Rozwiązywanie problemów z kontem

Poniżej przedstawiono listę problemów, które można napotkać podczas rejestrowania konta lub logowania. Członkowie instytucji, którzy nie odnaleźli opisu napotkanego problemu, powinni przesłać informację o nim do administratora i poprosić o kontakt z zespołem pomocy technicznej firmy Esri. Użytkownicy kont publicznych mogą korzystać z następujących zasobów samoobsługowych: Esri Community i Blog ArcGIS. Można także skontaktować się z działem obsługi klienta.

Aktualizacja konta

Zaloguj się

Hasło

Nazwa użytkownika

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Aktualizacja konta

Przysłano mi wiadomość e-mail z informacją o przeprowadzeniu przeze mnie aktualizacji konta.

Powiadomienia e-mail otrzymujesz w przypadku zmodyfikowania jednego z następujących elementów: nazwy, hasła, pytania weryfikacyjnego lub grupy osób uprawnionych do przeglądania profilu.

Zaloguj się

Moje konto ArcGIS nie działa w witrynie My Esri lub Społeczność Esri.

Administrator musi włączyć funkcję dostępu Esri na koncie użytkownika.

Gdy próbuję się zalogować do witryny, jest wyświetlany błąd i nie mogę się zalogować do usługi ArcGIS Online.

Sprawdź, czy logujesz się za pomocą tego samego hasła, które zostało użyte podczas tworzenia konta. We wprowadzanym haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Ponadto hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika. Te reguły zwiększają bezpieczeństwo w celu dodatkowej ochrony Twoich elementów przechowywanych w usłudze ArcGIS Online. Jeśli błąd jest nadal wyświetlany, zresetuj hasło. (Firma Esri nie ma możliwości odzyskania hasła użytkownika, dlatego należy utworzyć nowe hasło).

Notatka:

Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

Jeśli próbujesz zalogować się w instytucji, prawdopodobnie nie masz uprawnień dostępu do strony. Na przykład, jeśli instytucja nie umożliwia dostępu anonimowego, to zalogować mogą się tylko członkowie, którzy przystąpili do tej instytucji.

Zarejestrowałem(-am) moje konto w usłudze ArcGIS Online, zweryfikowałem(-am) pisownię mojej nazwy użytkownika i hasła, ale nadal nie mogę się zalogować w usłudze ArcGIS Online.

Jeśli przeprowadzono wszystkie czynności opisane na tej stronie, a nadal nie można się zalogować do serwisu, należy się skontaktować się działem obsługi klienta. W wiadomości e-mail wyjaśnij, jakie czynności zostały wykonane w celu zarejestrowania lub zalogowania się i jeśli to możliwe, dołącz zrzuty ekranu.

Hasło

Nie pamiętam hasła.

Firma Esri nie może odzyskać i przesłać istniejącego hasła, gdyż ze względów bezpieczeństwa jest ono zaszyfrowane. Jeśli nie pamiętasz hasła ArcGIS, możesz utworzyć nowe w witrynie internetowej.

Jeśli logujesz się do instytucji za pomocą loginu specyficznego dla instytucji (SAML lub OpenID Connect), skontaktuj się z dostawcą tożsamości, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zresetować hasło.

Jeśli logujesz się do ArcGIS za pomocą konta utworzonego z użyciem danych logowania do serwisu społecznościowego, skontaktuj się z dostawcą serwisu społecznościowego, aby dowiedzieć się, jak zresetować hasło.

Co to jest słabe hasło w oprogramowaniu ArcGIS Online?

Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

Więcej informacji na temat minimalnych wymagań dotyczących nazwy użytkownika i siły hasła dla nazw logowania ArcGIS zawiera sekcja Często zadawane pytania.

Nazwa użytkownika

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub moja nazwa użytkownika nie działa.

Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika lub stwierdzisz, że nie działa, możesz wysłać wniosek o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie należące do Ciebie nazwy użytkownika powiązane z podanym adresem e-mail.

Notatka:

W przypadku kont ArcGIS utworzonych z użyciem danych logowania do serwisu społecznościowego nazwa użytkownika zwrócona w wiadomości e-mail jest nazwą przypisaną przez ArcGIS do tego konta. Aby zweryfikować nazwę użytkownika służącą do logowania się bezpośrednio do konta w serwisie społecznościowym, skontaktuj się z dostawcą serwisu społecznościowego.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Mam problemy z konfiguracją uwierzytelniania wielopoziomowego w moim koncie.

Sprawdź poniższe wymagania:

  • W instytucji skonfigurowano obsługę uwierzytelniania wielopoziomowego.
  • Użytkownik dysponuje kontem ArcGIS. W przypadku loginów SAML, loginów OpenID Connect i kont publicznych nie można włączyć uwierzytelniania wielopoziomowego.
  • Na Twoim urządzeniu mobilnym została zainstalowana obsługiwana aplikacja do uwierzytelniania. Usługa ArcGIS Online obsługuje aplikacje uwierzytelniające oparte na algorytmie TOTP (Time-based One-Time Password), na przykład Google Authenticator dla systemów Android oraz iOS. Aplikacje do uwierzytelniania TOTP można wyszukać w wybranym sklepie z aplikacjami.

Nie mogę się zalogować w mojej instytucji przy użyciu funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego, która została prawidłowo skonfigurowana w moim profilu.

Należy się upewnić, że w profilu nadal znajdują się informacje o dostępności funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego. Jeśli funkcja uwierzytelniania wielopoziomowego w instytucji została wyłączona przez administratora, ta funkcja w koncie użytkownika zostanie wyłączona (w profilu będzie ona niedostępna). Jeśli w instytucji funkcja uwierzytelniania wielopoziomowego jest włączona, a użytkownik nadal nie może się zalogować, należy poprosić administratora o wyłączenie tej funkcji na koncie użytkownika, aby możliwe było zalogowanie z użyciem tylko nazwy użytkownika i hasła.

Żądanie można przesłać też za pomocą strony Uwierzytelnianie wielopoziomowe podczas logowania. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się u góry witryny i zaloguj się, podając nazwę użytkownika i hasło. Następnie na stronie Uwierzytelnianie wielopoziomowe kliknij opcję Masz problemy z zalogowaniem się za pomocą kodu? w dolnej części okna. Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie weryfikacyjne. Wyznaczony administrator otrzyma powiadomienie e-mail z żądaniem wyłączenia funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego na koncie użytkownika. Po wyłączeniu przez administratora uwierzytelniania wielopoziomowego można zalogować się, używając nazwy użytkownika i hasła. Po pomyślnym zalogowaniu należy ponownie włączyć funkcję uwierzytelniania wielopoziomowego.

Jeżeli problemy dotyczące kodów nie znikną, należy zapoznać się z systemem pomocy technicznej używanej aplikacji uwierzytelniania.

Nie mogę już włączyć ani wyłączyć uwierzytelniania wielopoziomowego w Moich ustawieniach.

Gdy Twoja instytucja wyegzekwuje uwierzytelnianie wielopoziomowe, nie będzie już można włączać ani wyłączać uwierzytelniania wielopoziomowego, chyba że użytkownik znajduje się na liście wyjątków.

Nie widać opcji rejestracji klucza zabezpieczeń na potrzeby uwierzytelniania wielopoziomowego.

Członkowie mogą rejestrować klucze zabezpieczeń tylko pod warunkiem, że włączono uwierzytelnianie wielopoziomowe w organizacji oraz mają oni skonfigurowane takie uwierzytelnianie na swojej stronie ustawień. Uwierzytelnianie wielopoziomowe i rejestracja kluczy zabezpieczeń nie są obsługiwane w przypadku kont publicznych.

Co zrobić w razie utraty lub kradzieży klucza zabezpieczeń albo urządzenia?

  1. Jeśli utracisz klucz zabezpieczeń albo urządzenie, którego potrzebujesz w drugim etapie uwierzytelniania wielopoziomowego, możesz użyć drugiego zarejestrowanego klucza zabezpieczeń lub urządzenia. Po zalogowaniu się pamiętaj, aby usunąć utracony klucz zabezpieczeń.
  2. Jeśli nie masz zarejestrowanego drugiego klucza zabezpieczeń, możesz zalogować się, wprowadzając sześciocyfrowy kod dostępny w aplikacji uwierzytelniania skonfigurowanej na urządzeniu.
  3. Jeśli nie masz dostępu do tej aplikacji, a dysponujesz wygenerowanymi i zapisanymi wcześniej kodami odzyskiwania, możesz użyć kodu odzyskiwania w drugim etapie weryfikacji podczas logowania się.
  4. Jeśli nie masz dostępu do kodu odzyskiwania, możesz poprosić administratora w instytucji o wyłączenie uwierzytelniania wielopoziomowego. Gdy kupisz nowy klucz, możesz ponownie włączyć uwierzytelnianie wielopoziomowe i go zarejestrować.