możesz również dodawać przystanki z poziomu okien podręcznych z informacjami o lokalizacji, takie jak punkty z warstw obiektowych, adresy czy miejsca znalezione za pomocą pola wyszukiwania. Trasa może obejmować maksymalnie 49 przystanków (oraz punkt początkowy).

 4. Aby zmodyfikować przystanki, wykonaj jedną z poniższych operacji:
  • Kliknij opcję Odwróć przystanki Odwróć przystanki, aby odwrócić kolejność przystanków na trasie.
  • Przeciągnij pola adresów za pomocą uchwytów Zmień kolejność Zmień kolejność, aby zmienić kolejność elementów trasy składającej się z początku trasy i co najmniej dwóch przystanków.
  • Najedź kursorem na przystanek i kliknij opcję Usuń przystanek Usuń, aby usunąć przystanek, jeśli trasa obejmuje punkt początkowy i dwa lub większą liczbę przystanków.
 5. Aby zmienić tryb podróżowania, można wybrać nowy tryb z menu rozwijanego. Domyślny tryb podróżowania: jest konfigurowany przez instytucję. Dostępne są następujące opcje:

  TrybOpis

  Czas przejazdu

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie ta funkcja jest dostępna.

  Długość trasy

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.

  Czas przejazdu w obszarach wiejskich

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie ta funkcja jest dostępna.

  Długość trasy w obszarach wiejskich

  Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.

  Czas przejazdu samochodem ciężarowym

  Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd. Po podaniu czasu rozpoczęcia używane są dynamiczne prędkości podróży na podstawie danych o natężeniu ruchu drogowego tam, gdzie ta funkcja jest dostępna, przy czym nie jest przekraczane wynikające z przepisów ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych.

  Odległość dla samochodu ciężarowego

  Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

  Czas pokonania trasy pieszej

  Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Prędkość marszu wynosi 5 km/h.

  Odległość pieszo

  Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.

 6. Wybierz opcję odjazdu w następujący sposób:
  1. Z menu rozwijanego wybierz opcję Wyjazd teraz, Wyjazd o lub Czas nieokreślony.
  2. W przypadku wybrania opcji Wyjazd o podaj datę i czas wyjazdu.
 7. Czas odjazdu jest ustawiany w strefie czasowej miejsca odjazdu. Czasy przyjazdu i odjazdu wyświetlane w szczegółowych wskazówkach dojazdu są określone w strefie czasowej finalnego przystanku.

  Trasa i wskazówki dojazdu są aktualizowane zgodnie z określonymi opcjami. Informacje wyświetlane w podsumowaniu trasy zależą od kilku czynników: wybranego trybu podróżowania, wybranej opcji odjazdu i tego, czy trasa przebiega przez obsługiwany obszar zasięgu sieci. Jeśli wybrano tryb podróżowania obsługujący dane o natężeniu ruchu (Czas przejazdu lub Czas przejazdu w obszarach wiejskich), a trasa przebiega przez obsługiwany obszar zasięgu sieci, w podsumowaniu trasy wyświetlany jest szacunkowy czas. Jeśli dodatkowo wybrana została opcja Wyjazd teraz, do obliczania czasu przejazdu używane są dane o bieżącym natężenie ruchu drogowego. W przypadku wybrania opcji Wyjazd o w obliczeniach używane są przewidywane, obserwowane lub historyczne dane o ruchu drogowym (w zależności od podanej godziny odjazdu).

 8. Opcjonalnie wykonaj dowolną z następujących czynności, aby użyć trasy:
  • Przejrzyj wskazówki dojazdu i w razie potrzeby wprowadź zmiany w trasie, w tym dodaj przystanki, zmień tryb podróżowania itp.
  • Aby wyświetlić określony segment trasy, kliknij go w szczegółowych wskazówkach dojazdu. Mapa zostanie wyśrodkowana na wybranym segmencie. Kliknij podsumowanie trasy, aby powrócić do pełnego zasięgu trasy.
  • Aby wydrukować mapę trasy, na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Drukuj (mapa trasy nie obejmuje wskazówek dojazdu).
  • Kliknij opcję Wyczyść trasę, aby rozpocząć od nowa i utworzyć nową trasę.

Konfigurowanie trasy

Po utworzeniu trasy za pomocą panelu Wskazówki dojazdu w przeglądarce map Map Viewer lub dodaniu istniejącej warstwy trasy do mapy można skonfigurować trasę na różne sposoby, np. poprzez zastosowanie efektów lub przezroczystości. Następnie można zapisać warstwę trasy w celu ponownego użycia na innych mapach lub udostępnienia innym osobom, jeśli się ma odpowiednie uprawnienia.

Aby skonfigurować trasę, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz trasę, korzystając z panelu Wskazówki dojazdu, lub dodaj istniejącą warstwę trasy do mapy.
 2. Na panelu Warstwy wybierz warstwę trasy, jeśli jeszcze nie została wybrana.
 3. Wykonaj dowolną z poniższych czynności w odniesieniu do warstwy trasy:

Zapisywanie trasy

Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz zapisać trasę jako warstwę trasy na stronie Moje zasoby. Możesz również zapisać warstwę z mapą.

Wskazówka:

Po zapisaniu trasy można uzyskać więcej informacji o każdym segmencie trasy, klikając segment na mapie, aby wyświetlić informacje w oknie podręcznym. Możesz także kliknąć opcję Powiększ do w oknie podręcznym, aby dokładniej przyjrzeć się segmentowi.

Aby zapisać warstwę trasy, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem posiadającym uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Utwórz trasę, korzystając z panelu Wskazówki dojazdu, lub dodaj istniejącą warstwę trasy do mapy.
 3. W panelu Warstwy kliknij opcję Opcje Opcje obok warstwy trasy, a następnie kliknij opcję Zapisz jako.
 4. Dla nowego elementu warstwy trasy podaj następujące informacje:
  • Wpisz tytuł.
  • Na stronie Moje zasoby wybierz folder, w którym chcesz zapisać warstwę.
  • Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, wybierz kategorie pomocne w wyszukaniu warstwy.
  • Wpisz znaczniki i podsumowanie opisujące warstwę.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Warstwa trasy jest zapisywana pod określoną nazwą na stronie Moje zasoby.

  Wskazówka:

  Aby zmienić nazwę warstwy w panelu Warstwy, kliknij opcję Opcje obok warstwy, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę. Wpisz tytuł warstwy i kliknij przycisk OK.

 6. Aby zapisać dodatkowe zmiany w trasie, kliknij opcję Opcje obok warstwy w panelu Warstwy, a następnie kliknij opcję Zapisz.

  Jeśli masz uprawnienia do udostępniania, po zapisaniu trasy możesz ją udostępnić. Na panelu Wskazówki dojazdu kliknij opcję Wyświetl szczegóły warstwy, a następnie kliknij opcję Udostępnij na stronie elementu. Zależnie od posiadanych uprawnień i sposobu udostępnienia elementu, inni użytkownicy mogą dodać warstwę trasy do nowej lub istniejącej mapy, skonfigurować i zapisać zaktualizowaną trasę jako nową trasę.