Praca w terenie

Używając aplikacji mobilnej Workforce, pracownicy mobilni wykonują zlecenia w terenie i synchronizują informacje, które uzyskali podczas pracy w trybie offline.

Notatka:

Pracownicy mobilni używający klasycznej wersji aplikacji Workforce o nazwie Workforce for ArcGIS mają dostęp tylko do klasycznych projektów. Aby dowiedzieć się więcej o klasycznych projektach, zapoznaj się z tematami Wykonaj swoje pierwsze zlecenie (aplikacja klasyczna) i Porady dla pracowników mobilnych (aplikacja klasyczna). Aby przeprowadzić migrację klasycznych projektów do aplikacji ArcGIS Workforce, zapoznaj się z tematem Migracja klasycznych projektów.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Czym jest klasyczny projekt.

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy w terenie pobierz odpowiednią mapę i przejrzyj zadania zaplanowane na dany dzień.

Pobieranie mapy

Jeśli masz połączenie z Internetem, pobierz mapę, z którą będziesz pracować danego dnia. Po pobraniu danych można pracować z mapą i listą zleceń niezależnie od dostępności połączenia internetowego.

 1. Otwórz aplikację mobilną Workforce i w razie potrzeby zaloguj się przy użyciu konta ArcGIS.

  Jeśli uczestniczysz tylko w jednym projekcie Workforce, pobieranie mapy rozpoczyna się automatycznie. Mapa otwiera się, gdy zostanie pobrana.

  Jeśli uczestniczysz w więcej niż jednym projekcie Workforce, zostanie wyświetlona lista Mapy. Ta lista zawiera mapy ze wszystkich projektów, w których uczestniczysz. Mapy mają takie same nazwy jak projekty, z którymi są powiązane.

 2. Naciśnij mapę, z którą będziesz pracować danego dnia.

  Zostanie wyświetlone pytanie o to, czy pobrać mapę, czy wyświetlić jej szczegóły.

  Notatka:

  Szczegółowe informacje o mapie można wyświetlić później, po jej pobraniu. W tym celu naciśnij menu dodatkowych opcji na karcie mapy.

 3. Naciśnij przycisk Pobierz.

  Jeśli właściciel projektu utworzył obszar mapy, jest on pobierany na urządzenie. Jeśli właściciel projektu nie utworzył obszaru mapy, są pobierane warstwy aplikacji Workforce i wszystkie synchronizowane warstwy odniesienia.

  Uwaga:

  Bez obszaru mapy można nadal pracować w środowisku bez połączenia z Internetem, jednak nie będzie można uzyskać dostępu do danych na mapie bazowej. Zalecane jest utworzenie obszaru mapy w każdym projekcie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie obszaru mapy.

  Po pobraniu mapy jest ona wyświetlana w sekcji Na urządzeniu listy Mapy.

 4. Naciśnij mapę, aby ją otworzyć.
 5. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, zezwól aplikacji Workforce na uzyskiwanie dostępu do Twojej lokalizacji. Naciśnij przycisk Zezwalaj lub Zezwalaj podczas używania aplikacji.

  Twoja lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie. Dzięki temu dyspozytor będzie widział Twoją lokalizację na mapie internetowej.

Informacje o mapie

Zapoznaj się z warstwami i legendą mapy.

 1. Naciśnij przycisk Dodatkowe opcje Dodatkowe opcje i naciśnij przycisk Warstwy.

  Zostanie wyświetlony panel Warstwy. Pojawią się domyślne warstwy pracowników i zleceń, jak również wszystkie warstwy dodane do mapy Pracownik przez właściciela projektu. Użyj przełączników znajdujących się obok poszczególnych warstw obiektowych, aby włączyć lub wyłączyć ich widoczność.

  Notatka:

  Warstw pracowników i zleceń nie można włączać ani wyłączać.

 2. Naciśnij przycisk Dodatkowe opcje Dodatkowe opcje i naciśnij przycisk Legenda.

  Pojawi się legenda mapy.

Przeglądanie prac do wykonania

Zanim zaczniesz pracę danego dnia, przejrzyj listę Do wykonania. To, co widzisz, zależy od zleceń, które przypisał dla Ciebie dyspozytor.

 1. Otwórz mapę.

  Zostanie otwarta mapa i pojawi się lista Do wykonania. Naciśnij przycisk Do wykonania lub przycisk Zakończone, aby przełączać te listy.

 2. Naciśnij przycisk Sortuj, aby posortować zlecenia według priorytetu, odległości, terminu realizacji, daty przypisania lub typu zlecenia.
 3. Naciśnij zlecenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

  Zostaną wyświetlone szczegóły zlecenia. Można wyświetlić priorytet, termin realizacji, osobę, która przypisała zlecenie i wszystkie uwagi.

Notatka:

Aplikacja Workforce wyświetla do 500 zleceń na listach Do wykonania i Gotowe. Jeśli przypisano Tobie więcej niż 500 zleceń, będą one umieszczane na liście Do wykonania w miarę wykonywania starszych zleceń (po zsynchronizowaniu pracy).

Kolejność 500 zleceń wyświetlanych na listach zależy od sposobu ich sortowania. Jeśli zmienisz sposób sortowania zleceń, listy zostaną zaktualizowane.

Logowanie się w innych aplikacjach

Jeśli właściciel projektu zintegrował inne aplikacje z projektem, należy zalogować się w tych aplikacjach przy użyciu tych samych poświadczeń, których użyto do zalogowania się w aplikacji Workforce.

Praca ze zleceniami

Po pobraniu mapy, przejrzeniu listy zleceń do wykonania i zalogowaniu się w innych aplikacjach, które będą używane, można rozpocząć pracę ze zleceniami.

Wyznaczanie trasy do miejsca realizacji zlecenia

Wyznacz trasę do miejsca realizacji zlecenia przy użyciu aplikacji ArcGIS Navigator lub dowolnej aplikacji nawigacyjnej zainstalowanej na urządzeniu przenośnym.

 1. Otwórz mapę odpowiadającą projektowi aplikacji Workforce, w ramach którego będziesz pracować.
 2. Wybierz zlecenie, do którego chcesz wyznaczyć trasę, naciskając je na liście Do wykonania.
 3. Użyj aplikacji ArcGIS Navigator lub dowolnej innej aplikacji nawigacyjnej zainstalowanej na urządzeniu, aby wyznaczyć trasę do miejsca realizacji zlecenia.
  • Użyj aplikacji ArcGIS Navigator — w szczegółach zlecenia naciśnij przycisk Przejdź do zlecenia. Na urządzeniu zostanie otwarta aplikacja Navigator, która wygeneruje trasę do miejsca realizacji zlecenia.
   Notatka:

   Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pobrano aplikację ArcGIS Navigator na urządzenie.

  • Użyj innej aplikacji nawigacyjnej — w szczegółach zlecenia naciśnij przycisk Wskazówki dojazdu. Pojawi się lista zainstalowanych na urządzeniu aplikacji nawigacyjnych. Naciśnij aplikację, której chcesz użyć i zezwól aplikacji Workforce na jej otwarcie. Aplikacja zostanie otwarta i wygeneruje trasę do miejsca realizacji zlecenia.
   Notatka:

   Gdy wyświetlana jest lista Mapy, naciśnij przycisk Profil Profil, aby skonfigurować ustawienia wskazówek dojazdu.

  Po wyznaczeniu trasy do zlecenia jest wyświetlane pytanie, czy wrócić do aplikacji Workforce.

Praca nad zleceniem

Rozpocznij realizację zlecenia.

 1. W szczegółach zlecenia naciśnij przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć realizację zlecenia.

  Wskazówka:
  Jeśli rozpoczniesz realizację niewłaściwego zlecenia, możesz je zresetować, naciskając strzałkę rozwijaną, a następnie opcję Resetuj. Spowoduje to przywrócenie stanu zlecenia z W toku na Przypisane.

