Tworzenie i używanie mapy z symbolami stopniowanymi

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Utwórz mapę z symbolami stopniowanymi wyświetlającą symbole o stopniowanych rozmiarach w celu wskazania wartości liczbowych w taki sposób, że większe symbole reprezentują większe wartości. Do tworzenia map z symbolami stopniowanymi stosuje się typ symbolu tworzenia inteligentnych map Liczności i ilości (rozmiar). Mapy z symbolami stopniowanymi ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Gdzie to się znajduje? Gdzie jest największe? Gdzie jest najmniejsze?

Stopniowane symbole ułatwiają rozróżnianie małych i dużych wartości, co pozwala przedstawiać różnice i dokonywać porównań na mapie. Dostosuj rozmiar symboli, aby prezentowana sytuacja była jak najbardziej czytelna.

Przykład

Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje oceny w celu określenia liczby polis, które dotyczą obszarów znajdujących się w zasięgu powodzi wywołanych sztormem i oszacowania powiązanego z tym ryzyka. Do określenia obszarów powodzi wywołanych sztormem, na których zawarto polisy o najwyższej wartości, można użyć mapy z symbolami stopniowanymi wykorzystującej sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV).

Mapa z symbolami stopniowanymi przedstawiająca wartości TIV zagregowane na obszarze powodzi wywołanych sztormem

Powyższa mapa z symbolami stopniowanymi jest wynikiem przeprowadzonej agregacji przestrzennej warstw polis ubezpieczeniowych i powodzi wywołanych przez sztorm. Mapa wskazuje najwyższą wartość TIV za pomocą największego symbolu na południowym krańcu.

Tworzenie mapy z symbolami stopniowanymi

Aby utworzyć mapę z symbolami stopniowanymi, wykonaj poniższe czynności:

 1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 2. Wybierz pole liczbowe Pole liczbowe.
  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 3. Przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

  Zostanie utworzona mapa z symbolami stopniowanymi używająca ustawienia Liczności i ilości (rozmiar) dla właściwości Typ symbolu.

Mapa z symbolami stopniowanymi jest także tworzona podczas wykonywania agregacji przestrzennej.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie wartości klasyfikacji oraz zliczeń poszczególnych klas, a także dokonanie wyboru na podstawie klas.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby wykonać poniższe czynności:
  • Zmień pole wyświetlane na mapie lub przełącz się na mapę innego typu.
  • Zmień statystyki dla wyświetlanego pola. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono lokalizację dla zestawu danych zawierającego zagregowane obiekty lub jeśli zestaw danych został utworzony przy użyciu agregacji przestrzennej. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje Włączanie lokalizacji i Agregacja przestrzenna.
  • Zmień typ klasyfikacji i liczbę klas.

   Dowiedz się więcej o klasyfikacji map

  • Zmień, dodaj lub usuń pole Dzielone przez.
 • Na karcie Opis Opis można skonfigurować okna podręczne mapy dla warstwy i włączyć etykiety.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak paleta kolorów, rozmiar symbolu, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączać się bezpośrednio między mapą z symbolami stopniowanymi a innymi wizualizacjami, takimi jak tabela referencyjna, karta KPI lub histogram.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera statystyki i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: