Tworzenie i używanie diagramu liniowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagramy liniowe prezentują informacje w postaci serii punktów danych połączonych liniami prostymi. Kategorie są wyświetlane na osi x, a statystyki na osi y. W przeciwieństwie do diagramów szeregów czasowych, w przypadku których na osi kategorii używa się tylko daty i czasu, diagramy liniowe umożliwiają użycie pól znakowych na osi kategorii.

Diagramy liniowe umożliwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład wartości liczbowych lub jakie są ich sumy według kategorii?

Przykład

Instytucja ekologiczna śledzi zjawisko suszy w Południowej Kalifornii i chce porównać poziomy opadów w regionie w celu określenia miast, które są najbardziej na nią narażone. Instytucja używa diagramu liniowego do przedstawienia łącznych opadów dla każdego miasta.

Diagram liniowy przedstawiający opady w miastach Południowej Kalifornii
Diagram liniowy pokazuje, jak wielkość opadów zmienia się w zależności od miasta.

Tworzenie diagramu liniowego

Aby utworzyć diagram liniowy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Jedno lub dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Jedno lub dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram liniowy.
Wskazówka:

Drag-N Drop Przeciągnij pasujące pole znakowe z drugiego zestawu danych do swojego diagramu liniowego, aby utworzyć diagram łączony.

Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Trendy na diagramie liniowym mogą być przedstawione za pomocą liczby obiektów w czasie lub jako pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości na linii trendu można obliczać jako sumy bądź wartości minimalne, maksymalne lub średnie albo jako mediany wartości pola dla każdego punktu w czasie.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Na osi x można wybrać opcjonalne pole Podgrupa. Pole Podgrupa musi być polem znakowym i będzie używane do tworzenia oddzielnych wierszy dla każdej podkategorii.

Wskazówka:

Styl powiązanych map można określać przy użyciu tego samego pola, którego użyto do grupowania diagramu. W przypadku manipulacji diagramem lub mapą jednocześnie widoczne są wzorce związane z kategoriami oraz przestrzenne.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor lub wzór powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety, wprowadź wartość szesnastkową albo wybierz wzór. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest dostępna tylko dla symboli unikalnych.
 • Karta Symbolizacja Symbolizacja umożliwia zastosowanie parametru Wygładź linię oraz włączanie lub wyłączanie etykiet. Wygładzona linia najlepiej nadaje się w sytuacjach, gdy wyświetlane są trendy w danych, w których nie występują nagłe zmiany, a nie do wyświetlania konkretnych wartości. Na przykład prezentowanie miesięcznych trendów zmiany temperatury z użyciem wygładzonych linii jest skutecznym sposobem analizowania sezonowości.

  W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Dla etykiet są dostępne następujące konfiguracje:
  • Miejsca dziesiętne — na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję Domyślne albo Automatyczne. Opcja Domyślne powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja Auto — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.
  • Wyrównanie etykiet — dla diagramów liniowych dostępne są trzy opcje wyrównania: Poziomo, na zewnątrz, Pionowo, na zewnątrz i Pod kątem.
  • Etykieta kontekstowa — do etykiety można dodać znaki, takie jak symbol lub jednostka. Etykietę kontekstową można umieścić po lewej (domyślnie) lub po prawej stronie wartości.
 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) oraz wzorzec i grubość linii.

Przycisk Statystyki diagramu Statystyki wykresu umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Użyj przycisku Filtr karty Filtr kart, aby usunąć zbędne dane z karty lub wyświetlić tylko górne lub dolne n wartości. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Za pomocą przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji można przełączać się bezpośrednio między diagramem liniowym i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, diagram kolumnowy lub diagram bąbelkowy.

Użyj przycisku Sortuj Sortuj, aby zmienić kolejność sortowania na diagramie. Diagram może być sortowany rosnąco, malejąco w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej kolejności alfabetycznej. Domyślną kolejnością jest sortowanie alfabetyczne (Sortuj od A do Z).

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, karta Eksport obrazu Eksportuj obraz umożliwia eksportowanie obrazu karty, a karta Eksport danych Eksport danych umożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: