Zamiana źródła widoku hostowanej warstwy obiektowej

Właściciel widoku hostowanej warstwy obiektowej może zastąpić źródłową hostowaną warstwę obiektową widoku. Jest to przydatne, jeśli dane źródłowe są takie same, ale wartości atrybutów uległy zmianie.

Użycie nowej hostowanej warstwy obiektowej jako źródła widoku pozwala na wykonanie następujących czynności:

 • Przetestowanie nowej warstwy źródłowej, w celu upewnienia się, że jest gotowa, zanim nastąpi zamiana źródła widoku.
 • Skrócenie czasu potrzebnego do zastąpienia zasobów warstwy. Na przykład zastąpienie warstwy lub dołączenie danych trwa dłużej niż zamiana warstwy źródłowej widoku.
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa, że dane zostaną pomyślnie zaktualizowane, a widok nadal będzie spełniał potrzeby użytkownika. Większość wymagań wymienionych w następnej sekcji jest sprawdzana w ramach procesu zamiany źródeł, co oznacza, że prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian w danych, które spowodują, że widok nie będzie nadawał się do użytku, jest mniejsze.
 • Starą warstwę źródłową można zachować jako archiwum poprzedniego stanu danych.
 • Jeśli stwierdzisz, że nowa warstwa źródłowa nie jest odpowiednia lub ma negatywny wpływ na widok, możesz zamienić źródło widoku na poprzednią warstwę źródłową.

Aby użyć hostowanej warstwy obiektowej jako nowego źródła dla istniejącego widoku hostowanej warstwy obiektowej, musi być spełnionych kilka warunków. Zostały one wymienione w następnej części.

Wymagania

Aby zamienić źródło widoku i zapewnić brak zakłóceń w działaniu aplikacji korzystających z widoku, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Musisz być właścicielem nowej źródłowej hostowanej warstwy obiektowej i widoku hostowanej warstwy obiektowej.
 • Nowa warstwa źródłowa musi używać tego samego odniesienia przestrzennego co oryginalna warstwa źródłowa.
 • Ustawienie synchronizacji w nowej warstwie źródłowej i w widoku muszą być takie same. Jeśli warstwa widoku ma włączoną synchronizację, nowa warstwa źródłowa musi mieć włączoną synchronizację. Jeśli warstwa widoku nie ma włączonej synchronizacji, nowa warstwa źródłowa nie może mieć włączonej synchronizacji.
 • Nowa warstwa źródłowa musi zawierać taką samą liczbę warstw podrzędnych jak oryginalna warstwa źródłowa.
 • Warstwy podrzędne w nowej warstwie źródłowej muszą mieć te same identyfikatory warstw, co w oryginalnej warstwie źródłowej i muszą być w tej samej kolejności.
 • Warstwy podrzędne w nowej warstwie źródłowej muszą wykorzystywać te same typy geometrii (takie jak punkty, linie lub poligony), co w oryginalnej warstwie źródłowej.
 • Warstwy podrzędne w nowej warstwie źródłowej muszą zawierać pola, które są zawarte w definicji pól widoku.
 • Pola w nowej warstwie źródłowej muszą mieć ten sam typ danych, co pola występujące w oryginalnej warstwie źródłowej.
 • Widok nie może być aktualnie używany na mapie offline.
 • Widok nie może mieć zależnych warstw kafli rastrowych lub wektorowych.
 • Nie można zamienić źródła dla złączonego widoku hostowanej warstwy obiektowej.

Zastąpienie warstwy źródłowej widoku

Poniższe etapy opisują, jak zamienić źródłową hostowaną warstwę obiektową widoku hostowanej warstwy obiektowej:

 1. Otwórz szczegóły widoku hostowanej warstwy obiektowej z poziomu karty Moje zasoby na stronie zasobów.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przewiń w dół do sekcji Warstwa obiektowa (hostowana, widok) i kliknij opcję Aktualizuj widok.
 4. Kliknij opcję Zmień źródło.
 5. Zapoznaj się z wymaganiami, jakie musi spełniać nowa warstwa źródłowa.
 6. Kliknij opcję Szukaj warstwy i znajdź zastępczą hostowaną warstwę obiektową, której chcesz użyć jako warstwy źródłowej widoku.

  Aby znaleźć warstwę, możesz użyć funkcji wyszukiwania lub sortowania wyników.

 7. Kliknij opcję Zmień źródło Zmień źródło na kaflu hostowanej warstwy obiektowej, która ma zostać użyta jako nowe źródło dla widoku.

  Jeśli warstwa zastępcza spełnia wszystkie wymagania, widok hostowanej warstwy obiektowej odwołuje się do danych nowej hostowanej warstwy obiektowej i pojawia się komunikat informujący, że zamiana się powiodła.

 8. Kliknij przycisk OK na komunikacie o powodzeniu, aby go zamknąć.
 9. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Aby zmienić definicję widoku, przejdź do jego edycji.
 11. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w widoku hostowanej warstwy obiektowej kliknij przycisk Aktualizuj.

Wymiana źródła widoku zmienia schemat warstwy źródłowej i widoku hostowanej warstwy obiektowej. Data Zaktualizowano schemat, która jest widoczna na kartach Informacje ogólne oraz Dane strony elementu warstwy źródłowej i warstwy widoku, zostaje zaktualizowana po zmianie schematu.

Aby wrócić do starej warstwy źródłowej, powtórz powyższe etapy i użyj starej warstwy źródłowej jako nowej warstwy źródłowej.