Zarządzanie kooperacjami rozproszonymi

Jako gospodarz kooperacji rozproszonej możesz zarządzać przestrzeniami roboczymi, instytucjami-gośćmi i szczegółami kooperacji. Gospodarze kooperacji mogą edytować właściwości swoich kooperacji lub całkowicie je usuwać. Gospodarz może także dodać kolejne obszary robocze do istniejących kooperacji. Instrukcje dotyczące tych zadań znajdują się poniżej. .

Edytowanie kooperacji

Kooperację można edytować w celu zmiany dowolnej z następujących właściwości:

 • Nazwa kooperacji
 • Opis kooperacji
 • Pełne nazwisko osoby kontaktowej dla gospodarza kooperacji
 • Adres e-mail osoby kontaktowej
 • Zasady usuwania zasobów w ramach kooperacji podczas usuwania przestrzeni roboczej lub kooperacji

Aby edytować kooperację, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Znajdź w tabeli nazwę kooperacji, którą chcesz edytować, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie, a następnie wybierz opcję Edytuj kooperację.
 5. W oknie Edytuj kooperację wykonaj następujące czynności:
  • Wpisz nazwę kooperacji w polu Nazwa.
  • Wpisz opis kooperacji w polu Opis.
  • Wpisz odpowiednią osobę dla gospodarza kooperacji w polu Imię i nazwisko osoby kontaktowej.
  • Wpisz odpowiedni adres w polu Adres e-mail osoby kontaktowej.

  Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących liczby znaków podczas nadawania nazw kooperacjom i podczas podawania ich opisów. Nazwa może zawierać do 100 znaków, a Opis do 250 znaków.

 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. W sekcji Elementy wysłane z mojej instytucji określ, co się stanie z elementami kooperacji wysłanymi z instytucji w przypadku usunięcia kooperacji lub dowolnej jej przestrzeni roboczej. Dostępne są następujące dwie opcje:
  • Usuń u uczestników
  • Pozwól uczestnikom zdecydować
 8. W sekcji Elementy odebrane przez moją instytucję określ, co się stanie z elementami kooperacji odebranymi w instytucji w przypadku usunięcia kooperacji lub dowolnej jej przestrzeni roboczej. Dostępne są następujące dwie opcje:
  • Usuń z mojej instytucji
  • Zachowaj, jeśli zezwalają na to uczestnicy
 9. Notatka:

  Zasady usuwania zasobów są konfigurowane na poziomie kooperacji i mają zastosowanie do wszystkich powiązanych obszarów roboczych kooperacji.

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie osoby kontaktowej gospodarza

Aby edytować osobę kontaktową dla kooperacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij w tabeli nazwę kooperacji, którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj obok pola Osoba kontaktowa w podsumowaniu kooperacji.
 5. Zmodyfikuj opcje Imię i nazwisko osoby kontaktowej i Adres e-mail osoby kontaktowej, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie kooperacji

Aby usunąć kooperację, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Znajdź w tabeli nazwę kooperacji, którą chcesz usunąć, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie, a następnie wybierz opcję Usuń kooperację.
 5. Po wyświetleniu okna Usuń kooperację wybierz opcję Usuń kooperację, aby usunąć kooperację.

Edytowanie obszaru roboczego kooperacji

Istnieje możliwość zmiany grupy powiązanej z przestrzenią roboczą kooperacji, jak również zmodyfikowania opcji Nazwa i Opis przestrzeni roboczej. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę kooperacji, której przestrzenie robocze chcesz wyświetlić.
 5. Znajdź w tabeli nazwę przestrzeni roboczej, którą chcesz edytować, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie, a następnie wybierz opcję Edytuj przestrzeń roboczą.
 6. Po wyświetleniu okna Edytuj przestrzeń roboczą zmodyfikuj opcje Nazwa przestrzeni roboczej i Opis przestrzeni roboczej. Kliknij przycisk Dalej.

  Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących liczby znaków podczas nadawania nazw przestrzeniom roboczym kooperacji i podczas podawania ich opisów. Nazwa przestrzeni roboczej może zawierać do 100 znaków, a Opis przestrzeni roboczej do 250 znaków.

 7. Opcjonalnie utwórz grupę lub wybierz inną istniejącą grupę do połączenia z przestrzenią roboczą. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Pozostaw zaznaczoną opcję Jeśli nie można udostępnić jako kopii, udostępnij jako odniesienia, aby automatycznie udostępniać widoki lub warstwy obiektowe jako odniesienia, jeśli wystąpi błąd podczas próby udostępniania jako kopii. Wyłączenie zaznaczenia tej opcji spowoduje, że widoki i warstwy obiektowe nie będą udostępniane w przypadku wystąpienia błędu. Nie można zmodyfikować domyślnej metody udostępniania (Odniesienia lub Kopie), ponieważ jest ona konfigurowana podczas tworzenia kooperacji. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Jeśli jesteś administratorem gospodarza kooperacji, będziesz widzieć opcję zmiany sposobu, w jaki instytucje-goście uzyskują dostęp do przestrzeni roboczej kooperacji. Opcjonalnie wybierz nowy tryb dostępu z menu rozwijanego. Kliknij przycisk Zapisz.
 10. Tryb dostępu instytucji-gościa możesz także zmodyfikować przez kliknięcie nazwy przestrzeni roboczej na liście przestrzeni roboczych kooperacji. Zostanie wyświetlony tryb dostępu instytucji-gościa. Nowy tryb możesz wybrać z menu rozwijanego.

