Zlewnia

Zlewnia Narzędzie Zlewnia określa obszar spływu powyżej zbioru komórek w rastrze.

Notatka:

Ta funkcja jest aktualnie obsługiwana tylko w aplikacji Map Viewer Classic. Funkcja będzie dostępna w przyszłej wersji aplikacji Map Viewer.

Jeśli to narzędzie nie jest wyświetlane w przeglądarce map Map Viewer Classic, skontaktuj się z administratorem instytucji. Możesz nie mieć uprawnień do analizowania obrazów dostępnych z licencją ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Diagram procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadań narzędzia Zlewnia

Przykłady

Punkt wejściowy na Missisipi w Luizjanie utworzy obiekt zlewni rozciągający się na obszary od Nowego Jorku do Montany i Kanady.

Uwagi dotyczące korzystania

Zlewnia jest wznoszącym się obszarem wywołującym spływ — najczęściej wody — w kierunku ujścia, w postaci skoncentrowanej. Może być ona częścią większej zlewni, może też mieścić w sobie mniejsze zlewnie, nazywane basenami podrzędnymi.

Wartość każdej zlewni będzie pobierana z wartości źródła w rastrze wejściowym lub warstwie obiektowej punktu wylewu. Gdy punkt wylewu jest zestawem danych rastrowych, domyślnie stosowane są wartości komórek. Gdy punkt wylewu jest zestawem danych obiektów punktowych, stosowane będą wartości z określonego pola.

Narzędzie Zlewnia obsługuje tylko wejściową warstwę rastrową kierunku przepływu typu D8.

Podczas określania lokalizacji wejściowego punktu wylewu jako danej obiektowej domyślnym polem będzie pierwsze dostępne poprawne pole. Jeśli nie istnieją poprawne pola, domyślnym polem będzie pole z identyfikatorem obiektu (na przykład OID lub FID).

Parametry tego narzędzia zostały wymienione w następującej tabeli:

ParametrObjaśnienie
Wybierz warstwę kierunku przepływu

Raster wejściowy, który pokazuje kierunek przepływu od każdej komórki.

Raster kierunku przepływu można utworzyć za pomocą funkcji Kierunek przepływu, używając domyślnego kierunku przepływu o typie D8.

Określ lokalizacje wejściowych punktów wylewu

Lokalizacje wejściowych punktów wylewu.

Może to być raster lub obiekt punktowy. W przypadku rastra reprezentuje komórki, powyżej których zostanie określony obszar spływu (zlewnia). Jako komórki źródłowe zostaną użyte wszystkie komórki, które nie mają wartości Brak danych. W przypadku danych wejściowych w postaci punktów reprezentuje lokalizacje, powyżej których zostanie określony obszar spływu (zlewnia).

Wybierz pole punktów wylewu

Pole służące do przypisywania wartości do lokalizacji punktów wylewu.

Jeśli punktowa warstwa wejściowa wylewu jest warstwą rastrową, używane jest pole Value. Jeśli jest warstwą obiektową, używane jest pole liczbowe. Jeśli pole zawiera wartości zmiennoprzecinkowe, zostaną one obcięte do liczb całkowitych.

Nazwa warstwy wynikowej

Nazwa warstwy, która zostanie utworzona w obszarze Moje zasoby i dodana do mapy. Nazwa domyślna jest tworzona w oparciu o nazwę narzędzia i nazwę warstwy wejściowej. Jeśli warstwa już istnieje, wyświetlony zostanie komunikat z monitem o podanie innej nazwy.

Za pomocą listy rozwijanej Zapisz wynik w można podać nazwę folderu w obszarze Moje zasoby, gdzie zostanie zapisany wynik. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zarówno kafelkowych, jak i dynamicznych warstw zobrazowań, możesz także zdecydować, który typ warstwy ma być używany jako wynikowy, używając pola rozwijanego Zapisz wyniki jako.

Wskazówka:

Kliknij opcję Pokaż kredyty przed uruchomieniem analizy w celu sprawdzenia, ile kredytów zostanie wykorzystanych.

Środowiska

Ustawienia środowiska analiz to dodatkowe parametry wpływające na wyniki działania narzędzia. Dostęp do ustawień środowiska analiz tego narzędzia można uzyskać, klikając ikonę koła zębatego Środowiska analizy u góry panelu narzędzia.

To narzędzie honoruje następujące środowiska analiz:

  • Wynikowy układ współrzędnych – decyduje o układzie współrzędnych warstwy wynikowej.
  • Zasięg – decyduje o obszarze, który ma być używany podczas analizy.
  • Raster dociągania – dostosowuje zasięg danych wynikowych, tak aby był zgodny z wyrównaniem komórek podanej warstwy rastra dociągania.
  • Wielkość komórek – wielkość komórek używana w warstwie wynikowej.
  • Maska – określa warstwę maskowania, dzięki której podczas analizy będą używane tylko komórki należące do obszaru maski.

Podobne narzędzia i funkcje rastrowe

Za pomocą narzędzia Zlewnia można określić obszar spływu powyżej zbioru komórek w rastrze. Do rozwiązywania podobnych problemów mogą być przydatne inne narzędzia.

Narzędzia analizy Map Viewer Classic i funkcje rastrowe

Za pomocą funkcji rastrowej Zlewnia można określić obszar spływu powyżej zbioru komórek w rastrze.

Narzędzia analizy i funkcje rastrowe aplikacji ArcGIS Pro

Narzędzie geoprzetwarzania Zlewnia jest dostępne w skrzynce narzędziowej Spatial Analyst.

Narzędzie Zlewnia jest także dostępne w skrzynce narzędziowej Analiza rastrowa.

Narzędzie Zlewnia jest także dostępne jako funkcja rastrowa.

Zasoby dla programistów ArcGIS Enterprise

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS REST API, użyj zadania Watershed.

Jeśli pracujesz z interfejsem ArcGIS API for Python, skorzystaj z watershed witryny ArcGIS for Python API z modułu arcgis.raster.functions.gbl.