Nadawanie stylu warstwom chmury punktów

Za pomocą warstw scen chmur punktów można wizualizować duże ilości danych 3D, wyświetlając różne obiekty, takie jak budynki, ulice, zbiorniki wodne, a nawet linie i słupy energetyczne. Dzięki nadaniu stylu danym warstw scen chmur punktów można tworzyć sceny tematyczne na podstawie atrybutów zawartych w warstwie. Dane chmury punktów można wyświetlać przy użyciu kolorów źródłowych, danych wysokościowych, kodów klas lub intensywności. Jeśli w warstwie są włączone okna podręczne, kliknięcie punktu w chmurze punktów powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak wysokość lub klasa.

Notatka:

W przeglądarce scen Scene Viewer będą wyświetlane tylko te style chmury punktów, które są odpowiednie dla danych określonego rodzaju. W wielu przypadkach w przeglądarce scen Scene Viewer zostanie domyślnie wybrany jeden ze stylów wyświetlania w oparciu o rodzaj danych w warstwie. Wówczas styl ten zostanie automatycznie zastosowany w scenie.

Kolor źródłowy

Za pomocą stylu Kolor źródłowy można wyświetlić warstwę sceny chmury punktów na podstawie rzeczywistych kolorów RGB punktów. Można na przykład wyświetlić kolory źródłowe budynków, drzew i ulic.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 3. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.

Klasa

Styl Klasa ułatwia przypisywanie określonych kolorów do unikalnych wartości kodów klas w warstwie chmury punktów, takich jak podłoże, budynek, roślinność lub woda.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Zmodyfikuj kategorie stylu Klasa.

  Po otwarciu stylu Klasa zostanie wyświetlona lista kategorii w oparciu o kody klas chmury punktów.

  • Można dostosować kolejność na liście Legenda, przeciągając kategorie w górę lub w dół.
  • Nazwę kategorii można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartości atrybutu.

  Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.
 5. Kliknij przełącznik Moduluj przy użyciu intensywności, aby poprawić głębokość, tekstury i szczegółowość warstwy chmury punktów.
 6. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 7. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.

Wysokości

Styl Dane wysokościowe umożliwia podkreślenie różnic wysokości w warstwie chmury punktów. Stosując styl Dane wysokościowe, można szybko dostrzec obszary położone niżej lub wyżej, dzięki różnicy kolorów.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów w oparciu o wybrany atrybut.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Kliknij przełącznik Moduluj przy użyciu intensywności, aby poprawić głębokość, tekstury i szczegółowość warstwy chmury punktów.
 5. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 6. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.

Intensywność

Używając stylu Intensywność, można zwizualizować kolory warstwy chmury punktów na podstawie wartości intensywności każdego punktu.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów w oparciu o wybrany atrybut.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. W polu Rozmiar można zmienić rozmiar chmur punktów w scenie, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 5. W obszarze Tryb danych wysokościowych wprowadź dodatnią lub ujemną wartość całkowitą w metrach, aby przesunąć warstwę odpowiednio wyżej lub niżej o określone Przesunięcie (kompensację wysokości). Wartość Wysokość bezwzględna jest ustawiana automatycznie dla trybu danych wysokościowych.