Dodawanie obszaru roboczego kooperacji

Możesz dodać kolejne obszary robocze do kooperacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę kooperacji, do której chcesz dodać obszar roboczy.
 5. Kliknij opcję Utwórz obszar roboczy.
 6. Podaj nazwę i opis obszaru roboczego kooperacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Pamiętaj o ograniczeniach dotyczących liczby znaków podczas nadawania nazw przestrzeniom roboczym kooperacji i podczas podawania ich opisów. Nazwa przestrzeni roboczej może zawierać do 100 znaków, a Opis przestrzeni roboczej do 250 znaków.

 7. Wybierz grupę, która zostanie powiązana z przestrzenią roboczą. Może to być istniejąca grupa lub można w tym celu utworzyć nową. Grupa może być powiązana tylko z jedną przestrzenią roboczą kooperacji.
  • Jeśli utworzysz grupę, będzie to grupa prywatna, której wszyscy członkowie mogą dodawać zasoby do grupy. W razie potrzeby po utworzeniu grupy można zmienić status oraz ustawienia udostępniania zasobów. Więcej informacji na temat tych ustawień zawiera sekcja Tworzenie grup. Podczas tworzenia grupy na potrzeby kooperacji konieczne jest określenie znaczników dla grupy.
  • Podczas tworzenia powiązania z istniejącą grupą wyświetlane jest menu rozwijane zawierające listę wszystkich grup w instytucji, w tym grup prywatnych.
 8. Wybierz tryb dostępu z menu rozwijanego dla każdego gościa kooperacji i kliknij przycisk Zapisz.

Administratorzy instytucji-gości otrzymują powiadomienie o dodaniu nowej przestrzeni roboczej kooperacji.

Usuwanie obszaru roboczego kooperacji

Aby usunąć obszar roboczy kooperacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę kooperacji zawierającej obszary roboczy, który chcesz usunąć.
 5. Znajdź w tabeli nazwę przestrzeni roboczej kooperacji, którą chcesz usunąć, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie, a następnie wybierz opcję Usuń przestrzeń roboczą.
 6. W oknie Usuń przestrzeń roboczą kliknij opcję Usuń przestrzeń roboczą.

Wyświetlanie uczestników kooperacji

Aby wyświetlić listę innych uczestników, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Kooperacje.
 4. Kliknij nazwę kooperacji zawierającej uczestników, których chcesz wyświetlić.

  Na stronie Przestrzenie robocze zostanie wyświetlona lista przestrzeni roboczych w kooperacji oraz grupa powiązana z przestrzenią roboczą, tryb dostępu i stan.

 5. Kliknij opcję Wyświetl gości.

Na stronie Goście kooperacji administratorzy gospodarza kooperacji mogą wybrać opcję Zaproś gościa, aby zaprosić nowe instytucje-gości do kooperacji.

Akceptowanie odpowiedzi instytucji-gościa

Aby zaakceptować odpowiedź instytucji-gościa na zaproszenie do kooperacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij opcję Wyświetl gości.
 5. Kliknij nazwę kooperacji z uczestnikami, których chcesz wyświetlić.
 6. Na stronie Goście kooperacji pole Stan będzie zawierać wartość Zaproszenie oczekujące, jeśli odpowiedź instytucji-gościa nie została jeszcze zaimportowana do kooperacji. Aby zaakceptować instytucję-gościa, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie dla pozycji gościa w tabeli, a następnie wybierz opcję Zaakceptuj instytucję-gościa.
 7. W oknie Zaakceptuj instytucję-gościa znajdź plik odpowiedzi na zaproszenie odebrany od instytucji-gościa i kliknij opcję Zaakceptuj instytucję-gościa.

Administratorzy kooperacji otrzymają powiadomienie o dołączeniu nowej instytucji-gościa.

Edytowanie informacji o instytucji-gościu lub trybu dostępu

Aby zmienić informacje kontaktowe instytucji-gościa i tryb dostępu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij opcję Wyświetl gości.
 5. Kliknij nazwę kooperacji, której instytucję-gościa chcesz zmodyfikować.
 6. Na stronie Goście kooperacji możesz zmodyfikować szczegóły i tryb dostępu, jeśli w polu Stan instytucji-gościa znajduje się wartość Aktywny. Aby edytować instytucję-gościa, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie dla pozycji gościa w tabeli, a następnie wybierz opcję Edytuj instytucję-gościa.
 7. W oknie Edytuj instytucję-gościa możesz opcjonalnie zmodyfikować informacje kontaktowe i wybrać nowy tryb dostępu z menu rozwijanego. Kliknij przycisk Zapisz.

Administratorzy instytucji-gości otrzymają powiadomienie w przypadku zmiany ich trybu dostępu.

Ponowne wystawianie zaproszenia

Aby wystawić ponownie zaproszenie do kooperacji, które wygasło lub które utracono, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij opcję Wyświetl gości.
 5. Kliknij nazwę kooperacji, dla której chcesz ponownie wystawić zaproszenie.
 6. Na stronie Goście kooperacji pole Stan będzie zawierać wartość Zaproszenie oczekujące, jeśli odpowiedź instytucji-gościa nie została jeszcze zaimportowana do kooperacji. Aby wystawić ponownie zaproszenie dla gościa, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie dla pozycji gościa w tabeli, a następnie wybierz opcję Ponownie wystaw zaproszenie.
 7. W oknie Ponownie wystaw zaproszenie kliknij opcję Ponownie wystaw zaproszenie.

Usuwanie zaproszenia do kooperacji

Jeśli nie chcesz już dłużej ufać instytucji, możesz wykonać następujące czynności, aby usunąć zaproszenie do kooperacji:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę kooperacji, dla której chcesz usunąć zaproszenie.
 5. Kliknij opcję Wyświetl gości.
 6. Na stronie Goście kooperacji pole Stan będzie zawierać wartość Zaproszenie oczekujące, jeśli odpowiedź instytucji-gościa nie została jeszcze zaimportowana do kooperacji. Aby usunąć zaproszenie dla instytucji-gościa, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie dla pozycji gościa w tabeli, a następnie wybierz opcję Usuń zaproszenie.
 7. W oknie Usuń zaproszenie kliknij opcję Usuń zaproszenie.

Wszelkie istniejące pliki zaproszenia dla instytucji-gościa zostaną unieważnione. Jeśli instytucja-gość zaakceptuje zaproszenie i wyśle plik odpowiedzi, będzie on nieważny.

Usuwanie instytucji-gościa z kooperacji

Aby usunąć instytucję-gościa z kooperacji po zaakceptowaniu jej przez gospodarza kooperacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę kooperacji, której instytucję-gościa chcesz usunąć.
 5. Kliknij opcję Wyświetl gości.
 6. Na stronie Goście kooperacji możesz usunąć instytucję-gościa z kooperacji, jeśli w jej polu Stan znajduje się wartość Aktywna. Aby usunąć instytucję-gościa, kliknij strzałkę menu rozwijanego przycisku Działanie dla pozycji gościa w tabeli, a następnie wybierz opcję Usuń instytucję-gościa.
 7. W oknie Usuń instytucję-gościa kliknij opcję Usuń instytucję-gościa.

Wyświetlanie stanu synchronizacji

Aby wyświetlić stan synchronizacji dla każdego uczestnika kooperacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do instytucji gospodarza (ArcGIS Online) jako użytkownik z uprawnieniami administratora, aby zarządzać kooperacjami instytucji.
 2. U góry witryny kliknij opcję Instytucja, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kooperacje znajdujący się po lewej stronie ekranu.
 4. Kliknij nazwę kooperacji, którą chcesz wyświetlić.
 5. Kliknij nazwę obszaru roboczego kooperacji, dla którego chcesz wyświetlić status synchronizacji.
 6. Na stronie podsumowania obszaru roboczego kooperacji status synchronizacji każdej instytucji-gościa jest wskazywany za pomocą ikony. Umieść wskaźnik myszy na ikonie, aby wyświetlić najnowszy status synchronizacji. Status może przyjmować następujące wartości:
  • Zakończona powodzeniem — synchronizacja wszystkich elementów została zakończona pomyślnie.
  • Zakończona, z błędami — synchronizacja została zakończona, ale niektóre elementy nie zostały udostępnione.
  • Nieudana — synchronizacja nie została przeprowadzona i żadne elementy nie zostały udostępnione. Kliknij opcję Nieudana, aby wyświetlić więcej szczegółów.
 7. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o synchronizacji instytucji-gościa, kliknij przycisk synchronizacji.

  Okno podręczne zawiera dodatkowe szczegóły zaplanowanych synchronizacji.

  • Ostatnia synchronizacja — data i czas ostatniej zaplanowanej synchronizacji.
  • Status — status ostatniej zaplanowanej synchronizacji. Status może przyjmować następujące wartości:
   • Zakończona powodzeniem — synchronizacja wszystkich elementów została zakończona pomyślnie.
   • Zakończona, z błędami — synchronizacja została zakończona, ale niektóre elementy nie zostały udostępnione.
   • Nieudana — synchronizacja nie została przeprowadzona i żadne elementy nie zostały udostępnione. Kliknij opcję Nieudana, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły.