Nadawanie stylu lokalizacjom (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Przeglądarka map Map Viewer Classic umożliwia badanie danych przy użyciu rozmaitych stylów inteligentnego tworzenia map. Gdy używana jest opcja Zmień styl w przeglądarce map Map Viewer Classic, charakter danych użytkownika określa domyślnie wyświetlane sugestie dotyczące stylu. Po podjęciu decyzji co do sposobu prezentowania warstwy można wprowadzać zmiany jej wyglądu, które zostaną natychmiast wyświetlone na mapie. Przeglądarka map Map Viewer Classic zapewnia możliwość sterowania elementami stylu, takimi jak skala barw, grubość linii, przezroczystość i symbole.

Czasami istnieje potrzeba wyświetlenia lokalizacji obiektów i zapoznania się z ich rozmieszczeniem geograficznym. Aby wyświetlić lokalizacje i rozmieszczenie obiektów, użyj stylu Lokalizacja (pojedynczy symbol) lub, jeśli jest tworzona mapa obiektów punktowych, stylu Mapa skupień.

Lokalizacja (pojedynczy symbol)

Nanoszenie danych przy użyciu pojedynczego symbolu umożliwia poznanie rozkładu obiektów na mapie (stopnia ich skupienia lub rozproszenia) i pozwala odkrywać niewidoczne zależności. Na przykład, naniesienie na mapie listy lokalizacji restauracji prawdopodobnie ujawni koncentrację tych placówek w dzielnicy handlowej.

Zapoznaj się z przykładem

Aby nadać styl danym lokalizacji przy użyciu pojedynczego symbolu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje w procesie zmiany stylu.
 2. Kliknij opcję Lokalizacja (pojedynczy symbol) i kliknij przycisk Opcje.
 3. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zmienić symbol, kliknij przycisk Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • W przypadku dodawania do mapy symboli punktów zawierających informacje numeryczne dołączone do punktów (np. kierunek wiatru) w oparciu o atrybuty numeryczne można skonfigurować kąt obrotu. Do skonfigurowania kąta obrotu można użyć również wyrażeń niestandardowych napisanych w języku skryptowym Arcade.
  • Jeśli obserwacje obiektów zaktualizowane z użyciem danej warstwy są przesyłane strumieniowo (z przesyłanej strumieniowo warstwy obiektowej), można wybrać opcję nanoszenia danej liczby poprzednich obserwacji i określić połączenie obserwacji linią.
  • Aby przeglądarka Map Viewer Classic obliczyła i skonfigurowała optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności za pomocą suwaka.
  • Aby zmienić przezroczystość warstwy ogólnej, przesuń wskaźnik na suwaku Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Aby dostosować przezroczystość lokalizacji w przypadku poszczególnych obiektów, kliknij pozycję Wartości atrybutów, wybierz pole atrybutu i opcjonalnie wybierz atrybut podziału (w celu znormalizowania danych), a następnie skonfiguruj dokładne wartości przezroczystości. Można użyć tej opcji tylko wtedy, gdy lokalizacje mają powiązane dane liczbowe lub daty. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o przychodach, można dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie względem wysokości przychodu.
   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

Mapa skupień

Możesz użyć map skupień podczas tworzenia map lokalizacji obiektów punktowych. Mapy skupienia są pomocne w sytuacji, gdy wiele punktów na mapie znajduje się blisko siebie lub nakłada się, co utrudnia rozróżnianie obiektów. Są skutecznym narzędziem do wyświetlania warstw, które zawierają dużą liczbę punktów. Można na przykład użyć mapy skupień do wyraźnego przedstawienia grup kawiarni na Manhattanie.

Zapoznaj się z przykładem

Mapy skupień wykorzystują punkty na warstwie do obliczania i wyświetlania względnej gęstości punktów na mapie w postaci płynnych przejść kolorów od chłodnych (niska gęstość punktów) do gorących (wiele punktów). Zaleca się unikać stosowania map skupień, jeśli użytkownik dysponuje tylko kilkoma obiektami punktów. W takich sytuacjach zaleca się naniesienie na mapę rzeczywistych punktów.

Notatka:

Jeśli dane zawierają wartości liczbowe, można je przedstawić na mapie skupień w sposób ważony w celu uzyskania optymalnej prezentacji. Wybór pola atrybutu z danymi numerycznymi pozwala na skorzystanie z funkcji obiektów ważonych. Ciągi i inne dane nienumeryczne nie podlegają ważeniu. Nazwa pola atrybutu jest wyświetlana w panelu opcji mapy skupień w przypadku używania jej w celu wykonania ważenia.

Aby użyć mapy skupienia do wyboru stylu danych punktowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj pierwsze cztery instrukcje w procesie zmiany stylu.
 2. Wybierz atrybut do przedstawienia.
 3. Kliknij styl Mapa skupień i kliknij przycisk Opcje.
 4. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby zmienić sposób stosowania kolorów do powierzchni gęstości, dostosuj pozycję dwóch uchwytów na suwaku skali barw.
  • Aby określić, że klastry będą stawać się większe i bardziej wygładzone lub mniejsze i bardziej wyraziste, wybierz wartość na suwaku Obszar oddziaływania.
  • Aby wybrać inną skalę barw, kliknij przycisk Symbole i zmień ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zmiana symboli.
  • Aby obliczyć i skonfigurować optymalny zakres widoczności, kliknij przycisk Zasugeruj dostępny obok suwaka Zakres widoczności. Można również skonfigurować ręcznie zakres widoczności za pomocą suwaka.
  • Aby zmienić przezroczystość, przesuń suwak Przezroczystość w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość).
 5. Po zakończeniu wprowadzania dostosowań kliknij przycisk OK lub kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do panelu Zmień styl bez zapisywania żadnych zmian.