Narzędzia zestawu danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

Narzędzia zestawu danych służą do wprowadzania zmian w pełnym zestawie danych. Dostęp do nich można uzyskać na pasku narzędzi skoroszytu danych lub na bocznym pasku narzędzi. Narzędzia zestawu danych są dodawane do modelu danych po ich zastosowaniu.

W inżynierii danych dostępne są następujące narzędzia zestawu danych:

  • Utwórz relacje — pozwala utworzyć złączenie atrybutowe lub przestrzenne między dwoma lub większą liczbą zestawów danych.
  • Filtr zaawansowany — umożliwia utworzenie wyrażenia usuwającego niepotrzebne dane.
  • Oblicz kolumnę — pozwala zaktualizować wartości w kolumnie za pomocą obliczenia opartego na wyrażeniu.
  • Włącz lokalizację — pozwala dodać dane o lokalizacji do zestawu danych przy użyciu współrzędnych lub adresów.