Nadawanie stylu warstwom liniowym

Możesz tworzyć niestandardowe wizualizacje w scenach, stosując względem danych style inteligentnego tworzenia map. Możesz wybrać style, które używają atrybutów, aby zastosować kolory ciągłe lub poszczególne kolory do linii albo wybrać style, które zastosują jeden kolor do wszystkich linii.

Linia 2D

Możesz zastosować styl Linia 2D, jeśli chcesz wizualizować linie przy użyciu pojedynczego koloru. Możesz na przykład przedstawić sieć linii komunikacyjnych w mieście.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. W obszarze Wzór kliknij wzór, aby zastosować go do linii.
  2. W obszarze Sygnatura kliknij sygnaturę linii lub wybierz <brak>.
  3. W sekcji Umiejscowienie sygnatury kliknij opcję początek, koniec lub początek-koniec, aby wybrać umiejscowienie sygnatury.
  4. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  5. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 3. W polu Szerokość wybierz szerokość linii w pikselach.
 4. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.

Ścieżka 3D

Styl Ścieżka 3D można stosować do wyświetlania linii przy użyciu pojedynczego koloru w rzeczywistych wymiarach według atrybutów. Możesz na przykład zmienić rozmiar magistrali wodociągowych w mieście według średnicy rur.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W polu Profil wybierz sposób wyświetlania ścieżek linii i dostosuj rzeczywisty rozmiar linii.
  • Ustawienie Profil ma następujące typy linii:

   Rura

   Wyświetla linie jako rury, na przykład rury wodociągowe czy sieci infrastruktury. Średnice są wprowadzane w ustawieniu Średnica.

   Ściana

   Wyświetla linie jako ściany, na przykład ogrodzenia. Wartości wysokości pionowej są wprowadzane w ustawieniu Wysokość.

   Pasmo

   Wyświetla linie jako pasy, na przykład trasy torów kolejowych. Szerokości są wprowadzane w ustawieniu Szerokość.

   Kwadrat

   Wyświetla linie jako kwadraty, na przykład tunele lub kanały. Wartości wysokości są wprowadzane w ustawieniu Wysokość.

  • Gdy zmieniany jest profil, typ pomiaru jest modyfikowany zgodnie z ustawieniem Średnica, Wysokość lub Szerokość poniżej ustawienia Kolor.
 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. W przypadku ustawień Średnica, Wysokość i Szerokość dostosuj rozmiar linii według atrybutu lub wartości stałej.
  1. Wybierz atrybut z menu rozwijanego, aby ustalić rozmiar linii. Wybierz opcję <Wartość stała>, aby ręcznie wprowadzić jednolity rozmiar.
  2. Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
  3. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj symbol do widoku, aby dostosować linie tak, by miały odpowiedni rozmiar w bieżącym widoku.
 5. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.

Liczności i ilości 2D

Styl Liczności i ilości 2D możesz zastosować do danych liniowych, jeśli chcesz nadać kolory liniom na podstawie wartości atrybutów liczbowych. Sieć transportową linii możesz na przykład przedstawić kolorem ciągłym według poziomu natężenia ruchu.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Liczności i ilości 2D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów na podstawie podanego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.
  Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  1. W obszarze Wzór kliknij wzór, aby zastosować go do linii.
  2. W obszarze Sygnatura kliknij sygnaturę linii lub wybierz <brak>.
  3. W sekcji Umiejscowienie sygnatury kliknij opcję początek, koniec lub początek-koniec, aby wybrać umiejscowienie sygnatury.
  4. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  5. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. W polu Szerokość wybierz szerokość linii w pikselach.
 5. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.

Liczności i ilości 3D

Użyj stylu Liczności i ilości 3D, aby zastosować kolory ciągłe do linii na podstawie atrybutu liczbowego i zmienić ich rozmiar za pomocą innego atrybutu. Możesz na przykład zmienić rozmiar magistrali wodociągowych w mieście według atrybutu średnicy i zastosować kolory ciągłe do rur za pomocą atrybutu natężenia przepływu.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Liczności i ilości 3D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów na podstawie podanego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. W polu Profil wybierz sposób wyświetlania ścieżek linii i dostosuj rzeczywisty rozmiar linii.
  • Ustawienie Profil ma następujące typy linii:

   Rura

   Wyświetla linie jako rury, na przykład rury wodociągowe czy sieci infrastruktury. Średnice są wprowadzane w ustawieniu Średnica.

   Ściana

   Wyświetla linie jako ściany, na przykład ogrodzenia. Wartości wysokości pionowej są wprowadzane w ustawieniu Wysokość.

   Pasmo

   Wyświetla linie jako pasy, na przykład trasy torów kolejowych. Szerokości są wprowadzane w ustawieniu Szerokość.

   Kwadrat

   Wyświetla linie jako kwadraty, na przykład tunele lub kanały. Wartości wysokości są wprowadzane w ustawieniu Wysokość.

  • Gdy zmieniany jest profil, typ pomiaru jest modyfikowany zgodnie z ustawieniem Średnica, Wysokość lub Szerokość poniżej ustawienia Kolor.
 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 5. W przypadku ustawienia Średnica, Wysokość i Szerokość dostosuj rozmiar linii według atrybutu lub wartości stałej.
  1. Wybierz atrybut z menu rozwijanego, aby ustalić rozmiar linii. Wybierz opcję <Wartość stała>, aby ręcznie wprowadzić jednolity rozmiar.
  2. Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
  3. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj symbol do widoku, aby dostosować linie tak, by miały odpowiedni rozmiar w bieżącym widoku.
 6. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.

Typy 2D

Możesz zastosować styl Typy 2D do danych liniowych, aby nadać kolory liniom według typu na podstawie atrybutów tekstowych lub liczbowych. Możesz przedstawić sieć linii komunikacyjnych w mieście według typu, na przykład droga, pociąg, autobus czy kolej podziemna.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy 2D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutu są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok każdej wartości atrybutu. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.
  Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  1. W obszarze Wzór kliknij wzór, aby zastosować go do linii.
  2. W obszarze Sygnatura kliknij sygnaturę linii lub wybierz <brak>.
  3. W sekcji Umiejscowienie sygnatury kliknij opcję początek, koniec lub początek-koniec, aby wybrać umiejscowienie sygnatury.
  4. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  5. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartości atrybutu.

  Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.
 5. W polu Szerokość wybierz szerokość linii w pikselach.
 6. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.

Typy 3D

Użyj stylu Typy 3D, aby zastosować poszczególne kolory do linii na podstawie atrybutu tekstowego lub liczbowego i zmienić ich rozmiar za pomocą innego atrybutu. Możesz na przykład zmienić rozmiar magistrali wodociągowych w mieście według atrybutu średnicy i zastosować poszczególne kolory do rur za pomocą atrybutu typu materiału.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy 3D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutów są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok każdego atrybutu. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartości atrybutu.

  Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.
 5. Jako rozmiar linii skonfiguruj wartości pomiarów.
  • Gdy zmieniane jest ustawienie Profil w obszarze Wszystkie linie, typ pomiaru zmienia się zgodnie z ustawieniem Średnica, Wysokość lub Szerokość.
  • Jeśli w polu Wszystkie linie jest wybrany atrybut, opcja indywidualnego konfigurowania rozmiarów poszczególnych linii jest niedostępna. Skonfiguruj ten atrybut na wartość <Brak>, aby indywidualnie konfigurować rozmiar.
  • Wprowadź rozmiar ręcznie i wybierz jednostkę miary z menu rozwijanego. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj do widoku, aby dostosować rozmiar symboli do bieżącego widoku.
 6. W polu Wszystkie linie wybierz sposób wyświetlania ścieżek linii w ustawieniu Profil i dostosuj rzeczywisty rozmiar linii.
  1. Ustawienie Profil ma następujące typy linii:

   Rura

   Wyświetla linie jako rury, na przykład rury wodociągowe czy sieci infrastruktury. Średnice są wprowadzane w ustawieniu Średnica.

   Ściana

   Wyświetla linie jako ściany, na przykład ogrodzenia. Wartości wysokości pionowej są wprowadzane w ustawieniu Wysokość.

   Pasmo

   Wyświetla linie jako pasy, na przykład trasy torów kolejowych. Szerokości są wprowadzane w ustawieniu Szerokość.

   Kwadrat

   Wyświetla linie jako kwadraty, na przykład tunele lub kanały. Wartości wysokości są wprowadzane w ustawieniu Wysokość.

  2. W przypadku ustawień Średnica, Wysokość i Szerokość dostosuj rozmiar linii według atrybutu lub wartości stałej.
   • Wybierz atrybut z menu rozwijanego, aby ustalić rozmiar linii. Wybierz opcję <Brak>, aby ręcznie wprowadzić jednolity rozmiar.
   • Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
 7. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Zmiana trybu danych wysokościowych.

Zmiana trybu wysokościowego

Można zmienić tryb danych wysokościowych, aby dostosować rozmieszczenie warstw. Kliknij strzałkę menu rozwijanego Tryb danych wysokościowych Strzałka menu rozwijanego. Zostaną wyświetlone opcje decydujące o położeniu pionowym warstwy oraz jej danych.

Na ziemi

Pozwala ułożyć warstwę na powierzchni terenu.

Względem ziemi

Pozwala rozmieścić dane jako wyrównane względem powierzchni terenu. Do powierzchni terenu dodawane są wartości Z, jeśli są dostępne.

Względem sceny

Pozwala rozmieścić dane w warstwach sceny obiektów 3D i zintegrowanych warstwach sceny siatki w zależności od tego, które są usytuowane wyżej. Jeśli grafika nie znajduje się bezpośrednio nad obiektem 3D lub innym obiektem, jest ustawiana względem wysokości powierzchni terenu.

Notatka:

Wartość Z geometrii, jeśli istnieje, jest dodawana do wysokości.

Wysokość bezwzględna

Pozwala rozmieścić dane pionowo względem pozycji wartości Z geometrii obiektu. Jeśli geometria nie zawiera wartości Z, domyślną wysokością jest poziom morza.

<niestandardowe>

Rozmieszcza dane pionowo względem niestandardowej wysokości zdefiniowanej w warstwie, np. pochodzącej z wyrażenia opartego na atrybutach. Opcja <niestandardowe> jest widoczna tylko wtedy, gdy warstwa ma niestandardową wysokość.

Przesunięcie

Dodatnia lub ujemna wartość całkowita w metrach umożliwiająca pionowe przesunięcie danych wysokościowych w zależności od podanego ustawienia Tryb danych wysokościowych.

 • Względem ziemi — warstwa jest wyrównywana względem ziemi i odsuwana pionowo od ziemi na podstawie wprowadzonej wartości wysokości.
 • Względem sceny — warstwa jest wyrównywana względem górnej warstwy sceny i odsuwana pionowo od warstwy sceny na podstawie wprowadzonej wartości wysokości.
 • Wysokość bezwzględna — warstwa jest wyrównywana zgodnie z przypisaną pozycją wartości Z lub jest domyślnie ustawiana zgodnie z poziomem morza i przesuwana pionowo na podstawie wprowadzonej wartości wysokości.

Notatka:

Opcja Przesunięcie nie jest dostępna dla trybu danych wysokościowych Na ziemi.