Udostępnianie połączenia

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Połączenia danych to jeden ze sposobów dostępu do danych w aplikacji Insights. Połączenia z bazami danych i połączenia z aplikacją SharePoint można udostępniać. Umożliwia to współpracę z innymi osobami i udostępnianie danych innym użytkownikom aplikacji Insights.

Notatka:

Konta usługi OneDrive są powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Dlatego nie można udostępniać połączeń z usługą OneDrive.

Połączenia z relacyjną bazą danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazą danych są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Połączenia z bazami danych można udostępniać tylko w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Połączeń z bazą danych nie można udostępniać w ramach kooperacji rozproszonej. W celu uzyskania dostępu do danych w każdym portalu należy utworzyć nowe połączenie z bazą danych.

Połączenie z relacyjną bazą danych umożliwia wyświetlanie, odpytywanie i analizowanie zawartości baz danych w aplikacji Insights. Połączenie z bazą danych może zostać udostępnione, w wyniku czego tabele w niej zawarte stają się dostępne dla pozostałych członków instytucji.

Element połączenia z relacyjną bazą danych jest tworzony automatycznie podczas tworzenia połączenia z bazą danych Status elementu połączenia z relacyjną bazą danych można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Połączenia z serwerem SharePoint

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Połączenia SharePoint są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise.

Połączenie SharePoint pozwala na dostęp do udostępnionych zasobów z poziomu konta Microsoft SharePoint, w tym do plików shape, skoroszytów programu Excel i plików SharePoint (podwitryn, bibliotek dokumentów oraz list).

Element połączenia SharePoint jest tworzony automatycznie podczas tworzenia połączenia SharePoint. Status elementu połączenia SharePoint można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Zobacz także

Zapoznaj się z niżej wymienionymi tematami, aby dowiedzieć się więcej na temat połączeń.