  Zlecenie zostało rozpoczęte. Po jego wykonaniu możesz nacisnąć opcję Zakończ w szczegółach zlecenia. Jeśli musisz ustawić inny status zlecenia, wybierz go w opcjach statusu zlecenia przy użyciu strzałki rozwijanej.
  Notatka:

  Jeśli aplikacja Workforce ma połączenie sieciowe, zaktualizuje wszystkie wprowadzone w zleceniu zmiany w warstwie obiektowej instytucji. Dzięki temu dyspozytor może obserwować zmiany statusu niemal w czasie rzeczywistym. Jeśli aplikacja Workforce nie ma połączenia sieciowego, zmiany zostaną wprowadzone lokalnie, na urządzeniu. Te zmiany zostaną przesłane, gdy zostanie aktywowana synchronizacja automatyczna lub ręczna. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Synchronizacja wykonanych prac.

Dodawanie uwag do zlecenia

Dodaj uwagę do zlecenia.

 1. W szczegółach zlecenia naciśnij przycisk Dodaj uwagę.
 2. Wpisz informacje, które chcesz przekazać dyspozytorowi i naciśnij klawisz Enter.

Dołączanie zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych do zlecenia

Dołącz do zlecenia zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe, aby udostępnić dodatkowe informacje. W szczegółach zlecenia naciśnij przycisk Zrób zdjęcie, aby zrobić i dołączyć zdjęcie. Naciśnij przycisk Dołącz, aby zarejestrować film lub nagranie dźwiękowe i dołączyć inne zdjęcia ze swojego urządzenia.

Wielkość zdjęć dołączanych do zleceń możesz ograniczyć, podając parametr Wielkość zdjęcia w obszarze Ustawienia.

Uwaga:

Dla każdego z dołączonych plików obowiązują ograniczenia na maksymalny rozmiar. W przypadku korzystania z usługi ArcGIS Online maksymalna wielkość każdego pliku to 10 MB. W przypadku korzystania z aplikacji ArcGIS Enterprise domyślna maksymalna wielkość to 2 GB, ale administrator może to odpowiednio skonfigurować. Podczas dołączania dużego filmu aplikacja Workforce próbuje go skompresować i zmniejszyć jego rozdzielczość, aby można go było dołączyć.

Można także wyświetlać i zapisywać pliki, które są już dołączone do zlecenia, a także zmieniać ich nazwy. Naciśnij miniaturę załącznika, aby go pobrać (jeśli nie został jeszcze pobrany), a następnie naciśnij ją ponownie, aby wyświetlić załącznik w trybie pełnoekranowym. Aby zmienić nazwę załącznika lub go usunąć, naciśnij i przytrzymaj jego miniaturę. Aby zapisać zdjęcie lub film na urządzeniu, naciśnij i przytrzymaj jego miniaturę.

Notatka:

Dołączenie zdjęć i filmów do zlecenie nie powoduje dołączenia ich do zasobów powiązanych ze zleceniem. Aby za pomocą załączników zarejestrować stan zasobu lub inne informacje, które mają być dostępne poza danym zleceniem pracy, dołącz pliki za pomocą aplikacji Collector lub Survey123, a nie aplikacji Workforce.

Kontaktowanie się z dyspozytorem

Nazwa dyspozytora znajduje się w szczegółach zlecenia. Jeśli dyspozytor ma numer kontaktowy w projekcie, nazwa ma postać łącza, którego można użyć do wybrania numeru lub wysłania wiadomości.

Notatka:

Jeśli nazwa dyspozytora nie ma postaci łącza, oznacza to brak numeru kontaktowego. W celu jego dodania skontaktuj się z właścicielem projektu lub poproś dyspozytora o aktualizację jego szczegółów w projekcie.

