Wprowadzenie do roli administratora

Dzięki subskrypcji usługi ArcGIS Online instytucje mogą zarządzać wszystkimi zasobami geograficznymi w bezpiecznym środowisku Esri w chmurze. Administratorzy usługi ArcGIS Online są odpowiedzialni za skonfigurowanie witryny internetowej, zapraszanie użytkowników i zarządzanie nimi, a także za zarządzanie zasobami i ich monitorowanie.

Notatka:

Członkowie instytucji mogą tworzyć i udostępniać mapy, aplikacje oraz inne zasoby, eksplorować dane, a także publikować je w postaci hostowanych warstw internetowych. Więcej informacji na temat zasobów dla członków instytucji zawiera sekcja Rozpoczęcie pracy członka instytucji.

Po aktywowaniu subskrypcji przez domyślnego administratora pierwszymi czynnościami, które musi on wykonać, są skonfigurowanie witryny internetowej i zaproszenie lub dodanie członków do instytucji. Gdy członkowie zaczną korzystać z zasobów instytucji, możesz rozpocząć zarządzanie tymi zasobami. Możesz na przykład sklasyfikować elementy, aby ułatwić przeglądanie zasobów, zmienić właściciela grupy, zmodyfikować profil członka, unieważnić dostęp do aplikacji licencjonowanych lub wyświetlić raporty z podsumowaniem działań w obrębie instytucji.

Informacje zawarte w poniższych sekcjach ułatwiają rozpoczęcie pracy z usługą ArcGIS Online.

Rozpoczęcie od podstaw

Informacje o podstawowych zadaniach wykonywanych przez administratorów usługi ArcGIS Online zawiera sekcja Wprowadzenie do administrowania.

Postępuj zgodnie z informacjami w przewodniku

Zapoznaj się z tymi wskazówkami, aby dowiedzieć się więcej o zakładaniu instytucji i zarządzaniu nią:

Wypróbuj przewodnik

Seria przewodników Administrowanie instytucją to zestaw praktycznych zasobów przeznaczonych dla administratorów usługi ArcGIS Online, które ułatwiają im stopniowe poznawanie istotnych zagadnień.

Obejrzyj wideo

Playlista materiałów wideo Administration (Administrowanie) udostępniam najważniejsze wskazówki, sztuczki i narzędzia ułatwiające wydajne i skuteczne administrowanie instytucją ArcGIS Online. Zapoznaj się z następującymi filmami, które ułatwiają rozpoczęcie pracy: