Korzystanie z kooperacji rozproszonych

Za pomocą kooperacji można zwiększyć zasięg zasobów systemu GIS, bezproblemowo udostępniając mapy, aplikacje, warstwy i inne elementy innym instytucjom. Kooperacje bazują na zaufaniu między uczestniczącymi instytucjami, a ich siłą napędową są zwykle wspólne cele i inicjatywy.

Istnieje możliwość nawiązania między instytucjami dwóch rodzajów kooperacji: kooperacji partnerskich i kooperacji rozproszonych. Poniższe informacje opisują sposób udostępniania zasobów w kooperacji rozproszonej. Aby dowiedzieć się więcej na temat udostępniania zasobu w kooperacji partnerskiej, zapoznaj się z sekcją Korzystanie z kooperacji partnerskich.

Gdy administrator utworzy kooperację rozproszoną, użytkownicy mogą udostępniać zasoby grupom, które zostały powiązane z przestrzenią roboczą kooperacji. Inni uczestnicy kooperacji mogą wówczas odkrywać te zasoby we własnym środowisku. W ramach kooperacji zasoby są udostępniane zgodnie z ustawieniami udostępniania instytucji, z której pochodzą dane.

Wysyłanie zasobów

Zasoby można wysyłać z instytucji do instytucji uczestniczącej, jeśli gospodarz kooperacji zdefiniował tryb dostępu do przestrzeni roboczej kooperacji jako Wyślij lub Wyślij i odbierz. Aby wysyłać zasoby, należy udostępnić elementy grupie powiązanej z przestrzenią roboczą kooperacji. Zasoby będą wysyłane zgodnie z ustawieniami synchronizacji określonymi przez administratora gościa.

Notatka:

Po udostępnieniu zasobów na potrzeby kooperacji uczestnicy mogą udostępniać te zasoby ponownie w obrębie instytucji lub poza nią, w tym we wszystkich innych kooperacjach, w których są uczestnikami. Uczestnicy także mogą budować z użyciem udostępnionych elementów w celu utworzenia własnych produktów informacyjnych. Kiedy jednak zasoby zostaną udostępnione, nie można ich udostępnić z powrotem do źródła.

W przypadku usunięcia elementów z grupy powiązanej z przestrzenią roboczą kooperacji elementy te zostają usunięte z grup odbiorców przy następnej synchronizacji, chyba że jest włączona ochrona przed usunięciem.

Odbieranie zasobów

Zasoby można odbierać z instytucji uczestniczącej, jeśli gospodarz kooperacji zdefiniował tryb dostępu do przestrzeni roboczej kooperacji jako Odbierz lub Wyślij i odbierz. Gdy inna instytucja uczestnicząca w kooperacji udostępnia zasoby, Twoja instytucja uzyska dostęp do tych zasobów w grupie powiązanej z przestrzenią roboczą kooperacji. Zasoby są odświeżane i wyświetlane w grupie zgodnie z harmonogramem synchronizacji.

W przypadku elementów odbieranych od innych instytucji wyświetlane jest oznaczenie Zasoby w ramach kooperacji. To oznaczenie nie jest widoczne w przypadku elementów w środowisku źródłowym.

Jeśli udostępniasz zasoby grupie w instytucji, a Twoim trybem dostępu w kooperacji jest tryb Odbierz, zasoby te pozostaną w grupie, ale nie będą udostępniane uczestnikom kooperacji w innych instytucjach.