Wprowadzenie do administrowania

Etap 1
1Konfigurowanie witryny.
Etap 2
2Zapraszanie członków.
Etap 3
3Organizowanie i udostępnianie zasobów.
Etpa 4
4Uzyskiwanie aplikacji.
Etap 5
5Monitorowanie aktywności.

Administrator może używać strony instytucji do konfigurowania instytucji i witryny usługi ArcGIS Online w pożądany sposób. Strona instytucji jest podzielona na karty, które ułatwiają wykonywanie różnorodnych zadań administracyjnych:

1. Konfiguracja witryny

Pierwszą czynnością wyznaczonego administratora instytucji w systemie ArcGIS jest aktywowanie subskrypcji. Etap ten obejmuje początkową konfigurację witryny instytucji. Administrator może następnie skonfigurować witrynę zgodnie z potrzebami instytucji (dostosować wygląd i działanie oraz skonfigurować preferencje). Można na przykład, dodać logo lub baner, umieścić polecane zasoby na stronie głównej instytucji oraz utworzyć galerie map i aplikacji. Administrator może także sterować dostępem za pomocą ustawień bezpieczeństwa, ról niestandardowych i przydziałów kredytów.

2. Zapraszanie członków

Jednym z zadań administratora jest zapraszanie lub dodawanie członków do instytucji. To administrator decyduje o sposobie zarządzania dostępem do konta. W tym celu mogą być wykorzystywane wbudowane mechanizmy zabezpieczeń dostarczane przez ArcGIS, system zarządzania tożsamościami instytucji lub oba te sposoby. Do istniejących użytkowników oraz do wstępnie utworzonych nazw użytkowników mogą być wysyłane zaproszenia, członkowie mogą być dodawani automatycznie bez wysyłania wiadomości e-mail, a także mogą być konfigurowane loginy SAML i loginyOpenID Connect.

3. Organizowanie i udostępnianie treści

Treści można organizować w grupy przydatne podczas wykonywania pracy. Polecane treści instytucji można wyróżnić w galeriach. Dostęp do treści jest kontrolowany. Poszczególne elementy mogą być utrzymywane jako prywatne do czasu, kiedy będą gotowe do udostępnienia innemu użytkownikowi, całej instytucji lub udostępnienia publicznego.

4. Uzyskiwanie aplikacji

System ArcGIS zawiera szereg aplikacji ułatwiających członkom wykonywanie pracy. Wiele z nich jest dostępnych razem z subskrypcją, a inne można zakupić za pośrednictwem witryny ArcGIS Marketplace. Dzięki zarządzaniu licencjami administratorzy mogą określać, którzy użytkownicy mają dostęp do aplikacji dodatkowych.

5. Monitorowanie aktywności

Bezproblemowe działanie instytucji można utrzymywać, przeglądając raporty stanu dotyczące aktywności. Można uzyskać dostęp do metryk dotyczących aktywności, raportów tworzonych w czasie rzeczywistym i innych użytecznych informacji. Po zrozumieniu pojęcia kredytów można przewidywać koszty.

Kolejne etapy Kolejne etapy

Użyj następujących materiałów, aby dowiedzieć się więcej o administrowaniu swojej instytucji: