Nadawanie stylu warstwom chmury punktów

Za pomocą warstw scen chmur punktów można wizualizować duże ilości danych 3D, wyświetlając różne obiekty, takie jak budynki, ulice, zbiorniki wodne, a nawet linie i słupy energetyczne. Dzięki nadaniu stylu danym warstw scen chmur punktów można tworzyć sceny tematyczne na podstawie atrybutów zawartych w warstwie. Dane chmury punktów można wyświetlać przy użyciu kolorów źródłowych, danych wysokościowych, kodów klas lub intensywności. Jeśli w warstwie są włączone okna podręczne, kliknięcie punktu w chmurze punktów powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak wysokość lub klasa.

Notatka:

W przeglądarce scen Scene Viewer będą wyświetlane tylko te style chmury punktów, które są odpowiednie dla danych określonego rodzaju. W wielu przypadkach w przeglądarce scen Scene Viewer zostanie domyślnie wybrany jeden ze stylów wyświetlania w oparciu o rodzaj danych w warstwie. Wówczas styl ten zostanie automatycznie zastosowany w scenie.

Kolor źródłowy

Za pomocą stylu Kolor źródłowy można wyświetlić warstwę sceny chmury punktów na podstawie rzeczywistych kolorów RGB punktów. Można na przykład wyświetlić kolory źródłowe budynków, drzew i ulic.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 3. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.

Klasa

Styl Klasa ułatwia przypisywanie określonych kolorów do unikalnych wartości kodów klas w warstwie chmury punktów, takich jak podłoże, budynek, roślinność lub woda.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Zmodyfikuj kategorie stylu Klasa.

  Po otwarciu stylu Klasa zostanie wyświetlona lista kategorii w oparciu o kody klas chmury punktów.

  • Można dostosować kolejność na liście Legenda, przeciągając kategorie w górę lub w dół.
  • Nazwę kategorii można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
 3. Aby wybrać kolor, kliknij opcję wyboru kolorów i wyświetl opcje kolorów.
  1. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
   • Kliknij Kolory, aby wyświetlić ogólne kolory, które można wybierać.
   • Kliknij Kolor niestandardowy, aby utworzyć kolor niestandardowy. Można skopiować wartości szesnastkowe, RGB i HSV. Poniżej opcji Zapisane zastosuj zapisane kolory, które można dodawać lub usuwać.
  2. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartość atrybutu.

   Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

   • Skale barw umożliwiają przejście do skali barw.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij Pełny kolor, aby zmienić na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje kolorów.

 4. Kliknij przełącznik Moduluj przy użyciu intensywności, aby poprawić głębokość, tekstury i szczegółowość warstwy chmury punktów.
 5. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 6. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.

Wysokość

Styl Dane wysokościowe umożliwia podkreślenie różnic wysokości w warstwie chmury punktów. Stosując styl Dane wysokościowe, można szybko dostrzec obszary położone niżej lub wyżej, dzięki różnicy kolorów.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów w oparciu o wybrany atrybut.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać kolor, kliknij opcję wyboru kolorów i wyświetl opcje kolorów.

  • Opcja Skale barw umożliwia wybranie skali barw z galerii.
  • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.

 4. Kliknij przełącznik Moduluj przy użyciu intensywności, aby poprawić głębokość, tekstury i szczegółowość warstwy chmury punktów.
 5. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 6. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.

Intensywność

Używając stylu Intensywność, można zwizualizować kolory warstwy chmury punktów na podstawie wartości intensywności każdego punktu.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów w oparciu o wybrany atrybut.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać kolor, kliknij opcję wyboru kolorów i wyświetl opcje kolorów.

  • Opcja Skale barw umożliwia wybranie skali barw z galerii.
  • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.

 4. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 5. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.