Dołączanie do grup oraz korzystanie z nich

Jeżeli widzisz przycisk Przyłącz się do tej grupy na karcie Przegląd strony grupy, możesz go kliknąć, aby dołączyć do grupy. W zależności od sposobu skonfigurowania grupy przez właściciela zostaniesz od razu członkiem grupy lub do jej właściciela zostanie wysłany wniosek wymagający przejrzenia i potencjalnego zatwierdzenia.

Jako członek grupy możesz korzystać ze strony grupy do wyświetlania szczegółów grupy, uzyskiwania dostępu do elementów udostępnianych w grupie (mogą to być też niektóre elementy nieudostępnione w instytucji lub publiczne) oraz wyświetlania i wyszukiwania członków grupy. Ponadto możesz mieć możliwość udostępniania swoich map, aplikacji i innych elementów w grupie, jeśli właściciel grupy zezwala członkom na dodawanie zasobów. Więcej informacji zawiera sekcja Szczegóły na karcie Przegląd.

Przyłącz się do grupy

Aby przyłączyć się do grupy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Sprawdź czy jesteś zalogowanym użytkownikiem.
 2. Kliknij opcję Grupy u góry witryny i zgodnie z potrzebami za pomocą kart, filtrów oraz opcji sortowania i wyszukiwania znajdź grupę, do której chcesz dołączyć.
 3. Kliknij nazwę grupy, aby otworzyć jej stronę.
 4. Na karcie Przegląd kliknij przycisk Przyłącz się do tej grupy. Jeśli to konieczne, kliknij pozycję Prześlij wniosek.

  W zależności od ustawień członkostwa w grupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że jesteś teraz członkiem grupy lub że Twój wniosek został wysłany do właściciela grupy (po kliknięciu pozycji Prześlij wniosek). Jeśli został wysłany wniosek o członkostwo, właściciel grupy zobaczy go na stronie grupy i będzie mógł go zaakceptować lub odrzucić. Jeśli właściciel zaakceptuje wniosek, staniesz się członkiem, a grupa będzie widoczna na Twojej stronie Grupy.

Notatka:

Jeżeli nie widzisz przycisku Przyłącz się do tej grupy, dla grupy nie skonfigurowano zezwalania na dołączanie, nie masz odpowiednich uprawnień lub nie masz konta tego samego typu co właściciel grupy. Jeśli masz konto publiczne, możesz przyłączać się wyłącznie do grup należących do użytkowników posiadających konto publiczne. Jeśli masz konto instytucji, możesz przyłączać się tylko do grup należących do użytkowników z kontami instytucji. Właściciel grupy może zaprosić Cię do przyłączenia się do grupy (jeśli jesteście posiadaczami kont tego samego typu), nie masz jednak możliwości wysłania wniosku z poziomu witryny.

Powiadomienia

Otrzymujesz wiadomości w oknie podręcznym Powiadomienia, gdy złożysz wniosek o przyjęcie do grupy, gdy Twój wniosek zostanie zaakceptowany lub odrzucony, a także gdy otrzymasz zaproszenie do grupy. Liczba otrzymanych powiadomień jest wyświetlana u góry strony, obok imienia i nazwiska użytkownika. Kliknięcie tej liczby umożliwia wyświetlenie wiadomości dotyczących wniosków o przystąpienie do grupy.

Wyświetl szczegóły grupy

Na karcie Przegląd znajdują się szczegółowe informacje dotyczące grupy, do której dołączono. Na przykład można wyświetlić opis grupy, posiadaną rolę w grupie, datę jej utworzenia i nazwę właściciela. Karta Przegląd zawiera również opcję opuszczenia grupy, a także przycisk Udostępnianie (jeśli wasz uprawnienia do udostępniania) umożliwiający udostępnienie grupy.

Korzystanie z zasobów

Aby uzyskać dostęp do elementów udostępnionych dla grupy, do której dołączono, przejdź na kartę Zasoby strony grupy. Niektóre grupy mają też galerię polecanych zasobów, którą można eksplorować na karcie Przegląd. Wykonaj dowolną z następujących czynności na karcie Zasoby, aby znaleźć elementy udostępnione dla grupy:

 • Użyj przycisków opcji widoku (tabela, lista lub siatka), aby zmienić sposób wyświetlania elementów.
 • Wprowadź słowa kluczowe w polu szukaj.
 • Podgląd warstw podrzędnych i tabel w warstwie obiektowej można wyświetlić, klikając strzałkę w dół obok typu elementu. Następnie można rozwinąć poszczególne warstwy podrzędne lub tabele, aby zobaczyć zawarte w nich pola i kliknąć przycisk Więcej opcji Więcej opcji, aby wyświetlić szczegółowe informacje o warstwie podrzędnej lub tabeli, otworzyć ją w przeglądarce map Map Viewer itd.

 • Użyj filtrów wyszukiwania, aby zawęzić listę elementów. Na przykład możesz filtrować według typu elementu, lokalizacji, daty modyfikacji, znaczników, sposobu udostępnienia elementu i według tego, czy pochodzi on z instytucji współpracującej.
  Wskazówka:

  Podczas wyszukiwania aplikacji możesz użyć filtra Poświadczenia dewelopera, aby zawęzić wyszukiwanie tylko do zarejestrowanych aplikacji.

  Wskazówka:

  Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

  Notatka:

  Zasoby grupy mogły zostać już przefiltrowane według typu elementu, jeśli menedżer lub właściciel grupy wskazał typ elementu, który ma być domyślnie wyświetlany na kartach Zasoby i Przegląd. Wyczyść ten filtr, aby wyświetlić wszystkie elementy w grupie.

 • Posortuj listę elementów według tytułu, właściciela, liczby widoków, daty modyfikacji lub daty dodania. Możesz również wybrać sortowanie w kolejności alfabetycznej lub w odwrotnej kolejności alfabetycznej.

Aby wyświetlić stronę elementu, kliknij jego nazwę. W widoku listy lub siatki można otworzyć element, klikając jego miniaturę. Element można również oznaczyć jako ulubiony przez kliknięcie przycisku Dodaj do ulubionych Dodaj do ulubionych. Spowoduje to wyświetlenie elementu na karcie Moje ulubione na stronie zasobów.

Jeśli właściciel grupy zezwala członkom na dodawanie zasobów i masz odpowiednie uprawnienia, możesz również udostępnić własne elementy dla grupy.

Wyświetlanie i znajdywanie członków

Na karcie Członkowie strony grupy znajduje się lista członków grupy. Aby znaleźć konkretnych członków grupy, wykonaj dowolne z następujących czynności:

 • W polu wyszukiwania wprowadź imię i nazwisko członka grupy — na przykład Jan Kowalski.
 • Użyj filtrów Rola grupy, Przynależność i Data przyłączenia, aby zawęzić listę członków grupy.
  Wskazówka:

  Aby znaleźć konkretnych członków w swojej instytucji, którzy należą do grupy, włącz przełącznik Widok Moja instytucja, aby zawierać dodatkowe opcje filtrowania, na przykład kategorie członków, typ użytkownika i typ logowania. Opcje, które widzisz, zależą od Twoich uprawnień w instytucji.

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 • Posortuj listę członków według nazw, roli w grupie lub daty przyłączenia członka do grupy. Kliknięcie strzałki powoduje odwrócenie porządku sortowania alfabetycznego.

Notatka:

Karta Członkowie nie jest wyświetlana dla grup, w przypadku których członkostwo jest kontrolowane przez grupę w oparciu o protokół SAML.