Nadawanie stylu warstwom poligonowym

Panel Styl warstwy pozwala tworzyć wizualizacje niestandardowe w scenach przez stosowanie do danych stylów inteligentnego tworzenia map. W przypadku warstw obiektów poligonowych możesz wybrać style, które używają atrybutów, aby zastosować kolory ciągłe lub poszczególne kolory, albo wybrać style, które zastosują jeden kolor do wszystkich poligonów.

Poligon 2D

Użyj stylu Poligon 2D, jeśli chcesz zastosować jeden kolor do wszystkich poligonów w scenie. W celu wyróżnienia projektu w swojej scenie możesz na przykład zaznaczyć obszary projektu w mieście za pomocą unikalnego koloru wypełnienia i obrysu.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Kliknij opcję Wzorzec.

   Wybierz wzorzec, aby zastosować go do poligonów, lub wybierz pełne pole, aby nie stosować żadnego wzorca.

  2. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.

  3. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  4. Kliknij przycisk Kolor obrysu, aby zobaczyć opcje koloru obrysu.
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory obrysu.

   Aby wybrać brak koloru obrysu, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienia Przezroczystość obrysu i Szerokość obrysu zostaną wyłączone.

  5. Kliknij opcję Przezroczystość obrysu, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij opcję Szerokość obrysu, aby skonfigurować szerokość obrysu za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  7. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  8. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 3. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 4. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.

Wyniesienie 3D

Stylu Wyniesienie 3D możesz użyć do symbolizacji w jednym kolorze poligonów z wyniesieniem w rzeczywistych wymiarach. Miasto możesz zbudować z zestawu obrysów budynków wyniesionych za pomocą atrybutu wysokości lub samodzielnie wprowadzić stałą wysokość dla wszystkich budynków.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów:

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 3. Aby skonfigurować Wysokość, kliknij menu rozwijane w celu zmodyfikowania wysokości wyniesionych poligonów.
  1. Wybierz atrybut z menu rozwijanego, aby nadać poligonom wysokość. Wybierz opcję <Wartość stała>, aby ręcznie wprowadzić jednolity rozmiar.
  2. Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
  3. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj symbol do widoku, aby dostosować wysokość wyniesienia do bieżącego widoku.
 4. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 5. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 6. Informacje o krawędziach można znaleźć w temacie Wizualizowanie krawędzi.

Wody

Użyj stylu Woda do symbolizacji wodnych obiektów poligonowych, takich jak jeziora, oceany, rzeki lub baseny. Możesz na przykład wyświetlić ocean z realistycznymi animacjami fal i kolorami.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.
 2. W opcji Typ wybierz jedną z następujących wizualizacji, aby dodać poziomy szczegółowości do obiektów wodnych:
  • Oceany i morza
  • Jeziora i rzeki
  • Baseny

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów:
  • W opcji Kolory są wyświetlane ogólne kolory dostępne do wyboru.
  • W opcji Kolor niestandardowy można utworzyć kolor niestandardowy. Można skopiować wartości szesnastkowe, RGB i HSV. W opcji Zapisane są stosowane zapisane kolory. Kolory te można dodawać lub usuwać.
  • Opcja Przezroczystość umożliwia skonfigurowanie przezroczystości za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
 5. W polu Fale zmień wielkość fal, przesuwając suwak od wartości Małe do wartości Duże.
 6. W polu Kierunek wybierz kierunek fal w odniesieniu do kierunku kompasu.
  • Wartością jest liczba stopni, o jaką kierunek fali jest przesunięty zgodnie z ruchem wskazówek zegara względem kierunku kompasu. Można wprowadzić wartość lub zmienić ją za pomocą strzałek. Aby nie określać kierunku fali, pozostaw puste pole.
  • Kliknij przycisk Zmień kierunek o następny interwał 45° Zmień kierunek o następny interwał 45° lub naciśnij klawisz Enter bądź spację, aby zmienić kierunek o następny interwał 45 stopni.
 7. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 8. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
Notatka:

Aby wyświetlać odbicie terenu i obiektów 3D w wodzie, wybierz opcję Jakość w obszarze UstawieniaUstawienia.

Liczności i ilości 2D

Wybierz styl Liczności i ilości 2D, aby zastosować skalę barw do poligonów na podstawie wartości atrybutów liczbowych. Na przykład możesz wyświetlić w mieście obszary podzielone na strefy za pomocą kolorów ciągłych w oparciu o dane statystyczne, takie jak liczba ludności czy średni dochód gospodarstwa domowego.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Liczności i ilości 2D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów na podstawie podanego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Kliknij opcję Wzorzec.