Wyszukiwanie innych pracowników mobilnych i kontaktowanie się z nimi

Podczas przeglądania mapy widoczni są inni pracownicy mobilni oraz status ich pracy. Kolor ikony statusu wskazuje ich status: niebieska ikona - pracuje , pomarańczowa ikona - przerwa, szara ikona - nie pracuje. Lokalizacje wyświetlane wtedy, gdy pracownicy mobilni są na przerwie lub nie pracują, odzwierciedlają ich ostatnie lokalizacje w momencie, gdy pracowali. Lokalizacje te mogą być nieaktualne.

Wyszukaj innego pracownika mobilnego lub naciśnij go na mapie, aby wyświetlić jego szczegóły, w tym numer kontaktowy, jeśli został on określony w projekcie. Naciśnij numer kontaktowy krótko, aby zadzwonić lub naciskaj go dłużej, aby go skopiować. Możesz wysłać wiadomość do pracownika mobilnego lub dodać go do Twoich kontaktów. Ponadto możesz skopiować numer. Aby wyznaczyć trasę do pracownika mobilnego, naciśnij Wskazówki dojazdu lub Nawiguj do zlecenia.

Notatka:

Gdy wyświetlana jest lista Mapy, naciśnij przycisk Profil Profil, aby skonfigurować ustawienia wskazówek dojazdu.

Otwieranie aplikacji Field Maps, Collector, Explorer i Survey123 w aplikacji Workforce

Właściciel projektu może skonfigurować aplikację Workforce tak, aby była zintegrowana z aplikacjami Field Maps, Collector, Explorer i Survey123. Chociaż nadal możesz otwierać te aplikacje i korzystać z nich niezależnie od aplikacji Workforce, projekt może być skonfigurowany w taki sposób, by otwierał określoną mapę lub ankietę albo (w przypadku aplikacji Field Maps, Collector i Survey123) przekazywał informacje, np. identyfikator GlobalID, identyfikator zlecenia lub lokalizację, do zintegrowanej aplikacji. Jeśli otworzysz zintegrowaną aplikację za pośrednictwem aplikacji Workforce, zostanie zastosowana konfiguracja właściciela projektu. Odpowiednia mapa lub ankieta zostanie otwarta. Nowy zbiór lub nową ankietę można rozpocząć w określonej lokalizacji, a identyfikator GlobalID, identyfikator zlecenia i lokalizacja ze zlecenia mogą być udostępniane nowemu zbiorowi lub nowej ankiecie zgodnie z życzeniem właściciela projektu.

W zależności od integracji aplikacji skonfigurowanych przez właściciela projektu podczas wyświetlania szczegółów zlecenia może być widoczna jedna lub większa liczba następujących opcji:

 • Otwórz w aplikacji Field Maps — otwiera aplikację ArcGIS Field Maps
 • Zbierz w trakcie zlecenia — otwiera aplikację ArcGIS Collector
 • Eksploruj podczas zlecenia — otwiera aplikację ArcGIS Explorer
 • Ankieta w ramach zlecenia — otwiera aplikację ArcGIS Survey123
Notatka:

Jeśli otwierana aplikacja nie została pobrana na urządzenie, jest wyświetlana strona z instrukcjami dotyczącymi jej pobrania.

Integracja z aplikacją Field Maps jest obsługiwana w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise 10.9 i nowszym.

Zrób sobie przerwę

Gdy ustawisz status Na przerwie, Twoja lokalizacja nie jest aktualizowana. Dzięki temu dyspozytor zostaje powiadomiony, że masz przerwę i Twoja aktualna lokalizacja może być nieaktualna.

 1. Naciśnij wskaźnik statusu znajdujący się u dołu listy zleceń.
 2. Naciśnij opcję Na przerwie.
 3. Ustaw swój status ponownie na Pracuje , aby zasygnalizować, że przerwa została zakończona.

