Korzystanie z kooperacji partnerskich

Za pomocą kooperacji można zwiększyć zasięg zasobów systemu GIS, bezproblemowo udostępniając mapy, aplikacje, warstwy i inne elementy innym instytucjom. Kooperacje bazują na zaufaniu między uczestniczącymi instytucjami, a ich siłą napędową są zwykle wspólne cele i inicjatywy.

Istnieje możliwość nawiązania między instytucjami dwóch rodzajów kooperacji: kooperacji partnerskich i kooperacji rozproszonych. Poniższe informacje opisują sposób udostępniania zasobów w kooperacji partnerskiej. Więcej informacji o udostępnianiu zasobów w kooperacji rozproszonej zawiera temat Korzystanie z kooperacji rozproszonych.

Tworzenie kooperacji partnerskiej oznacza ustanowienie relacji zaufania między instytucjami ArcGIS Online, dzięki czemu można bezpiecznie udostępniać zasoby. Po utworzeniu przez administratorów kooperacji partnerskiej użytkownicy mogą udostępniać zasoby członkom instytucji współpracujących, korzystając z grup. Po udostępnieniu zasobów uczestniczący członkowie mogą je wyświetlać i aktualizować.

Wskazówka:

Więcej informacji o zaletach kooperacji partnerskiej i konfigurowaniu tego procesu w usłudze ArcGIS Online znajduje się w artykule Możliwości kooperacji partnerskiej w usłudze ArcGIS Online na blogu.

Grupy kooperacji

Udostępnianie zasobów instytucjom partnerskim odbywa się poprzez grupy. Jeśli instytucja ma ustanowione partnerstwo, dla nowo tworzonych grup jest dostępna opcja uwzględnienia członków danej instytucji i instytucji partnerskich.

W kooperacji partnerskiej każda instytucja wyznacza członków jako koordynatorów kooperacji do reprezentowania swojej instytucji. Koordynatorzy kooperacji mogą tworzyć grupy i zarządzać nimi, w tym grupami udostępnionych aktualizacji używanymi na potrzeby kooperacji, a także zapraszać członków swoich instytucji do tych grup. Członkowie mają wymienione swoje powiązane instytucje, dlatego widać, które instytucje mają członków w grupie.

Udostępnianie zasobów

Udostępnienie elementu w grupie oznacza zezwolenie na dostęp członków grupy do niego. Jeśli grupa jest wyznaczona jako grupa udostępnionych aktualizacji, elementy udostępnione grupie mogą być edytowane przez wszystkich członków grupy. Każda instytucja w kooperacji partnerskiej w dalszym ciągu pozostaje właścicielem swoich zasobów i nimi zarządza, ale jednocześnie umożliwia członkom innych grup wyświetlanie oraz współtworzenie tych zasobów.

Po udostępnieniu zasobów na potrzeby kooperacji partnerskiej uczestnicy mogą udostępniać te zasoby ponownie w obrębie instytucji lub poza nią, w tym we wszystkich innych kooperacjach, w których są uczestnikami. Uczestnicy mogą również używać udostępnionych elementów do tworzenia nowych zasobów, takich jak mapy i aplikacje.