   Wybierz wzorzec, aby zastosować go do poligonów, lub wybierz pełne pole, aby nie stosować żadnego wzorca.

  2. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  3. Kliknij przycisk Kolor obrysu, aby zobaczyć opcje koloru obrysu:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory obrysu.

   Aby wybrać brak koloru obrysu, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienia Przezroczystość obrysu i Szerokość obrysu zostaną wyłączone.

  4. Kliknij opcję Przezroczystość obrysu, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  5. Kliknij opcję Szerokość obrysu, aby skonfigurować szerokość obrysu za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 5. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.

Liczności i ilości 3D

Użyj stylu Liczności i ilości 3D, aby zastosować kolory ciągłe do poligonów na podstawie atrybutu liczbowego i wynieść je za pomocą innego atrybutu lub wartości stałej. Możesz na przykład wynieść poligony obrysów budynków na podstawie atrybutu wysokości lub wartości stałej, stosując skalę barw do budynków według łącznego zużycia energii.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Liczności i ilości 3D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Przesuń dolne i górne uchwyty suwaka w celu dostosowania kolorów na podstawie podanego atrybutu.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Informacje o suwaku Liczności i ilości.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  3. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. W polu Wysokość wybierz wysokość wyniesienia poligonu.
  1. Wybierz atrybut z menu rozwijanego, aby nadać poligonom wysokość. Wybierz opcję <Wartość stała>, aby ręcznie wprowadzić jednolity rozmiar.
  2. Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
  3. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj symbol do widoku, aby dopasować wysokość wyniesienia do bieżącego widoku.
 5. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 6. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 7. Informacje o krawędziach można znaleźć w temacie Wizualizowanie krawędzi.

Typy 2D

Styl Typy 2D jest używany do stosowania do poligonów poszczególnych kolorów na podstawie atrybutów tekstowych lub liczbowych. Możesz na przykład wyświetlić w mieście obszary podzielone na strefy w kolorze opartym na typie strefy, na przykład Usługowe, Mieszkalne czy Przemysłowe.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy 2D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutów są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok każdego atrybutu. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Kliknij opcję Wzorzec.

   Wybierz wzorzec, aby zastosować go do poligonów, lub wybierz pełne pole, aby nie stosować żadnego wzorca.

  2. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienie Przezroczystość wypełnienia stanie się nieaktywne.

  3. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  4. Kliknij przycisk Kolor obrysu, aby zobaczyć opcje koloru obrysu.
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.

   Pojawią się ostatnio używane kolory obrysu.

   Aby wybrać brak koloru wypełnienia, kliknij opcję Brak koloru Brak koloru. Ustawienia Przezroczystość obrysu i Szerokość obrysu zostaną wyłączone.

  5. Kliknij opcję Przezroczystość obrysu, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  6. Kliknij opcję Szerokość obrysu, aby skonfigurować szerokość obrysu za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  7. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  8. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartości atrybutu.

  Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.
 5. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 6. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.

Typy 3D

Użyj stylu Typy 3D, aby zastosować poszczególne kolory do poligonów na podstawie atrybutu tekstowego lub liczbowego i wynieść je za pomocą innego atrybutu albo wartości stałej. Możesz na przykład wynieść poligony obrysów budynków na podstawie atrybutu wysokości lub wartości stałej, nadając poszczególne kolory budynkom według typu ich wykorzystywania, na przykład Usługowe, Mieszkalne lub Przemysłowe.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcją w procedurze wykonywania zadań Dostosowywanie wyglądu warstw.

  Zostanie wyświetlony panel Typy 3D z polem Przyporządkowany atrybut zawierającym podany atrybut.

 2. Zmodyfikuj listę Wartości atrybutu.

  Wymienione są najczęstsze wartości atrybutu. Pozostałe wartości atrybutu są automatycznie grupowane w sekcji Inne. Domyślnie wartości atrybutów są wyświetlane w porządku malejącym wg liczby obiektów, która jest wyświetlana obok każdego atrybutu. Łączna liczba obiektów jest wyświetlana u góry listy.

  1. Kliknij wartość atrybutu do zmodyfikowania.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij wartość atrybutu, aby zmienić kolejność na liście i w legendzie.
   • Nazwę wartości atrybutu można zmienić, wybierając ją i klikając nazwę.
  2. Kliknij opcję Wybierz wszystkie u góry listy, aby zmodyfikować wszystkie wartości.

   Aby powrócić do modyfikowania pojedynczych wartości, kliknij wartość lub kliknij Wybierz jedną u góry listy.

  3. Zmodyfikuj wartości atrybutu w sekcji Inne.

   Wykonaj dowolne z następujących czynności:

   • Zmień symbolizację.
   • Przeciągnij poszczególne wartości atrybutu do głównej listy lub poza nią.
   • Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby przeciągnąć wszystkie wartości.
   • Kliknij przyciski pokazywania Pokaż inne wartości lub ukrywania Ukryj inne wartości, aby pokazać lub ukryć obiekty znajdujące się w sekcji Inne. Domyślnie obiekty o tych wartościach atrybutu są ukryte. Obiekty, które są ukryte i zostaną przeciągnięte do głównej listy, stają się widoczne w scenie i w legendzie.

  Wskazówka:
  Najlepiej, aby warstwa przedstawiała mniej niż 10 wartości, ponieważ gdy jest ich więcej niż 10, użytkownikom trudno jest je rozróżnić.

 3. Aby wybrać Kolor, kliknij opcję wyboru kolorów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można stosować zapisane kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Pojawią się ostatnio używane kolory wypełnienia.

  2. Kliknij opcję Przezroczystość wypełnienia, aby skonfigurować przezroczystość za pomocą suwaka lub przez wprowadzenie wartości.
  3. Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do poprzedniego panelu bez stosowania ustawień kolorów.
  4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.
 4. Aby zastosować skalę barw do wszystkich wartości atrybutu, kliknij opcję Wybierz wszystkie w górnej części listy Wartości atrybutu.

  Okno wyboru pełnych kolorów stanie się skalą barw.

  1. Aby zobaczyć opcje kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Kolor wypełnienia Ołówek:
   • W sekcji Kategoria wybierz rodzaje skali barw, z których chcesz dokonać wyboru.
   • Kliknij Odwróć skalę barw Odwróć skalę barw, aby odwrócić kolory.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby wrócić do poprzedniego panelu.
  2. Kliknij Pełny kolor, aby zmienić skalę na pojedynczy kolor i wyświetlić opcje wypełnienia.
 5. W polu Wysokość skonfiguruj wysokość wyniesienia poligonu.
  • Wprowadź wysokość obiektów 3D. Wybierz jednostkę rozmiaru z menu rozwijanego. Podczas powiększania i pomniejszania można kliknąć przycisk Dopasuj do widoku Dopasuj do widoku, aby dostosować wysokość wyniesienia do bieżącego widoku.
  • Jeśli w polu Wszystkie poligony jest wybrany atrybut, opcja konfigurowania indywidualnych wysokości jest niedostępna. Skonfiguruj ten atrybut na wartość <Brak>, aby indywidualnie konfigurować wysokości.
 6. W polu Wszystkie poligony skonfiguruj wysokość wyniesień poligonu według atrybutu.
  1. Wybierz z menu rozwijanego atrybut, na podstawie którego zostanie ustalona wysokość poligonów. Wybierz opcję <Brak>, aby ręcznie wprowadzić wysokości.
  2. Wybierz jednostki miary z menu rozwijanego.
 7. Aby uzyskać informacje o trybie danych wysokościowych, zapoznaj się z tematem Tryb danych wysokościowych.
 8. Aby uzyskać informacje o etykietach, zapoznaj się z tematem Stosowanie etykiet.
 9. Informacje o krawędziach można znaleźć w temacie Wizualizowanie krawędzi.

Zmiana trybu wysokościowego

Można zmienić tryb danych wysokościowych, aby dostosować rozmieszczenie warstw. Kliknij strzałkę menu rozwijanego Tryb danych wysokościowych Strzałka menu rozwijanego. Zostaną wyświetlone opcje decydujące o położeniu pionowym warstwy oraz jej danych.

Na ziemi

Pozwala ułożyć warstwę na powierzchni terenu.

Względem ziemi

Pozwala rozmieścić dane jako wyrównane względem powierzchni terenu. Do powierzchni terenu dodawane są wartości Z, jeśli są dostępne.

Względem sceny

Pozwala rozmieścić dane w warstwach sceny obiektów 3D i zintegrowanych warstwach sceny siatki w zależności od tego, które są usytuowane wyżej. Jeśli grafika nie znajduje się bezpośrednio nad obiektem 3D lub innym obiektem, jest ustawiana względem wysokości powierzchni terenu.

Notatka:

Wartość Z geometrii, jeśli istnieje, jest dodawana do wysokości.

Wysokość bezwzględna

Pozwala rozmieścić dane pionowo względem pozycji wartości Z geometrii obiektu. Jeśli geometria nie zawiera wartości Z, domyślną wysokością jest poziom morza.

<niestandardowe>

Rozmieszcza dane pionowo względem niestandardowej wysokości zdefiniowanej w warstwie, np. pochodzącej z wyrażenia opartego na atrybutach. Opcja <niestandardowe> jest widoczna tylko wtedy, gdy warstwa ma niestandardową wysokość.

Przesunięcie

Dodatnia lub ujemna wartość całkowita w metrach umożliwiająca pionowe przesunięcie danych wysokościowych w zależności od podanego ustawienia Tryb danych wysokościowych.

 • Względem ziemi — warstwa jest wyrównywana względem ziemi i odsuwana pionowo od ziemi w oparciu o wprowadzoną wartość wysokości.
 • Względem sceny — warstwa jest wyrównywana względem górnej warstwy sceny i odsuwana pionowo od warstwy sceny w oparciu o wprowadzoną wartość wysokości.
 • Wysokość bezwzględna — warstwa jest wyrównywana zgodnie z przypisaną pozycją wartości Z lub jest domyślnie ustawiana zgodnie z poziomem morza i przesuwana pionowo na podstawie wprowadzonej wartości wysokości.

Notatka:

Opcja Przesunięcie nie jest dostępna dla trybu danych wysokościowych Na ziemi .

Stosowanie etykiet

Jeśli w warstwie są dostępne etykiety, widoczny będzie przełącznik Etykiety. Wyświetlając etykiety na scenie, można szybko przekazać informacje dotyczące sceny w oparciu o atrybut w warstwie.

 1. Kliknij przełącznik Etykiety, aby włączać i wyłączać etykiety w warstwie.
 2. Etykiety można skonfigurować, wykonując dowolne z poniższych czynności:
  • W przypadku ustawienia Tekst kliknij menu rozwijane, aby wybrać atrybut służący do oznaczania etykietami. Opcję <niestandardowe> można wybrać, gdy niestandardowe wyrażenia etykiet są zapisywane w innej aplikacji, np. Map Viewer lub Map Viewer Classic.
  • W polu Rozmiar wybierz wartość mała, średnia lub duża określającą rozmiar etykiety.
  • Za pomocą ustawienia Kolor można sprawić, że tekst będzie jasny lub ciemny.
  • W polu Rozmiar objaśnienia wybierz odpowiednią skalę (miejscowość, region, świat) i długość (mała i duża) wierszy objaśnienia. Skala decyduje o tym, jak długo linie objaśnień są widoczne podczas powiększania.
   • Wybierz opcję <brak>, aby nie wyświetlać żadnych objaśnień.
   • Opcję <niestandardowy> można wybrać, gdy niestandardowe wiersze objaśnienia są zapisywane w innej aplikacji, np. ArcGIS Pro.
  • Kliknij przełącznik Ulepsz perspektywę, aby wyświetlić etykiety bardziej intuicyjnie, wówczas etykiety znajdujące się dalej będą mniejsze.

Wizualizowanie krawędzi

W przypadku stylów poligonów 3D kliknij przełącznik Krawędzie, aby zaakcentować i nadać styl krawędziom oraz obrysom wyniesionych poligonów.

Aby użyć opcji Krawędzie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przełącznik Krawędzie, aby włączyć lub wyłączyć krawędzie.
 2. Aby użyć opcji Styl, wybierz styl linii określających krawędzie.
  • ciągła — ciągła, prosta linia.
  • szkic — linia szkicowana ręcznie.
  • <niestandardowa> — linia o niestandardowym stylu, opcja dostępna tylko w przypadku zapisywania przy użyciu innej aplikacji, np. ArcGIS Pro.
   Notatka:

   W przypadku wybrania stylu linii <niestandardowa> opcje Kolor i Rozmiar są niedostępne.

 3. Dla ustawienia Kolor dostępne są opcje linii krawędzi jasna i ciemna.
 4. Dla ustawienia Rozmiar dostępne są opcje grubości linii cienka, standardowa i gruba.
Uwaga:

Użycie opcji Segmenty nie jest zalecane w przypadku warstw poligonowych z dużą liczbą obiektów.