Synchronizacja wykonanych prac

Jeśli znajdujesz się w obszarze, w którym połączenie danych jest zawodne lub niedostępne, Twoja lista Do wykonania i zmiany wprowadzone w zleceniach są zapisywane lokalnie na urządzeniu. Funkcja synchronizacji umożliwia przesyłanie i odbieranie aktualizacji, gdy tylko zostanie nawiązane połączenie internetowe. Podczas synchronizacji zmian do aplikacji internetowej Workforce są wysyłane aktualizacje statusu zlecenia i pracownika. Odbierane są także aktualizacje zleceń wprowadzone przez dyspozytora lub innych pracowników mobilnych.

Podczas pracy na mapie naciśnij przycisk Synchronizuj Synchronizuj (jeśli nie ma zmian oczekujących) (Synchronizuj (jeśli istnieją zmiany oczekujące), jeśli istnieją niezsynchronizowane zmiany) w celu otwarcia panelu Synchronizacja. Przejrzyj na tym panelu wprowadzone zmiany (jeśli istnieją) i naciśnij przycisk Synchronizuj teraz.

Synchronizacja automatyczna

Aplikacja Workforce obsługuje domyślną synchronizację automatyczną, która jest przeprowadzana co 15 minut, pod warunkiem, że dostępne jest połączenie internetowe. Jeśli istnieją lokalne zmiany w zleceniach, statusie pracownika lub lokalizacji, synchronizacja jest wykonywana częściej — co minutę, jeśli aplikacja jest wyświetlana na urządzeniu. Synchronizacja automatyczna jest uruchamiana na urządzeniu wtedy, gdy aplikacja jest wyświetlana na pierwszym planie lub działa w tle.

Notatka:

Synchronizacja odbywa się w tle tylko wtedy, gdy stan użytkownika jest ustawiony na Pracuje.

Częstotliwość odświeżania i optymalizacja zużycia baterii

Jeśli w warstwie Zlecenia skonfigurowany jest interwał odświeżania, aplikacja Workforce synchronizuje się automatycznie co minutę. Aby zoptymalizować czas pracy baterii urządzenia, można zmienić to ustawienie domyślne, tak aby aplikacja Workforce wykonywała synchronizację co 15 minut. Aby włączyć optymalizację zużycia baterii, wykonaj następujące czynności:

 1. Podczas przeglądania listy Mapy naciśnij przycisk Profil Profil.
 2. Naciśnij opcję Optymalizacja baterii.
  Notatka:

  Optymalizacja baterii jest domyślnie wyłączona.

 3. Włącz ustawienie Optymalizacja baterii.

  Automatyczna synchronizacja odbywa się teraz co 15 minut (zamiast co 60 sekund), jeśli w warstwie Zlecenia zostanie wykryty interwał odświeżania.

  Notatka:

  Ustawienie optymalizacji baterii zastępuje tylko automatyczną synchronizację spowodowaną interwałami odświeżania. Jeśli Optymalizacja baterii jest włączona, aplikacja Workforce będzie nadal wykonywała synchronizację co minutę, jeśli istnieją lokalne zmiany w zleceniach, statusie pracownika lub lokalizacji.

Aktualizowanie mapy

Niektóre zmiany wprowadzone na mapie nie są wyświetlane w wyniku zsynchronizowania pracy. Następujące zmiany wymagają ponownego wczytania mapy na urządzeniu:

 • Zmiany symbolizacji
 • Dodane lub usunięte warstwy
 • Zaktualizowane schematy warstw (w tym dodane lub usunięte pola, jak również zaktualizowane listy i domeny)
 • Zaktualizowane funkcje wyszukiwania
 • Zmiany dotyczące okien podręcznych

Znajdź mapę do zaktualizowania na liście Mapy, naciśnij menu Dodatkowe opcje Dodatkowe opcje na karcie mapy i naciśnij przycisk Wczytaj ponownie.

Jak zakończyć pracę

Po zakończeniu pracy ustaw status Nie pracuje. Dzięki temu dyspozytor zostanie powiadomiony o tym, że tego dnia kończysz już pracę. Jeśli następnego dnia Twoje urządzenie będzie używane przez innego pracownika mobilnego, wyloguj się z aplikacji Workforce i innych aplikacji, w których zalogowano się przy użyciu konta ArcGIS.