Kooperacja rozproszona i partnerska

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Kooperacja rozproszona jest dostępna dla aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online. Kooperacja partnerska jest dostępna dla aplikacji Insights in ArcGIS Online. Kooperacje są tworzone za pomocą portali ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise.

Kooperacje rozproszona i partnerska umożliwiają udostępnianie wyników pracy wykonanej w aplikacji Insights innym instytucjom ArcGIS. Użytkownicy mogą następnie wyświetlać swoje raporty i skoroszyty, a nawet wykorzystać swoje modele i ponownie utworzyć procedury wykonywania zadań eksplorowania i analizy danych przy użyciu tych modeli jako środowiska.

Rozproszona kooperacja

Kooperacja rozproszona to połączenie między dwoma lub większą liczbą portali, które pozwala na organizowanie i udostępnianie zasobów dla użytkowników, firm i społeczności. Po ustanowieniu kooperacji zaufanej można udostępniać zasoby systemu GIS w sieci uczestników. Udostępnione zasoby są dostępne dla wszystkich uczestników kooperacji.

Kooperację można skonfigurować między dwoma lub większą liczbą portali ArcGIS Enterprise, a także między oprogramowaniem ArcGIS Enterprise a usługą ArcGIS Online. Istnieją dwa typowe sposoby wykorzystania kooperacji:

 • Kooperacja między dwoma portalami
 • Kooperacja między wieloma portalami z jednym portalem centralnym

Kooperacja partnerska

Kooperacja partnerska oznacza ustanowienie relacji zaufania między instytucjami ArcGIS Online, dzięki czemu można udostępniać zasoby. W kooperacji partnerskie instytucje wyznaczają członków, którzy mają ich reprezentować, jako koordynatorów kooperacji.

Po ustanowieniu kooperacji partnerskiej można utworzyć grupy, które będą używane do udostępniania zasobów między instytucjami. Można również użyć istniejących grup własnych, które umożliwiają dołączenie członkom dowolnej instytucji.

Obsługiwane elementy

Następujące elementy mogą być używane w aplikacji Insights i udostępniane za pośrednictwem kooperacji rozproszonej lub partnerskiej:

 • Warstwa obiektowa
 • Raport aplikacji Insights
 • Model aplikacji Insights
 • Skoroszyt aplikacji Insights
 • Motyw aplikacji Insights

Ograniczenia

Istnieją następujące ograniczenia kooperacji rozproszonej:

 • Elementów aplikacji Insights nie można udostępniać z usługi ArcGIS Online do oprogramowania ArcGIS Enterprise.
 • Nie można udostępniać elementów z nowszej wersji aplikacji Insights do starszej wersji oprogramowania Insights.
 • Elementów połączenia z relacyjną bazą danych nie można udostępniać w kooperacji. W celu uzyskania dostępu do zestawów danych bazy danych należy utworzyć połączenie z bazą danych w każdej instytucji Insights in ArcGIS Enterprise.
 • Dostęp do skoroszytów udostępnionych w ramach kooperacji można uzyskać tylko w trybie przeglądania.
 • Skoroszytów z kooperacji nie można duplikować w portalu ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise odbiorcy.

Występują następujące ograniczenia kooperacji partnerskiej:

 • Dostęp do skoroszytów udostępnionych w ramach kooperacji można uzyskać tylko w trybie przeglądania.
 • Skoroszytów z kooperacji nie można duplikować w portalu ArcGIS Online odbiorcy.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: