Rozpoczęcie pracy członka instytucji

Dzięki subskrypcji usługi ArcGIS Online instytucje mogą zarządzać wszystkimi zasobami geograficznymi w bezpiecznym środowisku Esri w chmurze. Członkowie instytucji mogą tworzyć i udostępniać mapy, aplikacje oraz inne zasoby, eksplorować dane, a także publikować je w postaci hostowanych warstw internetowych.

Notatka:

Zadaniem administratorów usługi ArcGIS Online jest dostosowywanie witryny internetowej, zapraszanie i dodawanie członków do instytucji oraz zarządzanie zasobami instytucji. Zasoby szkoleniowe opracowane dla administratorów można znaleźć w sekcji Wprowadzenie do roli administratora.

Członkowie są zapraszani do instytucji lub dodawani automatycznie przez administratora danej instytucji. W obu przypadkach niezbędne jest konto ArcGIS. W przypadku otrzymania zaproszenia będzie ono zawierać dane dotyczące konta. W przypadku automatycznego dodania użytkownika dane konta zostaną przekazane przez administratora. Gdy będziesz mieć już własne konto, otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę www.arcgis.com, zaloguj się, a następnie zaktualizuj swój profil. Możesz także zalogować się bezpośrednio do instytucji, jeśli znasz jej adres URL. Aby zapewnić najlepszą wydajność, szczególnie w przypadku map, należy używać obsługiwanych przeglądarek.

Wszyscy członkowie instytucji maja dostęp do dostosowanego wyglądu witryny i mogą korzystać z zasobów udostępnionych instytucji. W zależności od posiadanych uprawnień możesz również tworzyć mapy i inne typy zasobów, dodawać elementy do witryny, dołączać do grup i je tworzyć, a także publikować hostowane warstwy internetowe. Opcje dostępne dla użytkowników są zależne od uprawnień.

Informacje zawarte w poniższych sekcjach ułatwiają rozpoczęcie pracy z usługą ArcGIS Online.

Rozpoczęcie od podstaw

Usługa ArcGIS Online zapewnia dostęp do wielu zasobów geoprzestrzennych. W następujących tematach podano podstawowe informacje o eksplorowaniu i używaniu zasobów:

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami można rozpocząć tworzenie własnych zasobów i zarządzanie nimi. Zapoznaj się z następującymi tematami, aby uzyskać więcej informacji:

Wypróbuj przewodnik

Seria przewodników Wypróbuj usługę ArcGIS Online to zestaw zasobów ułatwiających stopniowe zapoznawanie się z usługą ArcGIS Online.

Ponadto przewodniki dotyczące usługi ArcGIS Online poprowadzą użytkownika przez interesujące, realistyczne scenariusze, które pozwalają samodzielnie zobaczyć możliwości usługi ArcGIS Online. Poniższe przewodniki pomogą z powodzeniem ukończyć aktualnie wykonywane zadania i zainspirują do dalszego eksplorowania możliwości usługi ArcGIS Online:

  • Tworzenie mapy politycznej: zapoznaj się z podstawami tworzenia map internetowych w usłudze ArcGIS Online, tworząc mapę polityczną dotyczącą warunków zdrowotnych.
  • Tworzenie sceny: Utwórz scenę 3D przedstawiającą zadrzewienie w Portland w stanie Oregon.
  • Przeglądanie danych przestrzennych: Przeglądaj wizualnie mapę, aby znaleźć najlepsze lokalizacje do wdrożenia usług luksusowych wycieczek dla przedstawicieli pokolenia wyżu demograficznego.
  • Rozwiąż problem przestrzenny – zidentyfikuj kempingi w pobliżu inwazyjnego chwastu, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się.
  • Tworzenie aplikacji: Utwórz aplikację internetową, aby udostępnić swoją propozycję witryny biznesowej.
  • Udostępnianie mapy – naucz się podstaw udostępniania treści w usłudze ArcGIS Online i przejmij rolę twórcy zasobów internetowych dla miasta Red Deer w prowincji Alberta.
  • Zarządzanie danymi – naucz się podstaw zarządzania danymi w usłudze ArcGIS Online, pełniąc rolę urzędnika miejskiego, który chce opublikować warstwę aktywności kojotów dla aplikacji obsługującej zgłoszenia od użytkowników.

Obejrzyj wideo

Playlista materiałów wideo Getting Started (Wprowadzenie) udostępnia krótkie filmy zapoznające użytkowników z najważniejszymi możliwościami usługi ArcGIS Online. Zapoznaj się z następującymi filmami, które ułatwiają rozpoczęcie pracy: